Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Archiwalnej


8 kwietnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyjął nowo powołanych członków Rady Archiwalnej kadencji 2013-2015 i wręczył  im nominacje. Następnie odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

Do Rady Archiwalnej zostali powołani: dr Piotr Dymmel (dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie), Zbigniew Gluza (prezes Fundacji Ośrodka KARTA), dr Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Kazimierz Jaroszek (prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich), dr Łukasz Kamiński (prezes Instytutu Pamięci Narodowej), dr Hanna Krajewska (prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego), prof. dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), dr Janusz Kuligowski (dyrektor Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej),  dr Wojciech Kulisiewicz (dyrektor Biblioteki Sejmowej), dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),  prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),  prof. dr hab. Jan Szymczak (prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego), dr Czesław Żak (dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego) i ks. dr hab. Waldemar Żurek (dyrektor Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. Wnioski o powołanie w skład Rady wysuwane są przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Członkowie Rady powoływani są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzyletnią kadencję.

Po uroczystości wręczenia nominacji, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, na którym wybrano prezydium.

Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastępcami przewodniczącego zostały: prof. dr hab. Alicja Kulecka z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Lucyna Harc z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak przedstawiał najważniejsze zagadnienia związane z działalnością podległych mu archiwów państwowych. Zwrócił uwagę między innymi na konieczność rozwoju infrastruktury archiwów oraz budowy dużych centrów przechowywania archiwaliów. Przypomniał, że w drugiej połowie 2013 r. w Radomiu, Zielnej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim zostaną oddane do użytku pierwsze od lat wybudowane od podstaw obiekty archiwalne spełniające nowoczesne normy przechowywania i udostępniania dokumentacji. Wskazał na potrzebę przyjęcia nowej ustawy archiwalnej, odpowiadającej wymogom czasów współczesnych, która umożliwi m.in. lepszą współpracę archiwów państwowych z archiwami społecznymi. Zwrócił uwagę na zmiany, jakie zachodzą w archiwach w zakresie polepszania dostępu do zbiorów poprzez publikowanie dokumentów on-line oraz możliwości ich samodzielnego kopiowania przez użytkowników.

Następnie Rada Archiwalna przedyskutowała wstępnie problemy, którymi powinna się zająć w czasie swojej kadencji. Obok zagadnień wskazanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczących poprawy organizacji i infrastruktury sieci archiwów państwowych, uznano za pilne zmianę modelu kształcenia archiwistów, którzy powinni nadążać za przemianami zachodzącymi w obszarze zarządzania i gromadzenia archiwaliów w postaci elektronicznej.  Za ważne  uznano nadanie archiwistyce statusu samodzielnej dyscypliny naukowej, co pozwoliłby jej rozwinąć się jako dziedzinie  nie tylko związanej z historią, ale także zarządzaniem dokumentem elektronicznym, który jak każde źródło historyczne potrzebuje standardów gromadzenia oraz wartościowania pod względem przydatności dla kolejnych pokoleń badaczy i użytkowników.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz