Polsko-ukraińska konferencja „Lwów. Miasto-Społeczeństwo-Kultura” w Krakowie - zapowiedź


W dniach 29-30 maja 2012 r. w Krakowie w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się XI Polsko-Ukraińska Konferencja „Lwów. Miasto - Społeczeństwo - Kultura„, której tegorocznym tematem będzie Życie codzienne miasta. Organizatorem polskich edycji konferencji jest Katedra Historii XIX Wieku, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Patronat nad konferencją objął prezydent Bronisław Komorowski.

„Od dwudziestu lat Konferencja „Lwów. Miasto - Społeczeństwo - Kultura„, zwana potocznie „Konferencją lwowską”, integruje środowisko uczonych, którzy w centrum swoich badań naukowych stawiają Lwów. Związana z tym współpraca, wymiana myśli i doświadczeń przyczynia się również do budowania lepszych relacji pomiędzy narodami zamieszkującymi niegdyś Lwów i współtworzącymi jego historię, w pierwszej kolejności: Polaków, Ukraińców, Żydów, Austriaków, Niemców, Ormian, Czechów i Rosjan. Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że Lwów, będąc miastem z wielokulturowym niełatwym dziedzictwem, obecnie staje się symbolem pojednania różnych narodów i wyznań” – podkreśla prof. UP, dr hab. Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, a zarazem Dziekan Wydziału Humanistycznego i kierownik Katedry Historii XIX wieku w Instytucie Historii UP.

Od 1992 r. Konferencje lwowskie odbywają się cyklicznie co dwa lata, na przemian we Lwowie i w Krakowie. Ich owocem są kolejne tomy studiów, w których rezultaty swoich badań zamieściło już ponad 150 naukowców z Polski, Ukrainy, Niemiec, Czech, Rosji i Stanów Zjednoczonych i innych państw. Całe przedsięwzięcie jest wspólnym projektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka. W tym roku Honorowy Patronat nad konferencją sprawuje Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Partnerami konferencji są natomiast: Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Ukraiński Konsulat Generalny w Krakowie, Austriackie Forum Kultury.
Podczas konferencji zostanie zorganizowana wystawa pt. „Książki o Lwowie wydane w latach 1992-2012”. Będzie ona prezentowana w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2 (obok Auli Danka) i potrwa od 29 maja do 15 czerwca 2012 roku. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi pierwszego dnia Konferencji lwowskiej, tj. 29 maja 2012 roku, o godz. 11.

Program konferencji:

29 maja 2012 r., Sala konferencyjna im. W. Danka (gmach UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2)

9.30 - Otwarcie Konferencji przez JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. Michała Śliwę.
Powitanie uczestników Konferencji przez Dziekana Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka doc. Romana Szusta i Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. Zdzisława Nogę.
Odczytanie przesłania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do uczestników Konferencji.

10.00 - 13.30 OBRADY PLENARNE

 • Roman Szust [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], Sytuacja materialna profesorów Uniwersytetu Lwowskiego w XIX wieku.

 • Kazimierz Karolczak [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie], Czas pogody i zawieruchy w życiu arystokraty.

 • Stepan Kaczaraba [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Z Galicji do Ameryki: podróż emigranta ukraińskiego - przełom XIX i XX stuleci].

11.00 - Otwarcie Wystawy „Książki o Lwowie wydane w latach 1992-2012”.
11.10 - 11.30: przerwa na kawę

 • Leonid Zaszkilniak [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Historyk między środowiskiem rodzinnym a obowiązkiem społecznym: życie Mychajła Hruszewskiego we Lwowie w latach 1894-1914].

 • Łukasz Tomasz Sroka [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie], Wiedeń, czyli wielki świat. Wpływ Austrii na życie codzienne Lwowa w XIX wieku.

 • Marian Mudryj [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Pogrzeby we Lwowie jako forma manifestacji uczuć narodowych, druga połowa XIX - początek XX wieku].

Dyskusja
13.30 - 15.00: przerwa obiadowa

15.00 - 18.00 OBRADY W SEKCJACH, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (gmach UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2)

Sekcja I, sala 333: Czas pokoju

 • Anna Jakimyszyn [Uniwersytet Jagielloński], Co czytali pobożni Żydzi, czyli słów kilka o publikacjach z hebrajskich drukarni lwowskich z II połowy XIX i początków XX wieku.

 • Iwanna Czerczowycz [Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza NAN Ukrainy], [Życie codzienne kobiet-Ukrainek we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia].

 • Renata Król-Mazur [Uniwersytet Jagielloński], Życie towarzyskie Ormian lwowskich od końca XIX wieku do 1939 r.

16.00 - 16.30: przerwa na kawę

 • Torsten Lorenz [Uniwersytet Karola w Pradze], Spółdzielczość w życiu codziennym Lwowa od końca XIX wieku do 1939 r.

 • Monika Andrasz-Mrożek [Archiwum Państwowe w Krakowie], Codzienność urzędnicza we Lwowie i Krakowie w XIX wieku.

 • Konrad Meus [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie], Towarzystwo im. Piotra Skargi i jego wpływ na życie codzienne katolików rzymskich we Lwowie w czasach galicyjskich.

 • Inga Kozłowa [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Życie codzienne mieszkańców współczesnego Lwowa: praktyki komemoracyjne].

Dyskusja

Sekcja II, sala 337: Czas wojen i konfliktów

 • Tracie Wilson [Institut für Slavistik, Uniwersität Leipzig], Obdarci we Lwowie: migranci i sieroty na przełomie XIX i XX wieku.

 • Olga Szczodra, Igor Petrij [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Życie codzienne Lwowa w okresie rosyjskiej okupacji z lat 1914-1915].

 • Ołeh Pawłyszyn [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Życie codzienne mieszkańców Lwowa w okresie wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919].

16.00 - 16.30: przerwa na kawę

 • Szymon Słomczyński [Uniwersytet Jagielloński], „Czyż koniecznie naprzód muszą być ofiary?” Lwowianie w walce z epidemią grypy hiszpanki jesienią 1918 roku.

 • Kostiantyn Kondratiuk [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Społeczno-bytowe warunki życia mieszkańców Lwowa pod reżimem radzieckim, 1939-1941].

Dyskusja

18.00: kolacja

30 maja (środa) 2012 r.

9.00 - 13.20 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja I, sala 337: Czas pokoju

 • Ołeksij Suchyj [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Życie towarzyskie środowiska rusofilskiego (moskalofilskiego) we Lwowie na przełomie XIX i XX stuleci].

 • Stefan Gąsiorowski [Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN], Tatarzy we Lwowie w okresie I Rzeczypospolitej.

 • Zoja Baran [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Życie codzienne ukraińskiej inteligencji Lwowa w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, na podstawie wspomnień Hałyny Fedak].

 • Agnieszka Kawalec [Uniwersytet Rzeszowski], Fundacja imienia Karola Szajnochy we Lwowie.

10.20-10.50: przerwa na kawę

 • Karolina Grodziska [Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie], Życie codzienne córki lwowskiego okulisty, Antoniny Kilarskiej, w świetle jej „Dziennika” z lat 1886-1891.

 • Anna Piesiak-Robak [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Lwów we wspomnieniach politycznych Stanisława Głąbińskiego.

 • Ołena Arkusza [Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza NAN Ukrainy], [Lwów z początku XX wieku, na podstawie dziennika Teofila Hruszkiewicza].

 • Adrian Tyszkiewicz [Uniwersytet Jagielloński], Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym.

 • Wołodymyr Kaczmar [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Życie codzienne studentów we Lwowie w okresie radzieckim].

Dyskusja

Sekcja II, sala 333: Czas wojen i konfliktów

 • Grzegorz Mazur [Uniwersytet Jagielloński], W lwowskich kinach i teatrach okresu II wojny światowej.

 • Roman Heneha [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Mieszkaniowe i bytowe warunki życia ludności Lwowa w latach 1944-1953].

 • Marek Miławicki OP [Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie],„Jak długo to wszystko potrwa? - oto pytanie na ustach każdego”. Życie codzienne klasztoru dominikanów lwowskich w rzeczywistości wojennej w pierwszej połowie XX wieku (w świetle kronik klasztornych).

10.20-10.50: przerwa na kawę

 • Adam Redzik [Uniwersytet Warszawski], Życie codzienne profesury lwowskiej w okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej.

 • Anna Zapalec [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie], Uchodźcy wojenni we Lwowie w świetle dokumentacji Zarządu Tymczasowego Miasta Lwowa - główne problemy życia codziennego.

 • Paweł Należniak [OBEP IPN w Krakowie], Ludność cywilna Lwowa we wrześniu 1939 roku.

 • Hałyna Bodnar [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Nowi mieszkańcy starych domów: mieszkaniowe i bytowe warunki życia lwowian w okresie powojennym, na podstawie historii mówionej].

Dyskusja
13.20-15.00: przerwa obiadowa

Sala konferencyjna im. W. Danka, (gmach UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2)

15.00-17.30 OBRADY PLENARNE

 • Bożena Popiołek [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie], Śluby, pogrzeby, ingresy urzędnicze - ceremonie w życiu miasta.

 • Leszek Hońdo [Uniwersytet Jagielloński], Niecodzienne inskrypcje cmentarza żydowskiego we Lwowie, na podstawie źródeł hebrajskich.

 • Oksana Winnyczenko [Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie], [Ratunek duszy w testamentach Ormian lwowskich XVII-XVIII wieków].

 • Ołeksij Winnyczenko [Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka], [Życie codzienne Lwowa XVII wieku z punktu widzenia regentów miejskich, na podstawie diariuszy z lat 1645-1665].

Dyskusja, podsumowanie Konferencji
18.00: kolacja

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz