Rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu UJ


Senat jednogłośnie ogłosił rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu UJ. Senatorowie wyrazili także nadzieje, że będzie to także święto dla całej polskiej nauki.

"Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361-1399-1400", obraz Jana Matejki

„Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361-1399-1400”, obraz Jana Matejki

Uchwała rozpoczyna się od fragmentu Akut Fundacyjnego uczelni, który 12 maja 1364 r. wydał król Kazimierz Wielki:

„Przeto My Kazimierz z Bożej łaski król Polski (…) postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium Powszechne w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło (...). Niechże tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałości rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone; niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący”.

W dalszej części przypomniano, że kluczowe znaczenie dla losów Uniwersytetu miało jego odnowienie Władysława Jagiełłę i Jadwigę. Królowa w swoim testamencie zapisała uczelni swój osobisty majątek.

„Przez stulecia Uniwersytet był kuźnią elit, wielkim patronem i prawdziwą »Alma Mater« dla całego polskiego szkolnictwa, zwłaszcza, gdy dzięki reformom Komisji Edukacji Narodowej stał się Szkołą Główną Koronną. To z wydziałów Uniwersytetu rozwinął się cały szereg innych uczelni, z których kilka osiągnęło status uniwersytetu, a dzięki uczonym Uniwersytetu możliwy stał się rozwój wielu polskich ośrodków naukowych” - zauważono w uchwale.

Senatorowie przypomnieli także wybitne osobistości w historii Polski, które były związane z Uniwersytetem Jagiellońskim. Wymieniono: Pawła Włodkowica, Mikołaja Kopernika, Jana Długosza, Marcina Kromera, Jana Dantyszka, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Jana Kochanowskiego, Piotra Skargę, Stanisława Hozjusza, Jana Sobieskiego, Hugona Kołłątaja, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Stanisława Estreichera, Stanisława Wyspiańskiego, Karola Wojtyły czy Wisławę Szymborską.

W uchwale podano, że obecnie na krakowskiej uczelni zdobywa wiedzę ok. 50 tys. studentów, pracuje ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych i 2,6 tys. wykładowców. Dzięki temu nadal aktualne pozostają słowa:

„Do tego miasta Krakowa niechaj zjeżdżają się swobodnie wszyscy mieszkańcy, nie tylko Królestwa naszego i krajów przyległych ale i inni z różnych części świata, którzy pragną nabyć tę przesławną perłę wiedzy”.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz