I Lubelska Jesień Historyczna


Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS zapraszają studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „I Lubelska Jesień Historyczna”.

By wziąć udział w konferencji należy do 19 sierpnia, godz. 23.59 wysłać organizatorom formularz zgłoszeniowy. Należy go pobrać ze strony: http://chomikuj.pl/lubelska.jesien.historyczna a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com. Do 31 sierpnia organizatorzy poinformują drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się referatów do wygłoszenia na konferencji. ‎Konferencję zaplanowano na 26-28 października 2012 r.

Konferencja składać się będzie z trzech paneli:

I. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Panel związany z archiwistyką i nowoczesnym zarządzaniem dokumentacją, chcielibyśmy  zwrócić szczególną uwagę na:

- „Archiwa Przełomu” 1989-1993;

- archiwalia dotyczące okupacji i represji podczas II Wojny Światowej;

- nowoczesne zarządzanie dokumentacją;

- archiwa i ich rola w przyszłości;

- polonica w archiwach zagranicznych.

II. Czarne charaktery – historyczni antybohaterowie

Na kartach dziejów zapisało się wiele postaci, które powszechnie uznajemy za symbole tego, co w człowieku najgorsze. Znamy przecież wielu zbrodniarzy, dyktatorów, morderców, czy despotów, którzy przez swoją bezwzględność i okrucieństwo stali się sławni. Taki wizerunek został utrwalony w dziejach. Czy jednak zawsze byli źli? Co warunkowało ich działania? Również liczni bohaterowie, którzy uznani zostali za wybitnych przywódców, władców czy polityków, posiadali swą „złą kartę”. Negatywne wyobrażenie nierzadko bywało też jedynie wynikiem czarnej propagandy roztaczanej nad konkretną postacią lub grupą osób. Te wszystkie zagadnienia postaramy się poruszyć w ramach niniejszego panelu.

W szczególności zajmiemy się zagadnieniami takimi jak:

- dyktatorzy i zbrodniarze na przestrzeni dziejów;

- nieznane czarne legendy wybitnych postaci;

- czarna propaganda w kontekście historycznym;

- formacje zbrojne niosące śmierć.

III.  Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej

Panel związany będzie z historią i kulturą materialną i duchową szeroko pojętej Europy Wschodniej. Mile widziane będą tematy związane z krajami byłego Związku Radzieckiego, jak również historią Polski. Proponowane zagadnienia:

- rola mniejszości narodowych w Europie Wschodniej na przestrzeni dziejów;

- historia i kultura Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej;

- narody i grupy etniczne zamieszkujące Europę Wschodnią na przestrzeni dziejów;

- relacje międzykulturowe;

- kultura tradycyjna grup etnicznych różnych regionów Europy Wschodniej;

- dziedzictwo zaginionych mniejszości;

- koegzystencja wielu kultur na przykładzie konkretnych regionów i miast Europy Wschodniej

- tożsamość i świadomość narodów;

- zabytki i inne materialne ślady wielokulturowości.

W ramach sesji przewidziano wygłoszenie przez uczestników referatów, których czas nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów i skrócenia czasu ich trwania.

Przewidywana opłata konferencyjna wyniesie 40 zł od osoby  (w ramach opłaty mieści się bufet oraz materiały konferencyjne). Organizatorzy zapewniają  w czasie trwania konferencji noclegi i obiady dla jej uczestników. Cena jednego noclegu wynosi 40 zł, natomiast koszt jednego obiadu to 15 zł. Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z tym, zainteresowane osoby są proszone o dostarczenie swoich prac wraz z opinią pracownika naukowego (minimum w stopniu doktora) w wersji papierowej i elektronicznej na konferencję.

Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Cambria 11, przypisy Cambria 9, marginesy: górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9, oraz akapity 0,46. Maksymalna ilość stron: 10.

Wszelkie pytania należy kierować pod adres e-mailowy:  lubelska.jesien.historyczna@gmail.com.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz