Konferencja: „Stres pola walki od epoki przednowoczesnej po dzień dzisiejszy”


W dniach 27-29 września 2013 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w ramach Pól Chwały odbędzie się konferencja naukowa pt. „Stres pola walki od epoki przednowoczesnej po dzień dzisiejszy”.

polachwaly 2013Program:

Piątek 27 września 2013 r., godz. 14.00-20.30

14.00-14.30 Rejestracja

Sesja 1: Z dziejów badań nad psychiką żołnierza 14.30-16.30

Dr hab. Michał Stachura (Instytut Historii UJ, Kraków), Psychologiczna motywacja żołnierskiej brawury w świetle badań nad antyczną inwektywą

Dr hab. Tadeusz Czekalski (Instytut Historii UJ, Kraków), Trwoga na polu bitwy – wybrane aspekty dziewiętnastowiecznych dyskusji o żołnierskim strachu

Dr hab. Ryszard Gryglewski (Katedra Historii Medycyny, Collegium Medicum UJ, Kraków), Zarys historii psychiatrii wojennej

Prof. WIM Dr hab. med. Stanisław Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Dzieje leczenia zaburzeń związanych ze stresem wojennym w Wojsku Polskim

Dyskusja

Przerwa 16.30-16.50

Sesja 2: Zjawisko stresu bojowego: spojrzenie medycyny 16.50-18.20

Lek. Karolina Grządziel (Klinika Psychiatrii SU, Kraków), Psyche walcząca. Od heroizmu do paniki. Spektrum zachowań żołnierzy w warunkach bojowych

Mgr Sylwia Szymańska, mgr Maciej Zbyszewski, mgr Ana Petrovic, ppłk dr med. Radosław Tworus, mjr lek. Piotr Ilnicki, mjr lek. Andrzej Radzikowski, prof. WIM dr hab. med. Stanisław Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Analiza doświadczeń pracy z traumą wojenną weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych 2003-2013

Ppłk dr n. med. Radosław Tworus (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Schizofrenia sponsorem PTSD, czyli koszty leczenia zaburzeń związanych ze stresem bojowym

Dyskusja

Przerwa 18.20-18.40

Sesja 3: Stres bojowy od epoki rydwanu do epoki muszkietu 18.40-20.40

Dr Bronisław Szubelak (badacz niezależny), Wódz w opresji czyli Ramzes II pod Kadesz

Mgr Daniel Budacz (Instytut Historii UP, Kraków), Drabiny jako urządzenie oblężnicze w kontekście starożytnej techniki walki i morale żołnierzy

Dr Adrian Szopa (Instytut Historii UP, Kraków), Jednostka na polu bitwy w źródłach późnoantycznych

Dr Łukasz Niewiński (Instytut Historii UBiał., Białystok), Problem dezercji w armii Skonfederowanych Stanów Ameryki (1861-1865)

Sobota 28 września 2013 r., godz. 9.30-14.40

Dr Robert Kowalski, Powitanie, 9.30-9.45

Sesja 4: Terror jako metoda prowadzenia wojny 10.00-11.30

Dr Łukasz Różycki (Instytut Historii UAM, Poznań), Niech się nas boją. Sposoby walki barbarzyńców w świetle Strategikonu

Dr hab. Jacek Bonarek (Instytut Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski), Terror w wojnach bizantyńsko-pieczyńskich XI w.: od bizantyńskiej łagodności do ludobójstwa

Dr Jolanta Walczewska (Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum UJ, Kraków), Czy czas zawsze leczy rany? Objawy i odległe następstwa zespołu stresu pourazowego

Przerwa 11.30-11.50

Sesja 5: Działania psychologiczne w konfliktach asymetrycznych 11.50-13.10

Dr hab. Michał Leśniewski (Instytut Historii UW, Warszawa), Życie w komandach burskich w partyzanckiej fazie wojny południowoafrykańskiej, 1900-1902

Dr Bartosz Kruszyński (Instytut Historii UAM, Poznań), Operacje rebelianckie i kontr-rebelianckie w Afganistanie od roku 2001 po dzień dzisiejszy w kontekście stresu pola walki

Płk Marek Dragan (Centralna Grupa Działań Psychologicznych), Działania psychologiczne na współczesnym polu walki jako czynnik generujący stres pola walki po stronie nieprzyjaciela

Dyskusja

Przerwa 13.10-13.30

Sesja 6: Metody walki ze zjawiskiem stresu bojowego w różnych epokach 13.30-14.40

Prof. Dr hab. Marek Wilczyński (Instytut Historii UP, Kraków), Oddziaływania psychologiczne i dyscyplinujące w armiach późnego antyku

Kpt. mgr Waldemar Kwiatkowski (Wojska Lądowe Polskich Sił Zbrojnych), Jak żołnierz walczy ze stresem bojowym w strefie działań wojennych?

Dyskusja

Dr hab. Michał Stachura, Zamknięcie sesji

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz