Konferencja: „Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku” [program]


8 listopada 2013 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku”. Rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie podzielona na trzy panele tematyczne, które przedstawią wieloaspektowy wymiar epoki napoleońskiej na Górnym Śląsku.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Plan konferencji:

Katowice, 8 listopada 2013 roku
Biblioteka Śląska w Katowicach, sala Parnassos

9.00–9.30
– Powitanie gości oraz uczestników przez Dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego
– Wystąpienia: prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, przedstawiciele organizatorów

9.30–9.50
– Wykład otwierający: dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski), Militarna rola Śląska w epoce napoleońskiej 1806–1813
9.50–10.10 Otwarcie wystawy: „Epoka napoleońska w drukach i rękopisach ze zbiorów Biblioteki Śląskiej i Archiwum Państwowego w Katowicach”

Panel I
Moderator: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
10.10–10.30 dr hab. Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), Twierdze pruskie na Śląsku w czasie wojen napoleońskich
10.30–10.50 dr Andrzej Olejniczak (Uniwersytet Wrocławski), Kampania wiosenna na Śląsku w 1813 roku
10.50–11.10 dr Patrycjusz Malicki (Uniwersytet Wrocławski), Bitwa nad Kaczawą i jej znaczenie dla kampanii 1813 roku

11.10–11.30 Dyskusja
11.30–11.50 Przerwa kawowa

Panel II
Moderator: dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot
11.50–12.10 dr hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny), Czasy napoleońskie we wspomnieniach polskich ze Śląska
12.10–12.40 dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski), Napoleon Bonaparte na łamach prasy polskiej w latach 1796–1815

12.40–13.00 Dyskusja
13.00–13.40 Przerwa obiadowa

13.40–14.00 prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk (Uniwersytet Śląski), Wojny napoleońskie w poezji Josepha von Eichendorffa i w literaturze niemieckich pisarzy na Śląsku
14.00–14.20 dr hab. Irma Kozina (Uniwersytet Śląski), „Oddałam złoto za żelazo” – Górny Śląsk w czasach wojen napoleońskich
14.20–14.40 dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik (Akademia Muzyczna w Katowicach), Genius loci Śląska – opolski Głogówek i IV Symfonia jako portret „innego” Ludwiga van Beethovena

14.40–15.10 Dyskusja
15.10–15.30 Przerwa kawowa

Panel III
Moderator: dr hab. Zbigniew Hojka
15.30–15.50 mgr Sławomir Kaczor (Uniwersytet Śląski), Idea państwa w filozofii Claude’a Henriego Saint-Simona i Georga Wilhelma Friedricha Hegla
15.50–16.10 dr hab. Piotr Greiner, mgr Sławomira Krupa (Archiwum Państwowe w Katowicach), Materiały do dziejów epoki napoleońskiej w Archiwum Państwowym w Katowicach
16.10–16.30 mgr Jolanta Kowalczyk, mgr Marta Zbierańska (Biblioteka Śląska w Katowicach), Napoleoniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej

16.30–17.00 Dyskusja
Zakończenie i podsumowanie konferencji

patronat medialny sprawuje historia logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz