Nowe kierunki i specjalności w Instytucie Historii Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Już niedługo tegoroczni absolwenci szkół średnich, którzy wybrali historię będą musieli sobie poradzić z zadaniami maturalnymi. Potem staną przed trudnym wyborem kierunku studiów, który na pewno zaważy nad ich przyszłością. Powinni się oni przyjrzeć ofertom kształcenia na różnych uczelni. Pasjonaci historii od października 2012 r. będą mogli na studiować na dwóch nowych kierunkach i dwóch nowe specjalnościach realizowanych przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kandydaci na studia będą mogli wybrać Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (nie będzie już specjalności archiwistycznej w ramach kierunku) i Turystykę historyczną, które będą nowymi, odrębnymi kierunkami, a także nowe specjalności w ramach kierunku historia - Komercjalizacja wiedzy historycznej oraz Zarządzanie dziedzictwem narodowym i kulturą historyczną (obok już istniejących - specjalności nauczycielskiej – Historia z wiedzą o społeczeństwie oraz Edytorsko redaktorskiej). Postaramy się przybliżyć przyszłym studentom ofertę UMCS, która oferuje te dość niekonwencjonalne formy kształcenia historyków.

Obecnie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie można było wybrać z czterech specjalności w ramach kierunku jakim jest historia. Są to archiwistyka, kolekcjonerstwo i krajoznawstwo (na studiach uzupełniających magisterskich zamiast niej Instytut Historii UMCS oferuje Dziedzictwo historyczne regionu), specjalność nauczycielska oraz edytorska. Do wymienionych powyżej dojdą jeszcze dwie – są to: Komercjalizacja wiedzy historycznej oraz Zarządzanie dziedzictwem narodowym i kulturą historyczną.

Komercjalizacja wiedzy historycznej ma przygotować jej absolwentów na działalność na rynku, na którym liczy się profesjonalna wiedza historyczna – głównie w przemyśle rozrywkowym. Absolwenci tej specjalności będą mieli podstawy do tego jak tworzyć gry historyczne (zarówno komputerowe jak i planszowe), filmy, inscenizacje historyczne, a także inne wydarzenia związane ze „sprzedażą” historii dzisiejszym odbiorcom. Poza wiedzą teoretyczną absolwenci będą mieli umiejętności tworzenia wymienionych powyżej produktów (na przykład dzięki poznaniu oprogramowania informatycznego niezbędnego do ich tworzenia) oraz będą wiedzieli jak je sprzedać na rynku.

Zarządzanie dziedzictwem narodowym i kulturą historyczną da możliwość poznania tego, jak należy wykorzystywać historię w różnego rodzaju placówkach – muzeach, bibliotekach, telewizji, radiu, nowych mediach, aby ta mogła trafiać rozmaitymi kanałami do wielu adresatów. Absolwenci będą wiedzieli jak skutecznie łączyć portale społecznościowe, nowe formy przekazu oraz technologie z kreowaniem przekazu historycznego. Na tej specjalności dużą wagę przywiązuje się do nauczenia studentów obsługi oprogramowania komputerowego i wiedzy praktycznej dzięki, której będą oni mogli pokazywać przeszłość w przystępny sposób, odpowiednio dostosowany do nowoczesnych odbiorców.

Oprócz poszerzenia oferty edukacyjnej o nowe specjalności w ramach kierunku historia IH UMCS otwiera także dwa nowe kierunki – Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi oraz Turystykę historyczną. Dzięki otwarciu tego pierwszego kierunku uczelnia z Lublina będzie drugą w Polsce, na której można uczyć się o dokumentacji i zarządzaniu nią (przypomnijmy, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu już od kilku lat jest taka możliwość).

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi wprowadzona w IH UMCS jako nowy kierunek zastąpi specjalność archiwistyczną i podobnie jak ona przygotuje absolwentów do pracy w archiwach historycznych, urzędów, instytucji i firm, ale również będzie uczyć jak zarządzać danymi i dokumentacją. Będzie przejściem od tradycyjnej archiwistyki do wykształconego na zachodzie nowoczesnego zarządzania zapisami – Records Management. Obok przedmiotów archiwistycznych studenci będą mieli również w programie poznanie historii. Na drugim roku studiów do wyboru będą mogli wybrać dwie specjalności – Archiwistykę, która wiąże się z opieką nad dokumentacją już istniejącą i zebraną w archiwach historycznych lub Zarządzanie dokumentacją współczesną, które skupia się głównie na zarządzaniu narastającą współcześnie dokumentacją, która była i jest podstawowym narzędziem władzy i administracji.

Turystyka historyczna ma być kolejnym nowym kierunkiem w IH UMCS (jest już obecna na niektórych polskich uniwersytetach – np. Krajoznawstwo i turystyka historyczna na Uniwersytecie Gdańskim). Proponuje ona nowoczesne kształcenie kadr dla biznesu turystycznego – absolwenci będą posiadać wiedzę o zabytkach, miastach, historii, ale także będą mieć umiejętności i uprawnienia (poświadczone odpowiednimi dokumentami) do organizacji i pilotowania wycieczek. Podczas zajęć studenci będą mogli spotykać się z profesjonalistami pracującymi w branży turystycznej, odbywać praktyki w biurach podróży, a także jeździć na zagraniczne wyjazdy studyjne. Ponadto zdobędą umiejętności tworzenia przewodników i promowania turystyki.

Wprowadzanie nowych form kształcenia historyków oraz osób związanych z historią wzbogaca ofertę edukacyjną polskich uniwersytetów. Zmiany w metodyce nauczania tej nauki, poszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanie jej do obecnego rynku pracy i nowoczesnych odbiorców sprawiają, że historia jest nie tylko zapisana w książkach, ale staje się obecna w wielu aspektach ludzkiego życia.

Informacje pochodzą ze strony internetowej IH UMCS umcs.lublin.pl/historia. Tam też można znaleźć szersze opisy nowych kierunków i specjalności.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz