Sprawozdanie z XV OZSA w Toruniu


W dniach 10–12 kwietnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Jest to niewątpliwie jedno z bardzo ważnych wydarzeń dla osób studiujących ten kierunek.

Podczas konferencji można polemizować z pozostałymi słuchaczami nad wynikami swoich badań oraz dzielić się poglądami czy pomysłami. Hasłem przewodnim obrad było: Od pergaminu do blu-raya. Tak szerokie ujęcie tematyki Zjazdu pozwoliło siedemdziesięciu ośmiu prelegentom wygłoszenie referatów. Do Torunia przyjechali przedstawiciele 13 uniwersytetów polskich oraz jednego zagranicznego Ural Federal University z Rosji.

Pierwszego dnia odbyło się uroczyste otwarcie Zjazdu, na którym powitano licznie przybyłych gości, odczytano listy okolicznościowe. Rozpoczęcie obrad zainaugurował swoim wykładem Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Historycznych UMK dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK. Organizatorzy mieli też możliwość podziękowania współorganizatorom Zjazdu, m.in.: JM Rektorowi UMK prof. dr. hab. Andrzejowi Tretynowi, Dziekanowi Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr. hab. Jackowi Gzelli, Dyrektorowi Instytutu Historii i Archiwistyki prof. dr. hab. Jackowi Wijaczce, Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych dr. hab. Władysławowi Stępniakowi, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukaszowi Kamińskiemu, a także Firmie Beskid Plus oraz Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu. Po oficjalnym otwarciu, podczas przygotowanego poczęstunku uczestnicy mogli wymieniać się nadziejami i oczekiwaniami wobec rozpoczynającego się Zjazdu.

Pierwszego dnia obrad uczestnicy referowali wyniki swojej pracy w dziewięciu, drugiego zaś dnia w dwóch panelach tematycznych. Wśród nich znalazły się: Źródłoznawstwo, Teoria i metodyka archiwalna, Archiwa społeczne i prywatne, Archiwa kościelne, Archiwa w Internecie czy Digitalizacja i nowoczesne technologie. Uczestnicy poruszali w swych wystąpieniach m.in. tematykę metod fałszowania dokumentów w okresie staropolskim, nadzoru archiwalnego, akt podworskich, e-dokumentu, działalności edukacyjnej w archiwach, ksiąg brackich czy też opracowania i udostępniania fotografii w archiwach.

Wszystkie obrady, dzięki uprzejmości władz dziekańskich i pracowników Wydziału Nauk Historycznych odbyły się w Collegium Humanisticum UMK. Nowoczesne sale pozwoliły na komfortowe wygłoszenie i wysłuchanie wszystkich wystąpień. Zjazd ten niewątpliwie zostanie w pamięci wszystkich uczestników, jako możliwość wymiany doświadczeń czy szerokiej integracji środowiska archiwalnego.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz