„Kultywowanie pamięci to nasz obowiązek”. Apel świętokrzyskich radnych


„Kultywowanie pamięci to nasz obowiązek” napisali we wspólnym apelu Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Radni Miasta Kielce w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Był to najważniejszy elementy uroczystej sesji obydwu samorządów, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Samorządowcy zwracają się w nim do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o podjęcie działań ocalających od zapomnienia mogiły powstańców styczniowych za granicą, a w szczególności kwatery powstańców styczniowych na wzgórzu Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, gdzie spoczywa ponad stu naszych bohaterów narodowych.

Treść apelu:

„Jak drzewo bez korzeni, człowiek bez przeszłości, tak naród nie może istnieć bez historii.”

Historia pokazała, że nie byłoby nas Polaków, że nie przetrwalibyśmy jako naród, gdyby nie najważniejsze wartości, kultywowane przez naszych przodków i przekazane nam przez nich w darze: Bóg – Honor – Ojczyzna i nasza kultura narodowa. To z pewnością dlatego przez dziesiątki lat naszego „niebytu” nie udało się przeszczepić na polski grunt obcych ideologii.

Chcemy być narodem, który pamięta o swoich bohaterach. Liczne zawirowania historii, konieczność walki o niepodległość wpłynęły na to, że wielu Polaków miało okazję zasłużyć się Rzeczypospolitej.

Sto pięćdziesiąt lat temu wybuchło powstanie styczniowe, w którym brał udział cały naród polski. Ten narodowy zryw nosił znamiona rewolucji społecznej i był wielkim sprzeciwem wobec całego świata na bezprawie i zbrodnie popełniane przez rosyjskiego zaborcę. Bohaterowie – Powstańcy zademonstrowali narodowi polskiemu i światu, walką, cierpieniem i śmiercią, że są rzeczy ważniejsze niż osobiste szczęście, a nawet życie.

Sięgając do źródeł historycznych z dumą wspominamy początki działalności samorządowej w Kielcach i w innych miastach Województwa Świętokrzyskiego, w latach 1861-1863, którą z całym przekonaniem możemy ocenić jako twórczą pomoc w budzeniu postaw patriotycznych wśród Polaków. Ogromny i pozytywny wpływ w tym względzie wywarli duchowni, którzy wówczas wchodzili w skład samorządów terytorialnych.

Kilkadziesiąt tysięcy mogił powstańców na trwale wpisało się w krajobraz polityczny, patriotyczny i kulturalny. Kultywowanie pamięci o uczestnikach tamtych wydarzeń to zaszczytny cel i patriotyczny obowiązek wszystkich pokoleń. My mieszkańcy Ziemi Świętego Krzyża w sposób szczególny jesteśmy do tego zobowiązani, gdyż ta Ziemia – Region Świętokrzyski była główną areną walk powstańczych.

Czcząc i chwaląc Powstańców Narodowych, wśród Nich często bezimiennych cudzoziemców, pochylamy głowy przed Ich mogiłami z wdzięcznością za bezcenną daninę krwi i życia dla ukochanej Ojczyzny i za ogromną determinację z jaką walczyli o także naszą wolność i niepodległość.

Pamiętamy jednocześnie, że niepodległość i wolność nigdy nie są dane raz na zawsze, że są to wartości bezcenne, które stale trzeba pielęgnować. Dlatego mamy obowiązek kochać naszą Ojczyznę „miłością szczególną” i uczyć tej miłości młode pokolenia Polaków.

Józef Piłsudski powiedział kiedyś: „Każdą rocznicę trzeba czcić nie tylko wspominając chwalebne czyny, ale także planując nowe czyny dla przyszłości„; ”Z mogił, z grobów 1863 roku żywy cień powstaje, cień wielkości epoki, cień Rządu Narodowego. Mogiły te wołają głosem straszliwym: Idź i czyń!”

Dziś, w Trzecim Tysiącleciu wdzięczną pamięcią i troską otaczamy groby powstańców styczniowych rozsiane w Polsce, na dalekiej Syberii, ale też na Ukrainie. Miejsca pamięci narodowej usytuowane w Polsce są pod szczególną ochroną samorządów lokalnych. Z opieką nad mogiłami powstańców styczniowych poza naszymi granicami jest różnie, a przecież nie byłoby „Orląt Lwowskich” gdyby nie było powstania styczniowego.

Apelujemy do Władz Publicznych Polski w tym w szczególności do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa by podjąć działania ocalające od zapomnienia mogiły powstańców styczniowych za granicą. Apel nasz dotyczy w szczególności kwatery powstańców styczniowych zlokalizowanej na wzgórzu Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, gdzie spoczywa ponad stu naszych bohaterów narodowych. Mogiły Ich „wołają straszliwym głosem Idź i Czyń !”

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz