Kilkaset milionów złotych na historię w budżecie na 2013 r. Najwięcej dostanie IPN


W budżecie na 2013 r. zaplanowano kilkaset milionów złotych na instytucje i działania związane z historią. Są to m.in. 251 mln zł dla IPN, 161 mln zł dla Muzeum II Wojny Światowej i 14,5 mln zł na budowę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ogólnie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 1,81 mld zł.

Sejm RP / Fot. Krzysztof Białoskórski

Sejm RP / fot. Krzysztof Białoskórski

IPN

Największe kontrowersje budziło finansowanie IPN, które spotkało się z krytyką przewodniczącego SLD Leszka Millera. Jego zdaniem 20 lat to okres wystarczający na rozliczenia PRL, które powinny się już zakończyć. Millera nieporozumieniem nazwał fakt, iż IPN ma większy budżet od Polskiej Akademii Nauk.

Projekt budżetu na rok 2013 przewiduje dla Instytutu 28 mln zł więcej niż w 2012. Finansowanie PAN zostało utrzymane na takim samym poziomie, 81 mln zł. Dla porównania Najwyższa Izby Kontroli otrzyma 259 mln zł. Ostatecznie, z planowanej kwoty dla IPN najprawdopodobniej ubędzie kilka milionów zł. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zdecydowała o zwiększeniu finansowania mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej i Regionalnych Izb Obrachunkowych kosztem budżetu Instytutu.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ustawa przewiduje także dalsze finansowanie budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w kwocie 161 mln zł w 2013 r. i 77,7 mln zł w kolejnym roku. Całkowity koszt muzeum ma wynieść 358, 2 mln zł.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na budowę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w 2013 r. ma zostać przeznaczonych 14,5 mln zł z czego 2,3 mln zł na rewaloryzację i adaptację obiektów zabytkowych i 12,2 mln zł na prace budowlane. W sumie inwestycja ma pochłonąć 168,7 mln zł.

Narodowy Instytut Audiowizualny

NIA na poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast ma otrzymać 12,5 mln zł.

Ochrona zabytków

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ze środków przeznaczonych dla Kancelarii Prezydenta RP ma otrzymać 42 mln zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi przewidziano 83,7 mln zł. Natomiast dla ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków zaplanowano 27,7 mln zł.

Procedura budżetowa

Budżet państwa, jest ustawą, którą do Sejmu może skierować tylko Rząd RP. Już pierwsze czytanie musi odbyć się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Po kolejnych dwóch czytaniach ustawa trafia do Senatu, który nie ma prawa jej odrzucenia. Senatorowie mogą tylko składać poprawki do ustawy budżetowej, mają jednak na to tylko 20 dni. Po przyjęciu ustawy bez poprawek lub przegłosowaniu senackich poprawek przez Sejm ustawa trafia do podpisu Prezydenta RP, który ma na to tylko 7 dni. w odróżnieniu do innych ustaw Prezydent nie ma prawa weta. Natomiast jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu, Prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz