Konferencja: „Region w Państwie – Państwo w Regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów”


W dniach 29 i 30 maja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Muzeum w Rybniku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Region w Państwie – Państwo w Regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742-1918)”.

uniwersytet slaski logoCelem spotkania będzie przedstawienie i porównanie wpływu państw Hohenzollernów i Habsburgów na rozwój i funkcjonowanie regionu górnośląskiego w czterech różnych sferach:

  • polityczno-administracyjno-prawnej – rozumianej jako tworzenie przez państwo norm prawnych oraz struktur pozwalających na sprawne i skuteczne zarządzanie, rozwój biurokracji i jej znaczenia (M. Weber), wpływ na kształtowanie się samorządu miejskiego i gminnego w ramach tworzonego przez państwo systemu prawnego, kontakty państwo – kościół oraz kształtowanie polityki wyznaniowej, sprawność państwa w osiąganiu założonych celów taki jak np. system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych czy system edukacji;
  • społecznej – pokazującej rozwój społeczeństwa górnośląskiego na tle przemian zachodzących w tym czasie w monarchii Hohenzollernów i Habsburgów, takich jak modernizacja społeczeństwa, demokratyzacja, alfabetyzacja, partycypacja polityczna, dekonfesjonalizacja, wzrost świadomości w zakresie medycyny i higieny, inwestycje w infrastrukturę komunalną: wodociągi, gazociągi i elektryfikację;
  •  gospodarczej – przedstawiającej rolę państwa jako inicjatora przedsięwzięć gospodarczych,regulatora oraz nadzorcy funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu, ukazującej znacznie przemysłu górnośląskiego dla gospodarki całego państwa oraz wspierającej rozwój technologiczny;
  •  kulturowej – pokazującej rozwój architektury i sztuki górnośląskiej na tle przemian i prądów panujących w tym czasie w Europie, Prusach i cesarstwie Habsburgów, udział górnośląskich środowisk artystycznych w życiu kulturalnym państwa, kontakty pomiędzy stolicą i prowincją, państwowy i lokalny mecenat kulturalny.

Zgłoszenia należy kierować do 31 października 2013 r. na adres sekretarzy konferencji: barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl lub keller@muzeum.rybnik.pl,

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz