Program I Lubelskiej Jesieni Historycznej


26 października rozpocznie się trzydniowa konferencja naukowa - I Lubelska Jesień Historyczna. Blisko 15o studentów i doktorantów przedstawi swoje referaty.

Uroczysta inauguracja  ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji historycznej „I Lubelska Jesień Historyczna” odbędzie się 26 października w Małej Auli na Wydziale Humanistycznym UMCS.

O 9:45 uczestników powitają Władze Rektorskie UMCS, w osobach Dziekana Wydziału Humanistycznego, Dyrektora Instytutu Historii UMCS, opiekunów Kół Naukowych w obecności zaproszonych gości oraz wszystkich referentów i słuchaczy.

Wykład inauguracyjny wygłosi dr. hab. Mariusza Korzeniowskiego z Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS.

Na koniec zaplanowano występ Studenckiego Koła Historyków Satyryków pt. „Wyjazd królowej Bony”.

                             PANEL I

ARCHIWISTYKA 

DZIEŃ 1 (26.10)

sala nr 16 (Nowy Humanik) 

Część 1: 12:00- 13:15 (Archiwa przełomu)

1) Paweł Markiewicz (UMCS) - Teksty piosenek rockowych, a przemiany systemowe
w Polsce w latach 1989 – 1993.

2) Konrad Tracz vel Bednarczyk (UMCS) - „Zwycięstwo demokracji „ - program ”Archiwa Przełomu” jako próba upowszechnienia wiedzy o latach 1989-1991.

3) Magdalena Wiśniewska (UMK) - Archiwalia dotyczące przełomu 1989 – 1993 w archiwach społecznych

13:15- 14:30 – przerwa obiadowa 

Część 2: 14:30- 15:45 (Współczesne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentacją)

1) Magdalena Niedźwiedzka (UMK) - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w świetle przepisów prawnych ostatniej dekady.

2) Mateusz Żmudziński (UMK) - Programy komputerowe ułatwiające obieg dokumentów

3) Katarzyna Świgoń (UMCS)- Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie,
a praktyka Kancelarii Elektronicznej.

DZIEŃ 2 (27.10)

Sala nr 09 (Stary Humanik) 

Część 1: 9:00 – 10:30 (Współczesne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentacją)

1) Marcin Smierz (UŚ) - Problematyka archiwizacji dokumentacji komorniczej na przykładzie Kancelarii Komornika Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.

2) Hadrian Ciechanowski (UMK) - Możliwości wykorzystania skorowidzów w archiwach cyfrowych.

3) Anna Krygier (UMK) - Rozumienie terminu protokół.

4) Paweł Gad (UŚ) - Archiwizacja w SEKAP. 

Część 2 - 10:45- 11:45 (Archiwa kościelne)

1) Oksana Borutska (UMCS) - Rola i znaczenie archiwum greckokatolickiego w Przemyślu w historii kościoła greckokatolickiego w latach 1918-1939

2) Mikołaj Franciszek Wilk (UPJPII) - Sprawozdanie z opracowania Archiwum Parafialnego w Szydłowcu 

11:45- 14:30 – przerwa obiadowa 

Część 3 - 14:30- 15:45 (Polonika i archiwa zagraniczne)

1) Dominika Wojciechowska (UAM)- Archiwum przyszłości? – przykład Archiwum Narodowego w Pradze.

2) Tomasz Jacek Lis (UMK) - Polonika w Archiwach Bośni i Hercegowiny

3) Марія Гарасимчук / Maria Harasymczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)- Замкова книга Самбірської економії (1614-1632 рр.): типологія вписів / Księga zamkowa ekonomii samborskiej (1614-1632). Typologia wpisόw 

Część 4 - 16:00- 18:00 (Materiały archiwalne i ich wartość źródłowa)

1) Anna Cieszkowska (UŁ) - Wartość źródłowa akt Wydziału Budowlanego przy Zarządzie Miejskim w Łodzi 1935 – 1939

2) Helena Staśkiewicz (UAM) - Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma – historia, ludzie, archiwalia

3) Оксана Гнідець / Oksana Hnideć (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki) - Проблема вибору імені для новонароджених на греко-католицькій парафії Св. Миколая м. Перемишляни у 1848-1870 роках (за матеріалами метричної книги хрещень) / Problem wyboru imienia dla noworodków w parafii greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja miasteczka Przemyślany w latach 1848-1870 (na podstawie księgi metrykalnej chrztów)

4) Piotr Kowalski (UZ) - Przejmowanie przez Skarb Państwa majątków leśnych na terenie Środkowego Nadodrza w archiwaliach polskich lata 1945-1950.

5) Joanna Kurczab (WAT) - Korespondencja jeńców trzech obozów specjalnych pod zarządem NKWD (zespoły archiwalne, stan badań, perspektywy)

6) Jacek Knopik (UAM) - Rewolucja i kontrrewolucja w archiwach samorządowych. Na drodze do EZD 

PANEL II

Czarne charaktery. Historyczni antybohaterowie

sala nr 10 (Biblioteka Główna UMCS)

Część 1: 12.00 – 13:30

1)Adrian Woś (UŚ) - Herod Wielki – tragiczna klęska czy słuszne odrzucenie?

2) Konrad Banaś (UŁ) - Rycymer - grabarz Imperium Rzymskiego

3) Bartłomiej Proc (KUL) - Artakserkses II a Cyrus Młodszy kto dobry, a kto zły?

4) Łukasz Jończyk (UŚ) - Szaleństwa i zbrodnie Heliogabala na podstawie Scriptores Historiae Augustae

13:30- 14:30 – przerwa obiadowa

Część 2: 14:30 – 16.00

1) Michał Szymański (UJ) - Normanowie – postrach czy budowniczowie Christianitas?

2) Marcin Męcina (UŁ) - „Diabły Aragonii” - almogawarzy w świetle kroniki Ramona Muntanera

3) Łukasz Fabia (UJ) - Wizerunek Bolesława II Rogatki – między oficjalną propagandą książęcą a opiniami dziejopisarskimi

4) Alicja Mutrynowska (UMK) - Mikołaj z Ryńska – zdrajca zakonu krzyżackiego czy bohater ziemi chełmińskiej 

Część 3: 16:15 – 17:30

1) Piotr Okniński (UW) - Soczewica, koło, miele, młyn”. Jasne strony czarnej legendy wójta Alberta

2) Norbert Delestowicz (UAM) - Mistrz Wincenty o Bolesławie Szczodrym

3) Łukasz Kosiński (UMCS) - Wizerunek pogaństwa w tradycji o świętym Kolumbie Starszym 

sala nr 537 (Nowy Humanik)

Część 1: 12:00 – 13.30

1) Kamil Jakimowicz (UMCS) - Stanisław August Poniatowski wobec wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Wpływ postawy króla na kształtowanie jego czarnej legendy

2) Paulina Kołutkiewicz (PWSZ w Pile) - Papieska rodzina mafijna

3) Daria Domarańczyk (UŁ) - Duma Francji czy przekleństwo Polaków? Czyli kilka słów o czarnej legendzie George Sand w świetle pamiętnika. Dzieje mojego życia

4) Cezary Wołodkowicz (UG) - Napoleon i jego czarna legenda 

13:30- 14:30 – przerwa obiadowa 

Część 2: 14:30 – 16.00

1) Aleksandra Wesołowska (UŁ) – „Dziki zwierz się nie oswaja, „trza go w łeb toporem! - Wielki Książę Konstanty Naczelnym Wodzem armii Królestwa Polskiego

2) Monika Ogiewa (USz) - O pięknej Sydonii i okrutnym Franciszku, czyli historia pewnej przepowiedni

3) Marcin Madej (UWr) - Jeremi Wiśniowiecki – spory wokół jego postaci

4) Marta Letka (UO)- Mikołaj Bazyli Potocki – „szałaputa koronny” starosta kaniowski 

Część 3: 16:15 – 17.45

1) Aleksandra Jeleń (UŁ) - Heinrich Schliemann na łamach prasy polskiej II połowy XIX wieku

2) Olga Giwojna (UAM) - Roman von Ungern-Stenberg. Krwawy Baron, oprycznik, bóg wojny

3) Igor Erdmański (UWr) - kidd, Kipling i inni. Darwinizm społeczny w propagandzie Imperium Brytyjskiego

4) Anna Kowalczyk (UŁ) - Człowiek, który oddał Waszyngton – czarna legenda generała Williama H. Windera 

DZIEŃ 2 (27.10.2012) 

Sala nr 30 (Nowy Humanik)

Część 1: 9:00 – 11:00

1) Michał Bednarczyk (KUL)- Człowiek niestrudzonej pracy”. Propagandowy obraz drogi Bolesława Bieruta na szczyt władzy na podstawie artykułów „Trybuny Ludu”

2) Maciej Chrostowski (USz) - Obóz londyński”, AK, PSL - historyczni antybohaterowie w latach siedemdziesiątych i w okresie transformacji. Analiza porównawcza czarnej propagandy w podręcznikach do nauki historii

3) Hubert Jando, Małgorzata Gąsior (UG, AMW w Gdyni) - Komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski pierwszy dowódca „Orła” - tchórz czy ofiara?

4) Krzysztof Pleskaczuk (UMCS) - Postać Władysława Andersa w prasie komunistycznej na przykładzie „Głosu Ludu”

5) Mariusz Niestrawski (UAM) - Generałowie Włodzimierz Zagórski i Ludomił Rayski Czarne legendy dowódców lotnictwa II RP w polskiej historiografii (27/28)

6) Ariel Orzełek (UMCS) - „Hamletyzm” generała Kazimierza Sosnkowskiego – osąd mający potwierdzenie w faktach czy element czarnej legendy? 

Część 2 : 11:15 – 13.15

1) Barbara Świtalska (UKSW) - Andrzej Niemojewski (1864-1921). Zarys biografii „człowieka szalonego”

2) Adrian Mól (WSKSiM) w Toruniu - Gen. Francisco Franco – faszystowski dyktator? Obraz gen. Francisco Franco w historiografii polskiej

3) Anna Toporek (UŚ) - Francisco Franco – faszysta czy faszyzujący?

4) Sandra Tomczak (UMK) - Legenda o „Che”. Bojownik o wolność, czy krwawy dyktator?

5) Marzena Ostrowska (UG) - Historia mnie uniewinni” – Fidel Castro – bezwzględny El Comandante czy zagubiony poszukiwacz trzeciej drogi?

6) Bartosz Lewandowski (UMK) - Alfredo Stroessner- dobry caudillo Paragwaju? 

13:15 – 14:30 – przerwa obiadowa 

Część 3: 14:30 – 15:45

1) Mateusz Pielka (UMK) - Goebbels – nowa wizja propagandy

2) Agata Matysiok (UO) - Ks. Józef Tiso. Zbrodniarz czy słowacki bohater narodowy? Wizerunek prezydenta Józefa Tiso w słowackiej historiografii po 1989r.

3) Szymon Pietrzykowski (UAM) - Adolf Eichmann – uosobienie banalności zła? 

Część 4: 16:00 – 17.30

1) Maria Guzek (UAM) - Wilhelm Koppe- wyższy dowódca SS i policji w Kraju Warty i Generalnym Gubernatorstwie

2) Maria Zima (UKSW) -Major Alfons Kotowski „Okoń” - czy był dowódcą nieudolnym?

3) Paweł Wrona (UMCS) - Bohater czy karierowicz? Sylwetka komendanta okręgowego Związku Strzeleckiego kpt. rez. Jana Latoura

4) Piotr Podhorodecki (UP) - Relacje premiera Stanisława Mikołajczyka z generałem broni Kazimierzem Sosnkowskim na tle polityki wobec ZSRS i Państwa Podziemnego – negatywne aspekty działalności szefa rządu RP na emigracji 1943-44 

Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

Część 1: 9:00 – 10:30

1) Helena Sygnet (UŁ) - Ksenofont Ateńczyk – zdrajca czy patriota?

2) Jagoda Pajda, Magdalena Dolecka (UMCS) – Cesarze pogańskiego „Tartaru” – wizerunek władców mongolskich w relacjach podróżników europejskich w XIII wieku

3) Kornel Jasiński, Aleksandra Wujec (UWr) - Tak jak ja, czują tysiące, tylko nie każdy zrobił to, co stało się moim udziałem” - zamachowcy na przestrzeni dziejów

4) Jan Gawron (UMCS) - Od Krakowa do Legnicy, czyli jak Bolesław II Łysy tracił poszczególne ziemie 

Część 2: 11:15 – 13:15

1) Izabela Karwat (UJ) - Negatywny wizerunek Marysieńki Sobieskiej w dziewiętnastowiecznej historiografii

2) Jadwiga Sierżant (UAM) - Postać Iwana IV Groźnego w świetle współczesnych kronik staropolskich

3) Jakub Kępka (UP) - Denuncjator czy bohater? Zeznania Józefa Zaliwskiego w sądzie kryminalnym we Lwowie

4) Małgorzata Moskal (UMCS) - Stanisław Stadnicki – portret awanturnika i rokoszanina

5) Stanisław Witecki (UJ) - Nabywanie reputacji czarownicy, na przykładzie Oryny Pawliszanki mieszczanki osiemnastowiecznego Tylicza

6) Kamil Michaluk (UMCS) - Józef Kazimierz Kossakowski w świetle jego Pamiętników z lat 1738 – 1788. Przyczynek do zdrady czy postawa oświeconego sarmaty? 

13:15 – 14:30 – przerwa obiadowa 

Część 3: 14:30 – 15:45

1) Sylwana Borszyńska (UŁ) - Obraz Chaima Rumkowskiego w piśmiennych przekazach źródłowych (wspomnieniach, relacjach, pamiętnikach uczestników zdarzeń) oraz w literaturze pięknej

2) Mateusz Werner (UJ) - Eligiusz Niewiadomski – portret (anty)bohatera i jego miejsce w polityce odrodzonej Rzeczpospolitej

3) Jan Ratuszniak (UŁ) - Zdrajca czy obrońca rewolucji? Maksym Gorki wobec wydarzeń 1917 roku w Rosji 

Część 4: 16:00 – 17.15

1) Marcin Mokrosiński (UG) - Zbrodniarz wojenny czy rycerz czarnego krzyża? Ocena roli Joachima Peipera w masakrze amerykańskich jeńców w Malmedy w 1944 roku

2) Przemysław Pazik (UW) - Kościół – wróg wolności? Polemika A. de Gasperiego z Benedetto Crocem

3) Cezariusz Chuszcz (UMCS) - Bokassa - cesarz na krańcu świata 

DZIEŃ 3 (28.10) 

Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

Część 1: 9:00 – 10.15

1) Paweł Pomorski (UŁ) - Czarny wizerunek wyznawców zoroastryzmu  w historiografii armeńskiej V w.

2) Kinga Grzegorzewska (UŁ) - Bona Sforza – zła królowa. Charakterystyka postaci na podstawie wybranych opinii jej współczesnych

3) Kamila Markowska (UAM) - Femme fatale, rozpustnica czy ofiara historii? Lukrecja Borgia i jej czarna legenda w historiografii, literaturze i sztuce na przestrzeni wieków

Część 2: 10:30 – 12.00

1) Kamil Sulej (KUL) - Działalność Edwarda Gronczewskiego „Przepiórki” na terenie Lubelszczyzny w latach 1942 – 1946

2) Filip Gończyński-Jussis (UMCS) - Po zgonie czerwonego cara. Reakcje prasy polskiej na śmierć Lenina

3) Przemysław Pisarski (UPH Siedlce) - Jednostka 731

4) Bogusław Kosel (UwB) - Jak rozpętałem…wojnę dyplomatyczną – Hadżi Bari Butajev i sowieckie ultimatum dla Litwy 15 VI 1940

PANEL III

Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej 

DZIEŃ 1 (26.10) 

Sala nr 20 (Stary Humanik) 

Część 1: 12:00 - 13:30

1) Bożena Koszel-Pleskaczuk (UMCS) - Sakralne budownictwo drewniane powiatu sokólskiego jako przejaw dziedzictwa wielokulturowości Podlasia

2) Andrzej Buczyło (UMK) - Likwidacje unickich parafii na terenie brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w XVIII w.

3) Ewa Domagała (UJK Kielce) - Wokół osoby parocha – klucz muszyński biskupów krakowskich w 2. poł. XVIII w.

4) Piotr Zubowski (UWr) - Dzieje synagogi w Kłodzku, jako jedna z realizacji Alberta Grau 

13:30-14:30 – przerwa obiadowa 

Część 2: 14:30 - 16:15

1) Anna Kubica (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, UŚ) - Polscy ewangelicy wobec kształtowania się państwowości polskiej i czeskiej na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-1921

2) Joanna Kasperek (UŚ) - Stosunki narodowościowe między żakami Akademii Krakowskiej w świetle „Acta Rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno MCCCCLXIX.”

3) Hubert Simiński (USz) - Szlakiem Pamięci Narodowej – Czelin – historia pierwszego słupa granicznego na Odrze

4) Богдан Смерека / Bohdan Smereka (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki) - Мікротопонімія міст і сіл Жовківського району Львівщини / Mikrotoponimy miast i wsi rejonu żółkiewskiego obwodu lwowskiego

5) Олена Циквас / Olena Cykwas(Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki) - Ідеальний парох у світлі презент Львівської унійної єпархії з XVIII ст. / Idealny proboszcz w świetle prezent unickiej eparchii lwowskiej z XVIII w. 

Część 3: 16:30 – 18.15

1) Joanna Michalska (UMK) - Stół dworu królewskiego w Polsce w latach 1403 - 1405 na podstawie stacji króla i królowej w Nowym Mieście Korczynie

2) Jacek B. Chlastawa (UJ) - Wolin - na skrzyżowaniu szlaków handlowych i kulturowych wczesnego średniowiecza

3) Андрій Бучко / Andrij Buczko (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)Організація виховного процесу у середніх школах Східної Галичини в міжвоєнний час на прикладі державної гімназії в Раві-Руській / Organizacja procesu wychowawczego w szkołach średnich Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym na przykładzie gimnazjum państwowego w Rawie Ruskiej

4) Agnieszka Trześniewska (UMCS) - Miasteczko dwu kultur — Obraz Kazimierza Dolnego w przedwojennej literaturze polskiej i żydowskiej

5) Sylwia Szyc (UMCS) - Proces zabójców ministra Pierackiego w świetle polskiej prasy codziennej w latach 1935-1936 

DZIEŃ 2 (27.10)

Sala nr 1 (Nowy Humanik) 

Część 1: 9:00-11:00

1) Magdalena Spychaj (UMK) - „Kuchařství„ Pavla Severyna z 1535 roku. Klucz do tajemnicy polskiego ”Kuchmistrzostwa”?

2) Anna Kowalska (UMCS) - Jak Polacy widzą Czechów? Stereotypy narodowe.

3) Mateusz Maleszka (UMK) - Niemcy z królestwa kongresowego w oczach swych rodaków

4) Aneta Popławska (USz) - O Niemcach i Polakach pod jednym dachem, czyli małżeństwa polsko-niemieckie na północno-zachodnim pograniczu Polski po roku 1945 jako przykład relacji międzykulturowych

5) Joanna Radosz (UMK) - Bułgar w Rosji, Rosjanin w Bułgarii – ujęcie literackie

6) Michał Romańczuk (USz) - Problemy narodowościowe w Gruzji na przykładzie Abchazji i Osetii Południowej 

Część 2: 11:15 - 13:15

1) Marcin Jędrysiak (UWr) - Koncepcja terytorializmu Wacława Lipińskiego jako droga do budowy nowoczesnego narodu (1908-1914)

2) Julia Możdżeń (UMK) - Tradycja historiograficzna jako pole wyrażania własnej tożsamości na przykładzie Gdańska na przełomie XV i XVI w.

3) Olena Gumeniuk Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie - Warszawa -centrumdziałalności kulturalnejstudentów ukraińskichw Polsce międzywojennej

4) Piotr Kręzel (UŁ) - Rzeczpospolita Obojga Narodów w „Memoarach” Simeona Piščevicia (1731-1795)

5) Kamil Piskała (UŁ) - W nadziei na federację. Problemy narodowościowe ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego we wczesnej publicystyce Mieczysława Niedziałkowskiego (do 1918 r.)

6) Dominik Robakowski (UAM) - Sarmacki renesans – współczesny odbiór kultury sarmackiej

13:15-14:30 – przerwa obiadowa 

Część 3: 14:30- 16:15

1) Mateusz Sienkiewicz (AP w Słupsku) - Juliana Klaczki „Wieczory florenckie”. Dzieło o sztuce, ale nie tylko

2) Aleksandra Sylburska (UŁ) - Nowa mapa Europy po I wojnie światowej a kwestie narodowościowe: próba rozwiązania problemu nierozwiązywalnego, czyli walka delegacji węgierskiej na konferencji pokojowej w Paryżu

3) Володимир Зілінський / Wołodymyr Zilińskyj (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki) - Шталаг 328: табір для військовополонених у Львові (1941-1944) / Stalag 328 - obόz jeniecki we Lwowie w latach 1941-1944

4) Wojciech Siudek (UMK) - Polscy i Ukraińscy myśliciele galicyjscy o niepodległości narodu.

5) Marcin Reguła (UŁ)Polityka madziaryzacji Słowian w zalitwaskiej części Austro-Węgier 

Część 4: 16:30- 18:30

1) Piotr Księżniakiewicz (UMK)Swoi czy obcy? Ludność żydowska na Kujawach w XVI-XVIII wieku

2) Anna Bartnik (UMCS) - Udział radzieckich Żydów w walce o prawa człowieka i transparentność życia publicznego w ZSRR

3) Marcelina Jakimowicz (UWr) - Pewien Żyd miał w palcu diabła... Pamięć o kontaktach polsko-żydowskich na terenie Galicji Wschodniej w narracjach biograficznych osób przesiedlonych na Dolny Śląsk

4) Damian Bębnowski (UŁ) - Heroizm w cieniu zagłady łódzkiego getta. Rzecz o Emanuelu Wolińskim

5) Dawid Klachacz (UŚ) - Rutka Laskier patrzy na getto będzińskie… Shoah w dziecięcym pamiętniku

6) Dominika Malinowska (UMK) - Zjawiska nadprzyrodzone jako przyczyny represji wobec Żydów w świetle „Pomeranii” Tomasza Kantzowa i Rocznikach Jana Długosza 

DZIEŃ 3 (28.10)

Sala nr 1 (Nowy Humanik) 

Część 1: 9:00 - 10:30

1) Marlena Jedlińska (UJ) - Stosunki Polsko–Żydowskie W Xix W. Na Przykładzie Miasta Szydłowiec

2) Marta Kryspin (Instytut Historii PAN, UMK) - Wojenne i przedwojenne losy Żydów pochodzących z Polski a deportowanych z Francji w latach 1942-1944 na przykładzie deportowanych konwojem numer 73 z 15 maja 1944 roku

3) Anna Marynowska (UMK)Holocaust w XI wieku? pogromy Żydów niemieckich w przeddzień wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej na podstawie wybranych relacji kronikarzy żydowskich

4) Joanna Elżbieta Potaczek (URz) - Obóz Pracy w Zasławiu, miejscem masowej zagłady Żydów Bieszczadzkich w latach 1940- 1943 

Część 2: 10:45 - 12:15

1) Grzegorz Michalak (UKSW) - Antyżydowskie rozruchy w Warszawie w 1881 roku. Antysemityzm czy prowokacja?

2) Michał Sierba (UŁ) - Żydzi tykocińscy w XVI w.

3) Urszula Krzyżanowska (UMCS) - Wielokulturowość a sztuka. O ikonografii lubelskiej dzielnicy żydowskiej

4)Ireneusz Makuchowski (UMCS)- Działalność Bp. Jozafata Kocyłowskiego podczas niemieckiej okupacji Przemyśla

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz