Parlamentarny Zespół Miłośników Historii nie funkcjonuje


Parlamentarny Zespół Miłośników Historii został powołany 21 grudnia 2011 r. i od tamtej pory mimo 35 członków z różnych partii nie zebrał się ani razu. Nie przygotował żadnej uchwały.

Sejm RP / Fot. Krzysztof Białoskórski

Sejm RP / Fot. Krzysztof Białoskórski

Zespoły parlamentarne są dobrowolnymi grupami posłów i senatorów, które mogą być platformą do wspólnej pracy nad poszczególnymi zagadnieniami. Mogą także służyć jako narzędzie do promocji lub okazywania troski o określone sprawy. Członkowie zespołów mogą tworzyć projekty uchwał lub spotykać się ze specjalistami z interesujących ich dziedzin, tak by pogłębić swoją wiedzę. Nierzadkie są posiedzenia wyjazdowe. Co prawda zespoły parlamentarne nie mają jakichkolwiek możliwości ustawodawczych, ale efekty swojej pracy posłowie mogą zgłaszać w postaci projektów ustaw i uchwał, które będą rozpatrywane już w konstytucyjnej drodze ustawodawczej.

W skład Zespołu Miłośników Historii obecnie wchodzi 33 posłów i 2 senatorów. Z czego 26 należy do PiS, 6 jest z PO a 3 z Solidarnej Polski. Przewodniczącym zespołu jest poseł PiS Zbigniew Girzyński - historyk z wykształcenia. Dwukrotnie próbowaliśmy się z nim skontaktować wysyłając e-maile z prośbą o wywiad na temat prac zespołu ale nie otrzymaliśmy do dziś jakiejkolwiek odpowiedzi.

Regulamin zespołu mówi, iż jego członkowie będą podejmowali wysiłki zmierzające do popularyzacji historii i w tym celu będą: przygotowywać projekty uchwał, organizować konferencje naukowe, włączać się w przygotowanie pokazów filmowych i okolicznościowych wystaw, organizować odczyty i panele oraz prowadzić działalność wydawniczą.

Ponadto regulamin stanowi, że spotkania członków będą się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące - licząc od spotkania założycielskiego. Prawo zwoływania posiedzeń przysługuje Przewodniczącemu. Zgodnie z tym postanowieniem powinny się już odbyć co najmniej dwa spotkania, a nie odbyło się nawet jedno. W efekcie zespół faktycznie nie działa i nie podjął jakiejkolwiek uchwały.

W Sejmie jest obecnie kilka uchwał i ustaw historycznych, nad którymi mogliby dyskutować członkowie tej grupy. Są to m.in. ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego, ustanowienia roku 2013 Rokiem Unii Horodelskiej czy ustanowienia roku 2013 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym.

Zespół miłośników historii nie jest jedynym zespołem parlamentarnym związanym z historią. Są jeszcze zespoły ds. Usunięcia z Przestrzeni Publicznej Symboli Nazizmu i Komunizmu (9 członków, przewodniczy Arkadiusz Czartoryski) oraz Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych (133 członków, przewodniczy Stanisław Pięta). Jednak one od ukonstytuowania również nie zebrały się ani razu.

Wzorem dla nich może być Parlamentarna Grupa Kobiet (przewodniczy Bożena Szydłowska), do której należą 52 parlamentarzystki. Od 11 stycznia 2012 r. ten zespół obradował już 15 razy omawiając projekty uchwał czy organizując konferencje lub debaty. Zespół Przyjaciół Zwierząt miał 7 posiedzeń, a Zespół ds. Energetyki i Zespół ds. Gazu Łupkowego po 4.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Brak komentarzy

    Zostaw własny komentarz