Jakie będą pytania na maturze z historii? Matura z historii 2012


Maturalne wypracowanie to, aż 40% punktów na poziomie rozszerzonym. Dlatego odpowiedź na pytanie „Jakie będą pytania na maturze z historii?” jest niezwykle cenna. My spróbowaliśmy na nie odpowiedzieć organizując nasz typer. Jego efekty publikujemy poniżej.

Arkusz maturalny z historiiTyper to okazja nie tylko do zabawy, ale także okazja do ostatniej powtórki przed maturą. Przysłaliście nam blisko 50 typów, wiele z nich się powtarzało.

Zgłoszone przez Was typy w większości są tematycznymi hasłami. Na maturze tematy są jednak zawsze w ujęciu problemowym. Wymaga się od ucznia analizy, porównania lub oceny. Dlatego korzystając z poniższej listy miejsce to na uwadze i analizujcie te typy pod takim właśnie kątem.

W artykule: Matura z historii 2012. Wytypuj tematy i zgarnij nagrody możesz zapoznać się z typami redakcji.

Lista Waszych typów:

 1. Ustroje polityczne w starożytności. Zanalizuj i porównaj.
 2. Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego - scharakteryzuj Polskę pierwszych Piastów.
 3. Rozbicie dzielnicowe oraz próby zjednoczenia Polski w latach 1138-1320. Opisz przebieg i porównaj na tle innych monarchii.
 4. Scharakteryzuj okoliczności wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce i jego wpływ na kształtowanie się państwa, społeczeństwa i kultury.
 5. Polityka dynastyczna Jagiellonów. Porównaj na tle dwóch wybranych monarchii panujących w XV-XVI w.
 6. Unie Polski z Litwą, który z krajów więcej na nich zyskał?
 7. Rzeczpospolita Obojga Narodów - Państwo bez stosów. Scharakteryzuj okres reformacji w XVI-XVII w.
 8. Scharakteryzuj podziały wyznaniowe w Europie w XVI-XVII w.
 9. Stosunki Polski z Szwecją w XVI-XVIII w.
 10. Stosunki Polski z Turcją w XVI-XVIII w.
 11. Rosja i Rzeczpospolita od 1764 r. do 1795 r.
 12. Określ specyfikę ustrojową Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 13. Scharakteryzuj próby reform w XVII i XVIII w. w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej wybranych sąsiadów.
 14. Konfederacje i rokosze szlacheckie. Sposób kontroli władzy, czy wynaturzenie systemu?
 15. Uwarunkowania potęgi i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 16. Francja za Napoleona I.
 17. Porównanie powstania listopadowego i styczniowego.
 18. Przebieg Wiosny Ludów na ziemiach włoskich.
 19. Przebieg Wiosny Ludów w Związku Niemieckim.
 20. Scharakteryzuj przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej.
 21. Procesy demokratyzacyjne i parlamentaryzm w Europie w XIX w.
 22. Walka Polaków o niepodległość - ziemie polskie w XVIII-XIX wieku.
 23. Romantyzm, czy pragmatyzm, która droga do niepodległości była bardziej efektywna?
 24. Polityka zagraniczna Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Cele i ich realizacja.
 25. Scharakteryzuj stosunki między Polską a Czechosłowacją. Od uzyskania niepodległości obu panśtw do inwazji wojsk układu warszawskiego na Czechosłowację (1918-1968).
 26. Traktat wersalski przyczynkiem do II wojny światowej? Oceń.
 27. Wielki Kryzys 1929 - 1933 - źródła, przebieg i skutki.
 28. Powstanie Warszawskie bezsensowny zryw, czy szlachetna walka? Oceń stosunek militarnych potęg do niego.
 29. Obozy koncentracyjne na ziemiach polskich i ich wpływ na stosunki między państwami europejskimi.
 30. Ruch oporu na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.
 31. Proces przejmowania władzy przez komunistów w latach 1943/1944 do 1945.
 32. Rok 1945 to rok ponownego zniewolenia? Oceń.
 33. Scharakteryzuj skutki II wojny światowej dla Europy Środkowo-Wschodniej.
 34. Konflikty zbrojne po II wojnie światowej i ich wpływ na współczesne stosunki dyplomatyczne.
 35. Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku.
 36. Europa Środkowo-Wschodnia pod sowieckim protektoratem w okresie zimnej wojny - dokonaj analizy.
 37. Stosunki władz PRL z Kościołem Katolickim.
 38. Przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne w RP po 1989 r.
Pamiętajcie, że największe szanse na pojawienie się na maturze mają tematy przekrojowe, dotyczące szerszego kontekstu i niemałego zakresu czasowego. Najczęściej na maturze pojawiały się tematy związane z historią Polski.

Powtarzających typów nie uwzględniliśmy. W przypadku zgłoszenia, więcej niż dwóch typów braliśmy pod uwagę wyłącznie pierwsze dwa.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz