Salon książki historycznej. Rynek wydawniczy w Polsce: luty 2013 r.


Salon książki historycznej, czyli rynek wydawniczy w Polsce został przygotowany specjalne dla czytelników i pasjonatów książek historycznych. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem publikacji, które ukazały się w Polsce w lutym 2013 r.

Znajdziecie tu wiele ciekawych pozycji z różnych dziedzin historii i nauk pokrewnych, od podstawowych informacji po specjalistyczne teksty poświęcone wąskim wycinkom historii. W spisie ujęte zostały także wznowienia. Zapraszamy na pasjonującą wędrówkę do świata książek. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i sięgnie po wybraną pozycję do księgarskich półek.

Starożytność

 • Stawoska-Jundziłł B. (red.), Kultura Edukacja Rodzina Gender Studies Antyk-Polska, Tom 2, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Historia Polski do XIX w.

 • Achremczyk S., Warmia, LITTERA.
 • Andrzejuk A. (red.), Gertruda Mieszkówna i jej rękopis, Wydawnictwo Von Borowiecky.
 • Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428-1500, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Redakcja Wydawnictw.
 • Dubowik H., Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Durlej S., Sagi Świętokrzyskie, Tom IV, Muzeum Historii Polski.
 • Filipczak W., Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786, Uniwersytet Łódzki.
 • Giertych J., Kulisy powstania styczniowego, Ostoja.
 • Górski Z., Kabaciński R., Mietz A., Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Heryng Z., Socjalizm przed pół wiekiem (1875-1880) w Rosji i w Polsce, IBIDEM.
 • Kobierecki M., Walewscy herbu kolumna w XVII-XVIII wieku, IBIDEM.
 • Krakowiak P., Dwa Sejmy w 1666 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Maciejewski J., Kazimierz Wielki i jego państwo. W siedemsetną rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskim, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Nawrot-Borowska M., Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku - zapatrywania teoretyczne i praktyka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Nowicki T., Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII w., Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sikorski J., Bohaterowie Grunwaldu, LITTERA.
 • Smołucha J. (red.), Lipnica murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Księgarnia Akademicka.
 • Tyszka A., Nekrologi Kuriera Warszawskiego 1821-1839, Tom 3 1853-1858, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.
 • Wieczorek R., Musica figurata w Saksoniii na Śląsku u schyłku XV wieku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Historia Polski II wojna światowa

 • Adamczewski L., Łuny nad jeziorami. Agonia Prus Wschodnich, Replika.
 • Adamczyk M., Gmitruk J., Prawda i pamięć o batalionach chłopskich, Muzeum Historii Polski.
 • Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania Państwa Polskiego. Listopad 1918 - czerwiec 1920, IBIDEM.
 • Bauer J., Strzępy niewygasłej pamięci, Warszawska Firma Wydawnicza.
 • Beevor A., II Wojna Światowa 1939-1945, Znak.
 • Biddiscombe P., Werwolf. Brutalni pogrobowcy Hitlera, Czerwone i Czarne.
 • Daszyńska J. ( red.), Łódź w czasie Wielkiej Wojny, Księży Młyn.
 • Gmitruk J., Powstanie Zamojskie, Muzeum Historii Polski.
 • Grądzka M., Przerwane dzieciństwo / A Broken Childhood, Wysoki zamek.
 • Laskowski P., Wspomnienia z Twierdzy Świnoujście, Rajd.
 • Mikulicz W., Bomby na Niemcy. Brytyjskie lotnictwo w nalotach na III Rzeszę, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pastuszka S., Życie kulturalne w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie w czasie II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski.
 • Rozdżestwieński P., Piechota Wojska Polskiego 1939. Organizacja i uzbrojenie pułków piechoty, ZP Grupa.
 • Sudoł A., Losy Polaków na Wschodzie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Włodarkiewicz W., Gmitruk J., (red.), Wrzesień 1939 Wojna na dwa fronty, Muzeum Historii Polski.
 • Zuziak J., Wojsko Polskie we Francji 1939-1940, Rytm.
 • Żołnierze Września 1939. Rok 1939 w wojskowych materiałach archiwalnych, (Praca zbiorowa), ZP Grupa.

Historia Polski XX w.

 • Adamczyk M., Gmitruk J., Powstanie Warszawskie w dokumentach i wspomnieniach ludowców, Muzeum Historii Polski.
 • Artymowski S., Repatriacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z Europy Zachodniej do Polski w latach 1945-1948, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Augusiewicz S., Jasiński J., Oracki T., Wybitni Polacy w Królewcu. XVI - XX wiek, LITTERA.
 • Białokur M., Raźniewska J., Dwie rocznice. Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej w historiografii i edukacji historycznej, Duet.
 • Cieślak S., Topij-Stempińska B., Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich Jezuitów okresu II Rzeczypospolitej, WAM.
 • Czech-Jezierska B., Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Daszkiewicz K., Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939-1945), Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dereń B., Józef Kuraś „Ogień”, Muzeum Historii Polski.
 • Drabik S., Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956-1975, Avalon.
 • Dźwigał T., Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie,  Instytut Pamięci Narodowej.
 • Gąsowski T., Klich-Kluczewska B., Między sierpniem a grudniem. Solidarność w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981, Księgarnia Akademicka.
 • Gąsowski T., Kwiek J., (red.), Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, Księgarnia Akademicka.
 • Gmitruk J. (red.), Żywią i bronią. Wieś i chłopi w obronie Ojczyzny, Muzeum Historii Polski.
 • Gotowiecki P., O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942-1955), Neriton.
 •  Gruszka B., Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Juśko E., Małozięć M., Radoń Z., 5. Pułk Strzelców Konnych, ZP Grupa.
 • Kacprzak M., Ziemia dla żołnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntów na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920-1939, IBIDEM.
 • Kaczmarek Z., Kałdowski W., Sobecki W., Bydgoszcz - Bromberg w 70 rocznicę 1939-2009, Historyton.
 • Kawski T., Maciejewski J., Ludzie Idee Wojny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Kozłowski W., Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 dywizji piechoty 1921-1939, IBIDEM.
 • Krzysztofiński M., Marecki J., Aparat represji wobec kościoła w latach 1944-1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, WAM.
 • Kubaj A., Miedziński P., Stan wojenny w Szczecinie, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Kucia P., 10 pułk strzelców konnych 1918-1947, Historyton.
 • Kuprianis A., Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929 - 1939, IBIDEM.
 • Ligarski S., Środki masowego zakłamania Godzinówki w czasie stanu wojennego, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Łoś S., Sprawa ukraińska. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Maj E., Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, Tom 3, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Migdał J., Polski system penitencjarny w latach 1928-1939, Info-Trade.
 • Musiał F., A kto chce być sługą...,Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Musiał F., Czerwona zaraza, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Musiał F., Od Września do Norymbergi, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Musiał F., PRL – „normalny” kraj, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Musiał F., Zwycięstwo będzie waszą nagrodą, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Nalewajko-Kulikov J. (red.), Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), Neriton.
 • Nowikiewicz E., Czytanie Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Nowinowski S., Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką, IBIDEM.
 • Portalski P., Naprzód żołnierze. Jeszcze Polska nie zginęła, Bellona.
 • Skóra W., Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, Tom 1, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Sroka S., Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956, Atut.
 • Sumliński W., Teresa Trawa Robot, Fronda.
 • Tokarz G., Polska dzieje państwa i narodu 1918-1981. Kierunki polityki realnej, Arboretum.
 • Urbańczyk A., A jednak żeglowaliśmy. Jachting polski w latach 1945-1989, Arcana.
 • Walicki J., Ruch syjonistyczny w Polsce 1926-30, IBIDEM.
 • Wieliczka-Szarkowa J., Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie, AA.
 • Włoczkowska M., Wytańczone „Mazowsze” Witolda Zapały, Muzeum Historii Polski
 • Zawieyski J., Dzienniki 1960-1969, Tom II, Karta.
 • Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939, (Praca zbiorowa), IBIDEM.

Historia powszechna do XIX w.

 • Brzeziński R., Życie w dawnej Bielawie. Das Leben im fruheren Langenbielau, Atut.
 • Brzeziński W., Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku, Uniwersytet Wrocławski.
 • Chomik P., Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Avalon.
 • Cywiński B., Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Trio.
 • Czubiński A., Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dobrzynicki Z., Intrygi bizantyjskie, Bellona.
 • Dugard M., O‚Reilly B., Zabić Lincolna. Szokujący zamach, który zmienił Amerykę, Pascal.
 • Dygdała J., Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja, DiG.
 • Fogel J., Mielżyńscy i Turnowie w kręgu starożytników XIX wieku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Godek S., III statut litewski w dobie porozbiorowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Herrin J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, REBIS.
 • Klint P., Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655, Uniwersytet Wrocławski.
 • Lipiński W., Wojna smoleńska 1632-1634, Inforteditions.
 • Masson F., Kawalerzyści Napoleona, Napoleon V.
 • Oleńczak P., Twierdza Modlin 1830-1864. Wielkie nadzieje i lata niedoli, Egros.
 • Oman C., Armia Wellingtona, Napoleon V.
 • Shaw S., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej 1280-1808, Tom I, Dialog.
 • Shaw E., Shaw S., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej. 1808-1975, Tom II, Dialog.
 • Thietmar, Kronika Thietmara, Universitas.
 • Witkowski S., Kasztelania bytomska w średniowieczu, Humanitas.
 • Zajewski W., Polska - Belgia - Europa. Wiek XIX, LITTERA.
 • Zakrzewski M., W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry‚ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke‚a, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Zyglewski Z., Monarcha a klasztor w Polsce późnego średniowiecza, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Między złotym a srebrnym wiekiem kultury hiszpańskiej, (Praca zbiorowa), Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Res Historica. Tom 33, (Praca zbiorowa) Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.

Historia powszechna XX w.

 • Białokur M., Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Citko M., Dziak W., Obywatele Japonii w niewoli północnokoreańskiej, PAN.
 • Dąbrowski P., Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dębski J., Kształtowanie cywilizacji europejskiej. Europa Nowożytna i Współczesna, Tom II, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Dikötter F., Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958-1962, Czarne.
 • Gąsior G., Stalinowska Słowacja. Proces burżuazyjnych nacjonalistów w 1954 roku, Trio.
 • Grzeloński B., Niedobrani sojusznicy. Ambasadorzy Roosevelta w ZSRR, PWN.
 • Jastrzębski J., Bitwa na Morzu Koralowym, 2-8.V.1942, Inforteditions.
 • Kosman M., Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i społeczne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Kowalczyk M., Czerwony Baron w Ostrowie. Preludium legendy, Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne.
 • Margolin J., Japonia 1937-1945. Wojna Armii Cesarza, Dialog.
 • Murawski A., Góry Pindos 1943-1949, Bellona.
 • Nowakowska-Siuta R., Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europy zachodniej po II wojnie światowej, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Pogonowska E., Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Ujazdowski K., V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Zdulski K., III Rzesza a świat islamu, IBIDEM.
 • Żurawski J., Sowieckie znaczki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich 1939-1941., Tom 1, IBIDEM.
 • Wyklęci Podziemie zbrojne 1944-1963, (Praca zbiorowa), Karta.

Historia powszechna XXI w.

 • Baluk W., Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Warrick J., Potrójny agent. Kret Al-Kaidy, który oszukał CIA, Znak.

Inne

 • Bednarzak-Libera M., Gmitruk J., Dzieje Wojsko Edukacja, Muzeum Historii Polski.
 • Bojarski J., Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Boras Z., Tradycje uniwersyteckie Poznania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Bukowski W., Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Część IV, Zeszyt 3, Societas Archivi Posnaniensis.
 • Cabaj J., Gmitruk J. (red.), Z historii Polski i Podlasia, Muzeum Historii Polski.
 • Chojnicka K., Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Ciesielska A., Przemiany kulturowe na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza. Studium metodologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Clogg R., Historia Grecji. Od narodzin państwa greckiego 1770 do współczesności, Astrum.
 • Cummins J., Najdłuższe konflikty zbrojne, Muza.
 • Czebreszczuk J., Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej III i początki II tys. przed Chr., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Ćwikilewicz T., Historia Polski, Arystoteles.
 • Dubel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno - prawnych.
 • Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce, Druktur.
 • Galij-Skarbińska S., Uniwersytet wobec inwigilacji, Grado.
 • Gotowała J., Skrzydła i pamięć. Fakty. Wydarzenia. Ludzie lotnictwa, Bellona.
 • Gotowicz A., Kotecki R., Maciejewski J., Profanum Versus Sacrum Przejawy postaw antykościelnych w Polsce na przestrzeni wieków, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Green V., Reformacja, Wiedza Powszechna.
 • Hrynkiewicz-Adamskich B., Siedemnastowieczne imiennictwo osobowe północnej Rosji na tle lokalnej kultury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Jezierski K., Zamyślenia, zauroczenia i oczarowania polskie, Muzeum Historii Polski.
 • Kaczmarek M., Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Kasperowicz R. (red.), Podróże artystyczne. Artysta w podróży, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kloczkowski J. (red.), Naród. Idee polskie. Antologia, Ośrodek Myśli Politycznej
 • Korneć G., Pałac Ogińskich w Siedlcach, Muzeum Historii Polski.
 • Krajewski A., Największe wpadki Tajnych służb, G + J.
 • Królicka B., Rubin G., Muzyka historia teoria edukacja 1/2011, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Lazenby J., Pierwsza wojna Punicka, Napoleon V.
 • Łazarek M., Łazarek R., Śladami historii turystyki. Od starożytności do współczesności, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie.
 • Maciejewska I., Stasiewicz K., Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie,
 • LITTERA.
 • Małłek J., Opera selecta. Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach, Vol IV, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Mickiewicz H., Dzieje kościoła św. Anny w Wilnie w świetle literatury, Mado.
 • Mirowski M., Rewolucja permanentna Lwa Trockiego między teorią a praktyką, DiG.
 • Morawiec J., Knut Wielki Król Anglii, Danii i Norwegii ok. 995-1035, Avalon.
 • Mucha J., Keen M. (red.), Autobiografie czasu transformacji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Muchembled R., Orgazm i Zachód. Historia rozkoszy, Aletheia.
 • Nowakowski P., Miłosierdzie. Teoria i praktyka życiowa, Księgarnia Akademicka.
 • Ożóg K., Orzeł Biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi, WAM.
 • Pawełczyńska A., Koni żal. Obrazki z kresowego świata, Polihymnia.
 • Pawełczyńska A., Koniec kresowego świata. Testament Prababki. Na cztery wiatry, Polihymnia.
 • Pietrzykowska M., Konrad Pałubicki - człowiek i twórca, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Rodzińska-Nowak J., Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Historia Iagellonica.
 • Sielski J. , Mizgalski J. (red.), Żydzi Częstochowianie. Losy Żydów Częstochowian 1945-2009, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Skowrońska M., Studenci kontra system, Narodowe Centrum Kultury.
 • Słowiński P., Bohaterowie i zdrajcy. Polacy w służbach różnych wywiadów, Videograf II.
 • Sroka S., Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, Societas Vistulana.
 • Wierzchosławski S., Orzeł czarny i orzeł biały, LITTERA.
 • Witalec R., Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce w latach 1873-1939, Muzeum Historii Polski.
 • Wróblewski B., Jaki znak twój?, Historyton.
 • Zaćmiński A. (red.), Historia, polityka, stosunki Międzynarodowe. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Zakościelna A. (red.), Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Ziółkowski A., Międzynarodowe stosunki polityczne Historia, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna.
 • Historia Testis Temporum. Lux Veritatis, (Praca zbiorowa), Grado.
 • Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze, Tom I –III, (Praca zbiorowa), IBIDEM.
 • Pamięć.pl, 2013/10, (Praca zbiorowa), Instytut Pamięci Narodowej.
 • Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, Tom 2 i 3, (Praca zbiorowa), Instytut Pamięci Narodowej.
 • Wizja Tnugdala, (Praca zbiorowa), Atut.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz