Pięć nowych Pomników Historii. Łowicz, Paczków, Sulejów, Strzegom, Bohoniki i Kruszyniany


28 listopada 2012 r. o godz. 13.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczy uroczyście rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie uznania za Pomnik Historii pięciu obiektów.

Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Prezydent RP na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice.

Tylko obiekty będące Pomnikami Historii na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mogą być przedstawione Komitetowi Dziedzictwa Światowego  w celu objęcia tego pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. („Listę dziedzictwa światowego”).

Jutro nowymi Pomnikami Historii zostaną:

Łowicz – Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu / fot. Maciej Szczepańczyk, ten plik udostępniony jest na licencji CC Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji

Zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji  w Paczkowie / fot. Jan Mehlich,  ten plik udostępniony jest na licencji CC Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Sulejów – zespół opactwa cystersów

Zespół opactwa cystersów w Sulejowie

Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu / fot. ten plik udostępniony jest na licencji CC Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary

Meczet w  Bohonikach/ fot. Lilly M, ten plik udostępniony jest na licencji CC Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Na liście znajdują się już m.in. takie obiekty jak: Historyczny zespół miasta w Krakowie, Rezerwat archeologiczny Biskupin, Kopalnia soli Bochnia, Jasna Góra wraz z parkami podjasnogórskimi – zespół klasztoru oo. paulinów, teren historycznej Bitwy pod Racławicami, Hala Stulecia we Wrocławiu, zespół zamku krzyżackiego w Malborku oraz Zespół archikatedralny we Fromborku.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

5 komentarzy

  1. Wojda pisze:

    Może się uda dostać na Listę Światowego Dziedzictwa.

  2. Adams pisze:

    Nie tylko te pięć obiektów. Także gmach Sejmu Ślaskiego w Katowicach ma zostać uznany za pomnik historii.

Zostaw własny komentarz