„Działam i wychowuję.” Sprawozdanie z konferencji poświęconej organizacjom młodzieżowym


Konferencja „Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych” miała miejsce 15 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na otwarciu konferencji zjawiła się prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Aneta Borkowska. Po krótkim powitaniu ze strony organizatorów obrady części eksperckiej rozpoczął prof. dr hab. Jacek Wołoszyn pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pierwsze wystąpienie opowiadało o postawach młodzieży w czasie Polski ludowej. Po nim głos zajęła dr Renata Bednarz-Grzybek z Instytutu Pedagogiki UMCS przedstawiając zagadnienie wychowawczej działalności organizacji młodzieżowych od XIX do połowy XX w. Ostatnie wystąpienie należało do dr Jolanty Wolińskiej z Instytutu Psychologii UMCS i poświęcone było psychologicznym aspektom socjalizacji i wychowania. W dyskusji końcowej zaznaczyły się przede wszystkim kwestie młodzieżowej konspiracji zbrojnej, przydatności badań z zakresu historii wychowania, wieloznaczności pojęcia indoktrynacji, szczerości intencji osób zaangażowanych w wolontariat oraz, zupełnie niespodziewanie, współczesnego czytelnictwa.

W pierwszej sesji mgr Vadim Gierko (UMCS) opisał z punktu widzenia socjologa działalność Stowarzyszenia Rodzina Rodzin Lwowa. W wystąpieniu referent odwoływał się do normatywów organizacji oraz własnych przeżyć. Po nim wystąpiła Patrycja Ptak (KUL). Zaprezentowała ona rolę organizacji młodzieżowych w implementacji polityki młodzieżowych w oparciu o teksty prawne. Po aktywnej dyskusji Beata Nachyła (UKSW) przedstawiła zgromadzonym analizę harcerskiej metody wychowawczej. Następnie głos zabrała Monika Łagowska (UR). W oparciu o własne badania i doświadczenia opisała postawy członków i lokalnej społeczności wobec tarnobrzeskich struktur Związku Strzeleckiego. Dyskusja był okazją do szczegółowego przedstawienia harcerskiej myśli wychowawczej i wyzwań, jakie stoją w tym zakresie przed strzelcami. Ostatnią sekcję rozpoczął referat mgr Justyny Rynkiewicz i Sylwii Sochaj (UMCS) na temat metody nauki przez przeżywanie w lubelskim Towarzystwie Nowa Kuźnia. Prelegentki zaprezentowały wyniki własnej pracy wychowawczej m. in. w formie krótkiego filmiku. Ostatnie wystąpienie należało do Justyny Błażyńskiej (UWM), która mówiła o wychowawczej roli organizacji młodych Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce. Również i w tym przypadku dyskusja pokazała zainteresowanie prezentowanymi zagadnieniami.

Wszystkie referaty stały na wysokim poziomie, a audytorium chętnie zabierało głos w dyskusjach. Dwóch referentów na krótko przed konferencją musiało zrezygnować z obecności. Z powodu załamania pogody nie odbyła się również debata z przedstawicielami organizacji młodzieżowych. Organizatorzy obiecali, że jeszcze powrócą do tego pomysłu.

Specjalne podziękowania należą się dla sponsora konferencji, firmy Surge Polonia. Konferencja odbyła się pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół„ w Lublinie, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Strzeleckiego i Związku Strzeleckiego ”Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Patronami medialnymi byli: dlaStudenta.pl, Historia.org.pl, Internetowa Telewizja Lublin iTVL.pl, Kwartalnik Edukacyjny, Portal Edukacyjny Perspektywy.pl, Radio Lublin, Skauting.pl, Strzelecki Portal Informacyjny, Wiedza i Edukacja, wPolityce.pl.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz