Konferencja: „Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II”


Konferencja pt. „Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005)” odbędzie się w dniach 11-12 października 2013 r. w Krakowie.

20130918Celem konferencji jest ukazanie uniwersalnego przekazu, doktryny, wartości i działań Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu papieża Jana Pawła II oraz wpływu na ogólną sytuację w Europie i na świecie w latach 1978-2005.

Konferencja odbędzie sie w Uniwersytecie Jagielloński oraz Instytucie Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II (Kraków-Łagiewniki).

Instytucje partnerskie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Jana Pawła II w Warszawie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore” w Mediolanie, Fundacja im. Alcide De Gasperiego w Rzymie.

Organizatorzy: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie (Centrum Jana Pawła II), Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa w San Marino, Fondazione Europa Civilta’ w Mediolanie, Poczta Polska S.A.

Program konferencji:

Piątek (11 października 2013 r.)

  • 9.30-10.30 – inauguracja konferencji (Collegium Novum, aula Uniwersytetu Jagiellońskiego)

- powitanie przez JM Prof. Wojciecha Nowaka, Rektora UJ;
- powitanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego;
- powitanie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Krakowa;
- powitanie i słowo wstępne ze strony J.E. Kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolity krakowskiego;
- wystąpienie Pana Radosława Sikorskiego – ministra spraw zagranicznych RP lub jego przedstawiciela;
- wystąpienie J.E Ks. Abp Dominique Mamberti – sekretarza ds. relacji z państwami Stolicy Apostolskiej lub podsekretarza;

  • 10.30-13.00 – Pierwsza sesja: Podstawy ideowe i wartości w polityki międzynarodowej Ojca Świętego Jana Pawła II (Collegium Novum, Aula UJ)

- prowadzenie: Ks. Prof. Władysław Zuziak – rektor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

- ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW, sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich) – Polityka i wartości w działaniach Jana Pawła II na arenie międzynarodowej;
- abp Luigi Negri (arcybiskup – metropolita Ferrary) – Międzynarodowe znaczenie nauczania społecznego Błogosławionego Jana Pawła II;
- prof. Lorenzo Ornaghi (b. rektor Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, minister kultury Włoch w rządzie Mario Montiego 2011-2013) – „Wspólnota międzynarodowa„ i ”kwestie globalne” w nauczaniu i działaniu Błogosławionego Jana Pawła II;
- prof. Giovanni Maria Vian (dyrektor dziennika l’Osservatore Romano) – Obraz Jana Pawła II w świecie mediów;
- Roberto Formigoni (senator Republiki Włoskiej, były prezydent Regionu Lombardia) – Jan Paweł II w Parlamencie Europejskim w 1988 r. – Promocja wartości ludzkich, korzenie Europy i obrona jej tożsamości;
- red. Jacek Moskwa (dziennikarz i watykanista) – Jan Paweł II wobec wartości kultury

  • 13.00-15.00 – Przerwa na lunch (Collegium Novum UJ)
  • 15.00-17.30 – Druga sesja: Jan Paweł II wobec Europy i świata: niektóre aspekty działalności międzynarodowej (Collegium Novum, Aula UJ)

-prowadzenie: prof. Bogdan Szlachta – dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

- abp Celestino Migliore (Nuncjusz Apostolski w Polsce, w l. 2003-2010 Stały Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ) – Stolica Apostolska i główne problemy Narodów Zjednoczonych w okresie pontyfikatu Jana Pawła II;
- prof. Giovanni Barberini (Uniwersytet w Perugi) – Jan Paweł II i Europa (tylko referat do publikacji);
- prof. Guzman Carriquiry Lecourt – sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej: Ameryka Łacińska w działaniach Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II;
- prof. Thomas Hong-Son Han (ambasador Korei Południowej przy Stolicy Apostolskiej od 2010 r.) – Stolica Apostolska wobec Azji i Dalekiego Wschodu;
- abp Henryk Hoser (arcybiskup warszawsko-praski, były sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów Stolicy Apostolskiej) – Jan Paweł II i obecność Stolicy Apostolskiej na Czarnym Lądzie;
- ks. Paweł Ptasznik (Sekretariat Stanu – sekcja I), Jan Paweł II i ekumenizm;
- abp Józef Kowalczyk (Metropolita gnieźnieński, Prymas Polski) – Stosunki Polski ze Stolicą Apostolska i kwestia konkordatu z 1993 r. (prezentacja książki).

- dyskusja i podsumowanie

Sobota (12 października 2013 r.)

  • 9.30-12.30 – Trzecia sesja: Polityka wschodnia i Konkordat z Polską w działaniach międzynarodowych Jana Pawła II

- prowadzenie: ks. prof. Józef Krukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

- abp Dominique Mamberti/Ks. Antoine Camilleri – Stolica Apostolska i Europa Środkowo-Wschodnia – wizja Jana Pawła II i Benedykta XVI;
- prof. Maciej Mróz (Uniwersytet Wrocławski) – Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej: idee i wartości w działaniu;
- bp. prof. Tadeusz Pieronek – Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
- ks. prof. Józef Krukowski (KUL) – Funkcje stabilizacyjne konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1993 r. w procesie normalizacji stosunków państwo-Kościół
- J.E. Hanna Suchocka (Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej) – Jan Paweł II wobec zmian w Polsce w związku z wejściem do Unii Europejskiej
- dr Krzysztof Strzałka (UJ) – Dyplomacja czasów przełomu: Jan Paweł II i kształtowanie się dyplomacji publicznej Stolicy Apostolskiej

  • 12.30-13.00 – dyskusja i podsumowanie
  • 13.00-14.00 – lunch kończący konferencję

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

2 komentarze

  1. Stefan pisze:

    Rozumiem, że informacja jest skądś skopiowana, dlatego nie chcę robić zarzutów osobie, która zamieściła ten tekst na portalu, jednak muszę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, mnóstwo błędów ortograficznych polegających na nadużywaniu wielkich liter, np. „Papież”, „Metropolita”, „Prymas”, „Województwo Małopolskie”. Po drugie, Henryk Hoser (nie ”Hozer jak jest w tekście) nie jest metropolitą warszawsko-praskim, ale arcybiskupem. W Polsce nie ma metropolii warszawsko-praskiej.

Zostaw własny komentarz