Konferencja: „Zapomniane autorytety na kartach historii”


Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM po raz trzeci organizuje ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję o autorytecie: „Zapomniane autorytety na kartach historii” która odbędzie się w dniach 18–19 maja 2013 r. w Poznaniu.

Autorytet był, i nadal jest, jednym z podstawowych mechanizmów rządzących życiem społecznym. Jednostki nim obdarzone wywierały wpływ na różne sfery życia społecznego. Autorytet, mimo iż dla każdego człowieka jest na ogół indywidualny, może być uznawany przez szerszą grupę ludzi, którzy są skłonni podporządkować mu się i wykonywać jego polecenia. Bez wątpienia każda epoka miała charakterystyczne dla siebie wzorce do naśladowania. Zdarza się, że dawne autorytety nadal cieszą się poważaniem. Jednak wiele z nich uległo zapomnieniu. Dawniej, cenione i obdarzone prestiżem, obecnie trwają jedynie w pamięci nielicznych. Odeszły pod wpływem zmiany władz, ustroju, przyjęcia nowej religii czy nowego kursu w polityce, rozwoju technologii czy nowych odkryć naukowych. Były także autorytety indywidualne, wzorce dla jednostki, które odeszły wraz z jej śmiercią.

„Podczas konferencji chcielibyśmy zająć się problemem zapomnianych autorytetów w historii, niezależnie od czasu i przestrzeni. Zastanowić się, kto i dlaczego na kartach dziejów cieszył się zaufaniem społeczeństwa? Z jakiej przyczyny o nim zapomniano lub przestano darzyć odpowiednim uznaniem? Interesują nas zarówno wielkie autorytety, jak i te, będące wzorcami dla pojedynczych osób, zarówno całkowicie zapomniane, jak i takie, żyjące w pamięci nieliczonych. Autorytety, o których przestano pamiętać, lub celowo wymazano z pamięci. Ciekawą kwestią są także te spośród nich, które – mimo że obecnie powszechnie znane – nie są uznawane już za autorytety…” - piszą o konferencji jej organizatorzy.

Zgłoszenia oraz zatwierdzone przez pracownika naukowego o stopniu co najmniej doktora abstrakty prosimy przesyłać na adres e-mail sknhuam@gmail.com do dnia 21 kwietnia 2013 r. Planowana jest także publikacja pokonferencyjna.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail sknhuam@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: sknh.amu.edu.pl.

Terminy

21 kwietnia – przyjmowanie zgłoszeń
18-19 maja – konferencja

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz