Salon książki historycznej. Rynek wydawniczy w Polsce: grudzień 2012 r.


Salon książki historycznej, czyli rynek wydawniczy w Polsce został przygotowany specjalne dla czytelników i pasjonatów książek historycznych. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem publikacji, które ukazały się w Polsce w grudniu 2012 r.

Znajdziecie tu wiele ciekawych pozycji z różnych dziedzin historii i nauk pokrewnych, od podstawowych informacji po specjalistyczne teksty poświęcone wąskim wycinkom historii. W spisie ujęte zostały także wznowienia. Zapraszamy na pasjonującą wędrówkę do świata książek. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i sięgnie po wybraną pozycję do księgarskich półek.

Starożytność

 • Gazda D.,Podbój Egiptu przez Kusz i Asyrię VIII-VII w. p.n.e. Wojny w Nubii VI-IV w. p.n.e., Demart.
 • Ruciński S., Praefectus urbi. Le Gardien de l ordre public a Rome sous le Haut-Empire Romain, Contact.
 • Winckelmann J., Dzieje sztuki starożytnej, Universitas.
 • Winiarczyk M., Antiquitas XXXIII, Uniwersytet Wrocławski.
 • Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, (Praca zbiorowa), Uniwersytet Łódzki.

Historia powszechna do końca XIX wieku

 • Aube P., Roger II, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Cisek A.M., Kłamstwo Bastylii, Fronda.
 • Geremek B., O średniowieczu, Instytut Historii PAN.
 • Jaffe M., Poznań pod panowaniem pruskim, Miejskie Posnania.
 • Karkocha M., Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789-1794, Uniwersytet Łódzki.
 • Kosińska U., August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskimi hanowerskim (1725-1730), Neriton.
 • Leszka M., Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność? Idee i teksty, Uniwersytet Łódzki.
 • Lewicki Z., Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji 1861-1945, SCHOLAR.
 • Małowiecki R., Wojny napoleońskie. Operacje wojsk Louisa-Gabriela Sucheta 1811-1814. Tom 2, Attyka.
 • Pysiak J., Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów, Uniwersytet Warszawski.
 • Schulze H., Państwo i naród w dziejach Europy, Uniwersytet Warszawski.
 • Sjostrom O., Bitwa pod Wschową 1706, Inforteditions.
 • z Torus G., Historie. Historia Franków, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

II wojna światowa

 • Bakun M., Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910-1945, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dawid A., Rodzina na Śląsku 1939-1947. Dezintegracja Migracje Codzienność, Instytut Pamięci Narodowej
 • Harbutt F., Jałta1945. Krymska konferencja i podział powojennego świata, Bellona.
 • Kmak-Pamierska A., Religia w czasach Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Polcyn L., Los człowieczy ból i pamięć. O ofiarach hitlerowskiego i sowieckiego najeźdźcy, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rawicz S., Długi marsz, Gord.
 • Roberts A., Wicher wojny. Nowa historia drugiej wojny światowej, Magnum.
 • Schom A., Japoński blitzkrieg na Pacyfiku 1941-1943. Strategia, taktyka, dyplomacja od Pearl Harbour do Guadalcanal, Bellona.
 • Siek M. (red.), Archiwum Ringelbluma 8. Tereny wcielone do Rzeszy: Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk, Uniwersytet Warszawski.
 • Siek M. (red.), Archiwum Ringelbluma 9. Tereny wcielone do Rzeszy: Kraj Warty, Uniwersytet Warszawski.
 • Urbanek J., Lęk i strach. Warszawiacy wobec zagrożeń Września 1939, Aspra JR F.H.U.

Historia powszechna XX wiek

 • Du Vall., M., Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych od Żywotnego Centrum do epoki Reagana, AFM.
 • Franz M., Okręty lotnicze I wojny światowej, Akademia Marynarki Wojennej.
 • Instrukcje wytyczne okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, (Praca zbiorowa), Avalon.
 • Kargol T., Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918, Historia Iagellonica
 • Kornat M. (red.), Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940). Studia i szkice, Instytut Historii PAN.
 • Misiło E., Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USSR 1944-1946, Dokumenty tom 1, tom 2, Archiwum Ukraińskie.
 • Niwiński P., Dziennik partyzanta „Dzukasa”, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Pietrow N., Psy Stalina, Demart.
 • Rączkiewicz M., Doktryna Trumana. Aspekt grecki, Uniwersytet Łódzki.
 • Romanowski W., Bandera terrorysta z Galicji, Demart.
 • Śleszyński W., Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białorusińskim w XX i XXI wieku, Avalon.
 • Tokarski J., Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917-1921, Neriton.
 • Komandos / Cel Snajpera / Operacja Geronimo, (Praca zbiorowa), Znak.

Historia powszechna XXI wiek

 • Climek G., Rosja - państwo imperialne?, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Janke I., Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie, Demart.
 • Zechenter A., Kremlowskie trucizny, Arcana.

Historia Polski do końca XIX wieku

 • Dubas-Urwanowicz E., Wobec króla i rzeczpospolitej Magnateria w XVI-XVIII wieku, Avalon.
 • Galik P., Wrocław przełomu wieków XIX/XX Opowieść o życiu miasta, Księży Młyn.
 • Gmitruk J. (red.), Rota W panoramie dziejów Polski, Muzeum Historii Polski.
 • Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich, Avalon.
 • Klemantowicz D., Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo-maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864-1914, Uniwersytet Łódzki.
 • Kowalski M. (red.), Kronika Jana z Czarnkowa, Universitas.
 • Jankowski R., Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów 2. poł. XVII w. i początek XVIII w., Demart.
 • Jaskulski M., Piwo, flaki garnuszkowe, petersburskie bliny i kawior astrachański, czyli z dziejów łódzkiej gastronomii do 1918 roku, Księży Młyn.
 • Jujeczka S., Urzędnicy miejscy Legnicy do 1740/1741 roku, Grado.
 • Kowalczyk R., Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812, Uniwersytet Łódzki.
 • Mickiewicz W., Pamiętniki, Iskry.
 • Nadolski P., Bytom przełomu wieków XIX/XX. Opowieść o życiu miasta, Księży Młyn.
 • Stasiak A., Miejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina, Werset.
 • Strzeżek T., Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Zaprzepaszczona szansa powstania listopadowego, Wydawnictwo Napoleon V.
 • Tomaszewicz A., Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864-1914, Uniwersytet Łódzki.
 • Wzgórze św. Wojciecha, Kronika Miasta Poznania, (Praca zbiorowa), Miejskie Posnania.

Historia Polski XX wiek

 • Alabrudzińska E., Der Protestantismus in Polen in den Jahren 1918-1939, Centrum Edukacji Europejskiej.
 • Białokur M., Fic M., Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981 - 22 VII 1983. Świadomość edukacja kultura, Grado.
 • Chrul D., Chechłowska M., Kufel J., Nowakowski P., Polak W., Okrągły stół. Dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gadowski W., Wieża komunistów, Zysk i S-Ka.
 • Jarno W., Terytorialne władze wojskowe w Polsce w latach 1945-1949. Organizacja i działalność okręgów wojskowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Jaźwiński P., Oficerowie i konie Przyjaźń na śmierć i życie. Kawalerzyści Drugiej Rzeczpospolitej o koniach - swoich towarzyszach broni, Erica Polski Instytut Wydawniczy.
 • Jastrząb Ł., Milicja obywatelska w Poznańskim Czerwcu 1956 roku. Wybór źródeł, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Koper S., Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej, Bellona.
 • Mażewski L., Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968-1981), Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mikitin J., Grześkowiak G., Powstania Śląskie 1919-1920-1921, Cinderella Books.
 • Olszewski E., Polacy w Norwegii 1940-2010, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szaładziński K., Polsce zawsze i wszędzie służyć będę. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918-1920, Miejskie Posnania.
 • Przerembska V., Ideały wychowania w edukacji muzycznej w II Rzeczypospolitej, Uniwersytet Łódzki.
 • Radziszewska K., Między wielką historią a codziennością. Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej, Uniwersytet Łódzki.
 • Stebelski S., Przez śmiech żelaza. Wspomnienia dowódcy sotni UPA, która w zasadzce zabiła gen. Świerczewskiego, Mireki.
 • Robal L., Partyjniackie oligarchie i ukradziona republika czyli III RP, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne.
 • Sirecka-Wołodko M., Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956-1970, Mado.
 • Wacyk A., Kultura bezdziejów Rzecz o dziejowej degradacji narodu polskiego, Toporzeł.
 • Warchulińska A., Piotrków Trybunalski między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Księży Młyn.

Inne

 • Anusik Z., Studia i szkice staropolskie, Uniwersytet Łódzki.
 • Banaś P., Oswajanie ziem odzyskanych. Dolny Śląsk na pocztówkach, Korporacja Polonia.
 • Bonczol Ł., Zrozumieć Indonezję. Nowy Ład generała Suharto, Dialog.
 • Boruch W., Studies in the history of the Julio-Claudian dynasty, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Burghart G.H., Podróż na Górę Ślężę, Atut.
 • Callies de Salies B., Kraje Maghrebu. Historia polityka społeczeństwa, Dialog.
 • Dąbkowski R., Czasy przedostatnie, Despol.
 • Dubicki T. (red.), Współcześni historycy Polscy o Rumunii, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Grzybowski J., Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły tożsamość narodowa w perspektywie metafizyki, Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Ferguson N., Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie.
 • Janocha M., Kościół Bielański, Rosikon Press.
 • Kamieński L., Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy, WUJ.
 • Kiersnowski A., Historia rozwoju artylerii, Wydawnictwo Napoleon V.
 • Kościelniak K., Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648, Duet.
 • Kościelniak K., Pilarczyk Z., Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kozłowski T., Majchrzak G., Kryptonim 333 Internowanie Lecha Wałęsy w raportach funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Videograf II.
 • Krzymkowski M., Status prawny urzędników Księstwa Warszawskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Kucia P., Dzieje 10 pułku strzelców konnych, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kwiatkowski K., Zakon niemiecki jako Corporatio Militaris. Część 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Mastykarz K., Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nikodem J., Vademecum historyka mediewisty, PWN.
 • Pastoureau M., Niebieski. Historia koloru, Oficyna naukowa.
 • Pleszczyński A., Sobiesiak J., Tomaszek M., Historia Narrat. Studia mediewistyczne, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Ponczek E., Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna, Tom II, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rękas J., Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Rutkowski T., Polskie towarzystwo historyczne w latach 1945-1958. Zarys dziejów, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ryniec K., Ryniec P., Epoka lodowcowa Historia prawdziwa, Fraktal.
 • Schenk D., Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Wysoki Zamek.
 • Sabbat K., Polska na drodze do wolności i niepodległości, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sołżenicyn A., Dwieście lat razem. Część 1, Wektory.
 • Stachniuk J., Mit słowiański, Toporzeł.
 • Stomma L., Nasza różna Europa..., Iskry.
 • Szagała R., Wiszka E., Ukraińcy w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szymczakowa A. (red.), Człowiek w średniowieczu. Między biologią a historią, Uniwersytet Łódzki.
 • Tyszkiewicz J., Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Voler P., Od srebrnego talara do światowego dolara narodziny talara i jego droga w europejskim i światowym obiegu pieniężnym XVI-XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Woziński J., Historia pisana pieniądzem czyli jak rządzący Polską na przestrzeni wieków manipulowali polską walutą, Prohibita.
 • Woźniak M., Niezrealizowane drogi historii, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Wójcik T., K., Meksyk. Cywilizacja i kalendarz Majów, Nowy Świat.
 • Ziomek W., Rozwój przemysłu drzewnego Królestwa Polskiego w latach 1870-1914, Uniwersytet Łódzki.
 • Żal-Kędzior A., Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Żelichowski R., Gibraltar, Trio.
 • Żuk G., Muzea literackie.Historia, edukacja, perspektywy, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Krótka historia teatru amerykańskiego, (Praca zbiorowa), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Oczami agenta, (Praca zbiorowa), Neriton.
 • Pamięć.pl 2012/9, (Praca zbiorowa), Instytut Pamięci Narodowej.
 • Pamięć.pl 2012/8, (Praca zbiorowa), Instytut Pamięci Narodowej.
 • Prodesse ausis Warmińscy księża profesorowie, (Praca zbiorowa), SQL Studio Poligrafii Komputerowej.
 • Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, (Praca zbiorowa), Wydawnictwo Adam Marszałek.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

 1. Gorol pisze:

  Opóźnione ale potrzebne!

Zostaw własny komentarz