I Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki od jutra w Krakowie [program]


W dniach 10-13 października w Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu będzie odbywać się I Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Poniżej prezentujemy program kongresu.

3Program konferencji:

10-13 października 2013

Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu

10 października

 • 15:00 – Uroczyste Otwarcie
 • 15:30 – Wykład Inauguracyjny

Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski

Moja Historia Sztuki

 • 16:30-17:00 – Przerwa kawowa
 • 17:00-18:30 – Panel I

mgr Magdalena Anna Piecyk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Historia japońskich lalek od epoki Edo do współczesności

mgr Justyna Łuczyńska

Uniwersytet Jagielloński

Rękopis „Revelationes Sanctae Birgittae” (ok. 1377 r.) w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. II 3310

Anita Kunikowska

Uniwersytet Jagielloński

Carski wzornik architektoniczny a prawosławna architektura cerkiewna na terenie guberni piotrkowskiej

 • Dyskusja

11 października

 • 9:00-11:00 – Panel II

mgr Magdalena Staręga

Uniwersytet Gdański

Starego z nowym próba pogodzenia. Przebudowy i modyfikacje gdańskich budowli w 1. połowie XIX wieku

mgr Katarzyna Wojtczak

Uniwersytet Gdański

Od zacofanego miasta garnizonowego po ośrodek wielkomiejski. Wpływ działalności architekta miejskiego Juliusa Alberta Gottlieba Lichta na rozwój Gdańska w drugiej połowie XIX wieku

mgr Anna Perz

Uniwersytet Gdański

Budowanie nowego wizerunku miasta – inwestycje publiczne na gdańskich terenach pofortyfikacyjnych

mgr Ewa Marcinkowska

Uniwersytet Łódzki

Bizantyjskie meczety Konstantynopola. Obraz miasta w świetle kosmopolitycznego charakteru Imperium Osmańskiego

 • Dyskusja
 • 9:30-11:30 – Panel III

mgr Dorota Molińska

Uniwerystet Adama Mickiewicza

Les Arts en Portugal – badania Atanazego hr. Raczyńsiego nad sztuką Portugalii

mgr Ewa Perlińska-Kobierzyńska

Uniwersytet Warszawski

Szkoła warszawska i krakowska w historiografii polskiej architektury wczoraj i dziś

Agnieszka Chorabik

Uniwersytet Jana Pawła II

Bona Sforza – „persona non grata w XIX wieku? Bona w twórczości Jana Matejki oczami historyka sztuki i historyka

Magdalena Olszewska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czy Stanisław August Poniatowski polował i pływał po kanałach rzecznych?

 • Dyskusja
 • 11:00-11:30 – Przerwa kawowa
 • 11:30-12:00 – Przerwa kawowa
 • 11:30-13:30 – Panel IV

Adam Drozdowski

Uniwersytet Łódzki

Pałac Stockleta jako dzieło totalne

mgr Malwina Domagała

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Józef Czajkowski (1872-1947) – malarz czy architekt?

Agnieszka Dulęba

Uniwersytet Warszawski

Ilu było Jonaszów Sternów? O podejściach do życia i twórczości artysty

mgr Georgi Gruew

Uniwersytet Adama Mickiewicza

„Zwrot ikoniczny” czasów Belle Époque? Refleksja lat 1880-1914 nad obecnością plakatów wprzestrzeni publicznej

 • Dyskusja
 • 12:00-14:00 – Panel V

Marta Małecka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Portrety trumienne z kościoła w Byszewie

mgr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Przedstawienie Potępionych i Zbawionych na przykładzie sceny Sądu Ostatecznego z Torcello

mgr Izabela Przepałkowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Morowe powietrze w sztuce polskiej XVII i XVIII stulecia – symbolika wybranych przedstawień obrazujących zarazę

mgr Dominika Macios

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Badania nad obrazowaniem w sztuce negowanych ludobójstw na przykładzie Genocydu Ormian i Zbrodni Katyńskiej)

 • Dyskusja
 • 14:00-15:30 – Przerwa Obiadowa
 • 15:30-20:00 – Open Access i Cyfrowa Humanistyka

moderator: dr Aneta Pieniądz

Instytut Historii UW, Obywatele Nauki

 • Otwarcie

Piotr Gęsik

WorldIT / AreoHive
Osobista Wycieczka – rozwiązania mobilne w promocji kultury i nauki
Kamil Węglarz

SimpleAV / Epson
Zaawansowane systemy audiowizualne w edukacji
dr Paweł Szczęsny

Instytut Biochemii i Biotechnologii PAN, Obywatele Nauki
Mity Open Access
dr Anna Nacher

Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Obywatele Nauki
Humanistyka cyfrowa jako przedsięwzięcie krytyczne

 • Dyskusja
 • Przerwa

Jan Piotr Cieślak

Uniwersytet Jagielloński
Skrzynka z narzędziami. Repozytoria a skuteczna e-dydaktyka
Anna Książczak

Redaktor Biblioteki UW
Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego po roku działalności. Szanse i zagrożenia wynikające z publikacji doktoratów w otwartym dostępie
Dominik Purchała

Instytut Historii UW
Digitalizacja kolekcji starodruków IH UW jako przykład wdrażania idei OA.
Repozytoria dziedzinowe. Sposób na wymianę idei i sprawną komunikację naukową

Marcin Zaród

Instytut Socjologii UW, Obywatele Nauki
Narzędzia cyfrowe w edukacji wyższej
Konrad Gliściński

Wydział Prawa i Administracji UJ, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Obywatele Nauki

OA w świetle prawa autorskiego (zagadnienia podstawowe)

 • Dyskusja

12 października

 • 10:00 – Spotkanie Dyrekcji ze Studentami
 • 11:00 – Open Access i Cyfrowa Humanistyka
 • 12:00-12:30 – Przerwa kawowa
 • 12:30-14:30 – Panel VI

Małgorzata Maćkowska

Uniwersytet Jagielloński

„Fluxus East?” – czyli o związkach polskich artystów z Fluxusem w latach 1970 – 2000

Agata Wesołowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ciała otwarte. Kategoria cielesności we współczesnej sztuce polskiej

mgr Marta Lisok

Uniwersytet Jagielloński

O przekraczaniu widzenia – doświadczenie ciemności w sztuce współczesnej

Monika Niemczyk

Uniwersytet Łódzki

Sztuka hermetyczna czy sztuka pogrążona w życiu?

 • Dyskusja
 • 12:30-13:30 – Panel VII

mgr Krzysztof Przylicki

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Luksusowe dewocjonalia z warsztatów franciszkańskich w Ziemi Świętej. Zarys problematyki

Izabela Towarnicka

Uniwersytet Wrocławski

Herrmann Carl Robert Haertel (1811-1882). Życie i twórczość na tle wybranych dzieł złotnictwa wrocławskiego i europejskiego

 • Dyskusja
 • 14:30-16:30 – Przerwa Obiadowa
 • 13:30-14:00 – Przerwa kawowa
 • 16:30-18:30 – Panel VIII

Petra Skarupsky

Uniwersytet Warszawski

Tradycja surrealistyczna w sztuce Czechosłowacji po roku 1945

mgr Michał Bolka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kształtowanie się malarstwa nowej figuracji w środowisku warszawskim 1965-1975

mgr Irina Gavrash

Uniwersytet Gdański

Wystawy sztuki radzieckiej w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w II połowie lat pięćdziesiątych XX wieku

mgr Diana Stelowska

Uniwersytet Warszawski

Innowacyjne formy promocji muzeów sztuki na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej

 • Dyskusja
 • 14:00-16:00 – Panel IX

Witold Miedziak

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Gotycka architektura kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni

mgr Iwona Darska

Uniwersytet Jana Pawła II

Piętnastowieczna rzeźba Madonny z Krzywaczki jako przykład recepcji tzw. Stylu Pięknych Madonn w Małopolsce?

Patrycja Łobodzińska

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Crucifixus dolorosus z kościoła Bożego Ciala we Wrocławiu – forma, funkcja, kontekst

mgr Joanna Utzig

Uniwersytet Jagielloński

Perspektywy i ograniczenia badań nad średniowiecznymi witrażami w północnej Polsce

 • Dyskusja
 • 16:00-18:00 – Obiad

13 października

 • 9:00-11:00 – Panel X

Karolina Dzimira

Uniwersytet Wrocławski

Mater dolorosa czy patriotyczna mamka? Matka Polka w malarstwie XIX-wiecznym w kontekście poezji romantycznej i emancypacji przez poświęcenie.

mgr Jakub Zarzycki

Uniwersytet Wrocławski

Gra językowa, dyskurs i metanarracja, czyli malarstwo polskie II poł. XIX w. czytane Jeanem-Françoisem Lyotardem.

Milica Mijatovic

Uniwersytet Warszawski

W imie Erec Israel. Syjonizm w tworczosci Artura Szyka

mgr Agnieszka Warzocha

Uniwersytet Gdański

Stefan Szolc Rogoziński z wizytą u Harolda White’a na drodze do poznania i podboju Afryki

 • Dyskusja
 • 9:30-11:30 – Panel XI

mgr Tomasz Niklas

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

„Blaszki cudów Najświętszej Panny Ukoronowanej” – cykl rycin autorstwa Jana Józefa Filipowicza

Ewa Liliana Sobczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Łowickie figury świętych autorstwa Franciszka Antoniego Vogta, rzeźbiarza z XVIII wieku

Michał Hirsch

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Kościół polski św. Stanisława w Rzymie – problem autorstwa i pierwotnego ukształtowania sprzed przebudowy XVIII-wiecznej

mgr Daria Rutkowska

Uniwersytet Łódzki

„Pełen prawdziwie polskiego, swojskiego charakteru” – historia kościoła p.w. św. Trójcy w Ćmińsku

 • Dyskusja
 • 11:00-11:30 – Przerwa Kawowa
 • 11:30-12:00 – Przerwa kawowa
 • 11:30-14:00 – Panel XII

mgr Monika Iwanek

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Nowożytne ujęcie katechetyczne w sztuce kanoników regularnych

mgr Anna Wójtowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ikonografia powstająca w kręgu Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na przykładzie kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Marek Kwaśny

Uniwersytet Wrocławski

Johann Jacob Eybelwieser w służbie zakonu joannitów na Śląsku.

Magdalena Artysiewicz

Uniwersytet Wrocławski

Zapomniane arcydzieła śląskiego baroku – casus wystroju malarskiego Sali Balowej pałacu w Brzezince.

mgr Mateusz Łepkowski

Uniwersytet Jagielloński

Aktualizacja nowożytnego polskiego malarstwa sakralnego. Wybrane zagadnienia i problematyka badawcza

 • Dyskusja
 • 12:00-14:00 – Panel XIII

mgr Agata Rusnak-Kozłowska

Uniwersytet Wrocławski

Status jednostki w społeczeństwie średniowiecznym w kontekście fundacji kaplic przykościelnych

Magdalena Herman

Uniwersytet Warszawski

„Stanisław książę Lubomirski, marszałek wielki koronny, przedmieście to, całkiem pozbawione świątyń, pierwszym uświęcił ołtarzem.” Kościół Bernardynów na Czerniakowie jako fundacja Stanisława Herakliusza Lubomirskiego

Alina Barczyk

Uniwersytet Łódzki

Działalność fundacyjna rodu Denhoffów w Kruszynie w XVII wieku

Paulina Kluz

Uniwersytet Jana Pawła II

„Spółka” artystyczna: Ferdynand Nax i Sebastian Zeisel. O współpracy architekta z rzeźbiarzem w 2. poł. XVIII wieku

 • Dyskusja
 • 14:00 Uroczyste zakończenie konferencji

Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ, Instytut Historii Sztuk UJ

Patronat honorowy: Wicemininister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Partnerzy: Zamek Królewski na Wawelu, Fundacja Jana Potockiego New Era Art, Ruch Społeczny Obywatele Nauki

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz