Salon książki historycznej. Rynek wydawniczy w Polsce: styczeń 2013 r.


Salon książki historycznej, czyli rynek wydawniczy w Polsce został przygotowany specjalne dla czytelników i pasjonatów książek historycznych. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem publikacji, które ukazały się w Polsce w styczniu 2013 r.

Znajdziecie tu wiele ciekawych pozycji z różnych dziedzin historii i nauk pokrewnych, od podstawowych informacji po specjalistyczne teksty poświęcone wąskim wycinkom historii. W spisie ujęte zostały także wznowienia. Zapraszamy na pasjonującą wędrówkę do świata książek. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i sięgnie po wybraną pozycję do księgarskich półek.

Starożytność

 • Shepard J., Bizancjum ok. 500-1024, Dialog.
 • Siniscalco P., Starożytne kościoły wschodnie. Historia i literatura, Petrus.

Historia Polski do XIX w.

 • Baczkowski K., Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów, Avalon.
 • Bartoszewicz A., Bartoszewicz H., Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku, Archiwum Główne Akt Dawnych.
 • Borawska D., Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, PWN.
 • Dygo M. (red.), Mazowsze na pograniczu kultur w średniowieczu i nowożytności, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Hampel J., Chłopów polskich drogi do demokracji. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Isakowicz-Zaleski T., Nie zapomnij o Kresach, Małewydawnictwo.
 • Jedlicki J., Droga do narodowej klęski, Instytut Historii PAN.
 • Kielak B., Kurpie, Ziz.
 • Kienzler I., Król Kazimierz Wielki Bigamista, Bellona.
 • Kochowski W., Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673), Difin.
 • Krawczuk W. (red.), Sumariusz metryki koronnej. Tom IV, DiG.
 • Malec J. (red.), O początkach Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, AFM.
 • Michalski Z., Wiara i naród, Vipart.
 • Olejnik K., Stefan Batory, Rytm.
 • Pieńkowska A., Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Samsonowicz H., Handel Mazowsza w epoce staropolskiej. Perspektywy rynków lokalnych, regionalnych i międzynarodowych, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Sławiński T., Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV w., Wydawnictwo Piomar Piotr Maroński.
 • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Żaliński H., Kraj Emigracja Niepodległość. Studia i szkice, Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Rocznik Warszawski XXXVII, (Praca zbiorowa), Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.

Historia Polski II wojna światowa

 • Besler M., Hans-Joachim Roll, U-380. Okręt z koniczynką, Finna.
 • Downing T., Podniebni szpiedzy. Aliancki zwiad lotniczy w II wojnie światowej, REBIS.
 • Dzwonkowski R., Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939-2011), Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Engelking B., Zagłada Żydów. Studia i materiały. Tom 7, Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
 • Herczyńska G., Nasierowski T., Zagłada chorych psychicznie. Pamięć i historia, Eneteia.
 • Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem / Hipnoza / Biała Maria, Świat Książki.
 • Matusak P., Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej. Tom II, PWRiL.
 • Paluch M., Działania bojowe Wołyńskiej Brygady Kawalerii w pierwszej fazie kampanii wrześniowej 1939 r., Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Persson S., Białe Autobusy. Pakt z Himmlerem i niezwykła akcja ratowania więźniów obozów koncentracyjnych, PWN.
 • Rudel H., Pilot sztukasa. Mój dziennik bojowy, Replika.
 • Sobierajski R., Gorzki smak niewoli: (1939-1945), M. M.
 • Stoczewska B., Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, AFM.
 • Szczerba-Blichewicz Z., Ostatnie dni Katedry św. Jana, M. M.
 • Urbański K., Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Żupański A., Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Historia Polski XX w.

 • Bartoszewicz H., Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918-1939, Universitas.
 • Chudzio H., Polityk Hotelu Lambert Generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Domino Z., Czas kukułczych gniazd, Studio Emka.
 • Dworaczek K., Burzliwa dekada NZS we Wrocławiu 1980-1989, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Frątczak A. (red.), Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy, AFM.
 • Gogol B., Fabryka fałszywych tekstów. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958, Neriton.
 • Hula R., Glina, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne.
 • Jędrzejewska A., Waingertner P., Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich. Pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Kisielewski S., Wszystko inaczej, Prószyński i S-ka.
 • Kłonczyński A., Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945-1956, Uniwersytet Gdański.
 • Kondratowicz E., Być jak narodowy sztandar. Kobiety i Solidarność, SCHOLAR.
 • Konopka A., Bezpieczeństwo sanitarne wojsk. Polskie formacje wojskowe w Rosji 1914-1917, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im Stanisława Staszica w Białymstoku.
 • Koprowski M., Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I, Replika.
 • Ksyk E., W barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich, Maszoperia Literacka.
 • Kukla C. (red.), Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej - ciągłość czy zmiana?, DiG.
 • Miodowski A., Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921, Uniwersytet w Białymstoku.
 • Mironowicz E., Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Trans Humana.
 • Nowakowski R. (red.), Gra o miasto, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Przyłubski F., Żołnierski los: ewakuacja Oflagu II D, M. M.
 • Stanaszek B., Represje władz komunistycznych wobec społeczeństwa Polski południowo-wschodniej w latach 1944-1956, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.
 • Ślipiec J., Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa militarnego lat 1921-1927, Akademia Obrony Narodowej.
 • Szcześniak J., Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku. Część III, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Wilczyński L., Sprawie służ! Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce (działalność ogniw terenowych 1919-1939), Wydawnictwo Adam Marszałek.
  Wojciechowski J., 26 pułk piechoty, AJaKS.
 • Archiwum Narodowej Demokracji, (Praca zbiorowa), Myśl Polska.
 • PRL w klimacie absurdu, (Praca zbiorowa), Axel Springer Polska.
 • Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 5, (Praca zbiorowa), Instytut Pamięci Narodowej.
 • Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej śląska opolskiego wczoraj i dziś, (Praca zbiorowa), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
  Świat Sławnego. Warszawa Polska Europa w latach 50, (Praca zbiorowa), Karta/Dom Spotkań z Historią.
 • Wolność Solidarność 2/2011, (Praca zbiorowa), Europejskie Centrum Solidarności.

Historia powszechna do XIX w.

 • Althoff G., Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu, PWN.
 • Andrusiewicz A., Krwawa dekada. Polska interwencja w Rosji 1602-1612. Dyplomacja, samozwańcy i wojna, Wydawnictwo Literackie.
 • Cat-Mackiewicz S., Dom Radziwiłłów, Universitas.
 • Dmowski R., Niemcy, Rosja i kwestia polska, Nortom.
 • De Las Cases E., Memoriał ze św. Heleny. Tom 3, Finna.
 • Gmiterek H. (red.), Materiały źródłowe do dziejów Żydów. Tom 1. W księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Grabarczyk T., Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu, DiG.
 • Hathaway J., Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516-1800, Dialog.
 • Petrozolin-Skowrońska B., Przed nocą styczniową, Zysk I S-Ka.
 • Przeździak B., Historia protetyki, ortotyki i pomocy lokomocyjnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.
 • Radczuk J., Historia żeglugi i budownictwa okrętowego Europy północnej do końca XVI w., Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne.
 • Szwedo B., Powstańcy Styczniowi. Odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari, Oficyna Wydawnicza Zbroja.
 • Zenta 11 IX 1697, (Praca zbiorowa), Inforteditions.

Historia powszechna XX w.

 • Chang I., Rzeź Nankinu, Wielka Litera.
 • Cukras-Stelągowska J., Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Dobrzelewski J., Wojna o Gran Chaco 1932-1935, Inforteditions.
 • Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Kośmider T. (red.), Planowanie wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej. Studia i materiały, Akademia Obrony Narodowej.
 • Krzywicka K. (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Piegzik M., Guadalcanal 1942-1943, Bellona.
 • Pipes R., Rosja Bolszewików, Magnum.
 • Pless-Damm U., Pluschke H., Schwerin A., Wypędzone. Historie Niemek ze Śląska, z Pomorza i Prus Wschodnich. Trzy szczere świadectwa kobiet bezbronnych wobec zwycięzców, Carta Blanca.
 • Sariusz-Skąpska I., Polscy świadkowie Gułagu. Literatura łagrowa 1939-1989, Universitas.
 • Service R., Szpiedzy i komisarze. Bolszewicka Rosja kontra zachód, Znak.
 • Witczak J., Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości radzieckiej w latach 1917-1938, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zapart R., Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami V-2, Oskar.
 • Zbikowski A. (red.), Nauczanie o holokauście, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Żarna K., Między Berlinem a Budapesztem. Sytuacja polityczna Niemców Karpackich w latach 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 60 pułk piechoty, (Praca zbiorowa), AJaKS.

Historia powszechna XXI w.

 • Budzowski K. (red.), Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, AFM.
 • Dillon M., Chiny Historia współczesna, Książka i Wiedza.
 • Lasoń M., Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008, AFM.
 • Majorek M., Du Vall M., Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?, AFM .
 • Malinowski M., Brazylia: Republika, Muzeum Historii Polski.
 • Masiarz W. (red.), Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku, AFM.
 • Owen M., Niełatwy dzień. Świadectwo członka misji, w której zginął Osama bin Laden, Wydawnictwo Literackie.
 • Pieja R., Przewodnik po cywilnych służbach specjalnych od UB do ABW, Emerpress
 • Walecka-Rynduch A., Róg Rudiego Dutschke i Axel - Springer-Strasse Nowa lewica w Niemczech, AFM.
 • Najnowsza historia świata. t. 1-4, (Praca zbiorowa), Wydawnictwo Literackie.

Inne

 • Bartoszewski W., O Żegocie relacja poufna sprzed pół wieku, PWN.
 • Bendza M., Szymaniuk A., Starożytne patriarchaty prawosławne, Uniwersytet w Białymstoku.
 • Bogacki M., Kościelniak K., Przez stulecia w imię Marsa. Studia nad dziejami wojskowymi, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Cat-Mackiewicz S., Europa in Flagranti, Universitas.
 • Cat-Mackiewicz S., Herezje i prawdy, Universitas.
 • Cat-Mackiewicz S., Zielone oczy, Universitas.
 • Colin J., Studia nad kampanią 1796-1797 we Włoszech, Napoleon V.
 • Chamera-Nowak A., Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Tom 4, Aspra JR F.H.U.
 • Czekierda F., Cmentarzysko zapomnianych słów, Contact.
 • Dygo M., Fałkowski W., Brunon z Kwerfurtu. Osoba-dzieło-epoka, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Dymek B., Wizja przymierza. Między narodami Europy z 1831 r. według Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Aspra JR F.H.U.
 • Falniowska-Gradowska A., Leśniak F., Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787), Europejskie Centrum Edukacyjne.
 • Fokt K., Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych, Księgarnia Akademicka.
 • Gawrycki M. (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Muzeum Historii Polski.
 • Gmitruk J., Indraszczyk A., Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności. Ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo, PWRiL.
 • Górzyński S., Krochmal J. (red.), Miscellanea Historico-Archivitica. T. XVII 2010, DiG.
 • Gronowski M., Polemika kluniacko cysterska z XII wieku, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.
 • Gruszczyński W., Wokabularze ryskie, Aspra JR F.H.U.
 • Jabłonowski M., (red.), Październik 1956 roku początek erozji systemu, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Jabłonowski M., Polska mniej znana 1944-1989. Część 1., Cześć 2, Polski rok 1989 sukcesy, zaniechania, porażki, Aspra JR F.H.U.
 • Jagodzińska A., Ludwik Zamenhof wobec kwestii żydowskiej. Wybór źródeł, Austeria.
 • Jakubowska-Malicka L., Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych, Wspólnota Akademicka.
 • Kardela P., Waro P., Wolsza T. (red.), Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Kępski C. (red.), Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952), Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Kolasa W., Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego, Muzeum Historii Polski.
 • Koselleck R., Semantyka historyczna, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Kościelny R., Przedmurze chrześcijaństwa Czas królów elekcyjnych. Kościół na straży polskiej wolności. Tom 2, Biały Kruk.
 • Kraszewski W., Kurpiowska Ballada, Związek Kurpiów.
 • Krochmal T., Problemy ochrony zabytków, Aspra JR F.H.U.
 • Kryńska E., Skazane za patriotyzm. Druga konspiracja na białostocczyźnie 1945-1956, Trans. Humana.
 • Kurtyka J., Podole w czasach Jagielońskich, Societas Vistulana.
 • Lichocka H., Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856, Instytut Historii PAN.
 • Lisowska-Kożuch U., Dziennik Polski w latach 1945-1969. Próba monografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Maciejowski M., Rzymski podbój Hiszpanii. Aspekty polityczne, militarne i społeczne., Napoleon V.
 • Marecki J., Prejs R., Zarys historii kapucynów w Polsce, Głos Ojca Pio.
 • Marszałek K., Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa.
 • Michalak A., Sakson A., Stasieniuk Ż., Polskie Ziemie Zachodnie, Instytut Zachodni.
  Narojczyk K., Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Okrasa M., Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku. Studium z dziejów burs i internatów szkolnych, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Ożóg M., Polityka religijna Teoderyka Wielkiego,WAM.
 • Pisulińska J., Sierżęga P., Historia Mentalność Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Płużański T., Oprawcy. Zbrodnie bez kary, Capital Book.
 • Popek L., Ostrówki Wołyńskie ludobójstwo, Rytm.
 • Potocki W., Smutne zabawy, Neriton.
 • Rok B., Wolański F., Staropolski ogląd świata. Tożsamość i odmienność, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ronek G., Laburzystowska myśl polityczna po II wojnie światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rożek M., Etos Dworu Szlacheckiego, Petrus.
 • Sekściński B., Ogniwo terroru. Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i
 • Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Stojek-Sawicka K., Duchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów Nieświeskich w XVIII wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Stojek-Sawicka K., Szlachcianki w świecie sarmackim, Bellona.
 • Stola D., PZPR jako machina władzy, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Suda-Potykanowicz L., Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945-1970, DiG.
 • Ślązak R., Powtórka i sprawdzenie wiedzy z historii. Matura i egzamin na studia, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit s.c.
 • Trębicka-Postrzygacz B., Szkoły dla dzieci niesłyszących na ziemiach polskich w latach 1817-1914, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Tyszkiewicz A. (red.), Protokoły zebrań zarządu. Młodzież Wszechpolska Koło Lwowskie za czas od 20 marca 1925 do 29 stycznia 1930 roku, Księgarnia Akademicka.
 • Wiewióra M. (red.), Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Wilk M., Petersburg. Stara i nowa historia, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych.
 • Wilska M., Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne, Neriton.
 • Zgliczyński S., Jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali, Czarna Owca.
 • Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. Tom 1. Narodziny i rozwój, (Praca zbiorowa), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. Tom 2. W podzielonej Europie, (Praca zbiorowa). Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 • Metryka brygidek lubelskich, (Praca zbiorowa), Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981. Wybór dokumentów, (Praca zbiorowa), Instytut Pamięci Narodowej.
 • Rocznik łódzki. Tom 59/2012, (Praca zbiorowa), Księży Młyn.
 • Rozprawy z dziejów oświaty. Tom XLVII 2010, (Praca zbiorowa), Aspra JR F.H.U.
 • Spojrzenie w przeszłość. Tom 1: Średniowiecze, starożytność, (Praca zbiorowa), Muzeum Historii Polski.
 • Wojenne rozstania, (Praca zbiorowa), Muzeum Historii Polski.
 • Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, (Praca zbiorowa), Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Wokół orędzia. Kardynał Bolesław Kominek - prekursor pojednania polsko-niemieckiego, (Praca zbiorowa), Ośrodek Psychoedukacji.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz