Program konferencji naukowej „Motyw śmierci i umierania od starożytności po dzień dzisiejszy”


W Lublinie, w dniach 22-23 maja odbędzie się Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja „Motyw śmierci i umierania od starożytności po dzień dzisiejszy”. Organizatorem jest Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS. Konferencja odbywać się będzie na Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W czasie trwania obrad zaprezentowanych zostanie 50 referatów poruszających na różne sposoby tematykę związaną ze śmiercią.

Program obrad  Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko - Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Motyw śmierci i umierania – od starożytności po dzień dzisiejszy’’.
Lublin 22 - 23 maja 2014

10170729_640323669356384_1648366308_n

CZWARTEK 22 MAJA
9:00 – 9:15 – uroczyste otwarcie obrad
9:15 – 9:30 – Bartłomiej Proc (KUL) – Siedem śmierci Cyrusa Młodszego
9:30 – 9:45 – Justyna Dworniak (UŁ) – Rzymskie spojrzenie na śmierć. Pogrzeb i rytualne oczyszczenie śmierci w okresie Republiki i Imperium Romanum na przykładzie miasta Rzym
9:45 – 10:00 – Wojciech Matuska (UMCS) – Śmierć jako narzędzie politycznego oddziaływania na społeczeństwo antycznego Rzymu
10:00 – 10:15 – Łukasz Kosiński (UMCS) – Rytuał śmierci i pogrzebu opata we wczesnej hagiografii irlandzkiej
10:15 – 10:30 – Damian Podoba (UMCS) – Śmierć z ręki słowiańskich demonów, czyli jak tłumaczono sobie to, co niewytłumaczalne
10:30 – 10:45 – dyskusja
10:45 – 11:00 – przerwa
11:00 – 11:15 – Grzegorz Sadecki (UMCS) – Przejście duszy ludzkiej do zaświatów we wczesnym średniowieczu według Dialogów papieża Grzegorza Wielkiego
11:15 – 11:30 – Tomasz Krok (UW) – Motyw śmierci przedstawiony na kartach Malleus Maleficarum
11:30 – 11:45 – Ewelina Lilia Polańska (KUL) – Śmierć kardynała Stanisława Hozjusza w relacjach Jerzego z Tyczyna, Stanisława Reszki i Tomasza Tretera
11:45 – 12:00 – Bartłomiej Wołyniec (UJ) – „Spelunca duplex to jest jaskinia dwoista”, czyli koncept kazania wygłoszonego na pogrzebie Piotra Szyszkowskiego i
Teofili z Wiśniowieckich Szyszkowskiej w dniu 26 czerwca 1643 roku w Krakowie
12:00 – 12:15 – Iwona Górnicka (UMCS) – Między teatralnością a pobożnością – sarmacka ceremonia pogrzebowa w świetle wybranych źródeł narracyjnych
12:15 – 12:30 – dyskusja
12:30 – 12:45 – przerwa
12:45 – 13:00 – Krzysztof Augustyniak (UWM) – Za co warto umierać?- śmierć żołnierska w powstaniu listopadowym
13:00 – 13:15 – Norbert Borzęcki (UMCS) – „Wrogom naszym ziemi / Polskiej nigdy nie oddamy”. O męczeństwie rodziny Koniuszewskich
13:15 – 13:30 – Patryk Płokita (UMCS) - Śmierć rozbudza świadomość narodu? O rozstrzelaniu komendanta wojsk powstańczych Patricka Pearse’a słów kilka
13:30 – 13:45 – Ariel Orzełek (UMCS) – Kontrowersje wokół próby samobójczej gen. Kazimierza Sosnkowskiego w maju 1926 r.
13:45 – 14:00 – Роман Любавський (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) – Мотив смерті в радянських іграх у 1920-1930-ті рр
14:00 – 14:15 – dyskusja
14:15 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 15:15 – Aleksandra Smusz (UR) – Hospitalizacja umierania i śmierci w Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza
15:15 – 15:30 – Grzegorz Bednarczyk (UMCS) – Naukowcy w służbie śmierci. O metodach eliminacji wrogów politycznych ZSRR
15:30 – 15:45 – Andrzej Dąbrowski (UMCS) – Eskalacja śmierci i umierania wraz z prezentacją metod jej zadawania, stosowanych przez funkcjonariuszy SS w obozach koncentracyjnych, w aspekcie ofiar i katów, na przykładach z KL Dachau i KL Majdanek
15:45 – 16:00 – Michał Bigaj (UMCS) – „Wybór sposobu umierania” a estetyka śmierci na podstawie relacji Marka Edelmana
16:00 – 16:15 – Marta i Arkadiusz Gudowscy (KUL) – Nagrobki dziecięce na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie do 1918 roku
16:15 – 16:30 – dyskusja
16:30 – 16:45 – przerwa
16:45 – 17:00 – Marcin Potyczka (UWr) – „Wszak los powinien być sędzią…” – pojedynki amerykańskie w Horsztyńskim i Fantazym Juliusza Słowackiego
17:15 – 17:30 – Sylwia Papier (UJ) – Śmierć w Arkadii na podstawie sielanki XI Żałoba Józefa Bartłomieja Zimorowica oraz obrazów Nicolasa Poussina Et in Arkadia ego
17:30 – 17:45 – Michał Lesiak (UJ) – Ruchome obrazy agonii. Uwznioślanie i trywializacja śmierci w amerykańskim kinie wojennym
17:45 – 18:00 – Przemysław Raczyński (UJ) – Obraz nuklearnej zagłady w filmie anglosaskim okresu Zimnej Wojny
18:00 – 18:15 – Jowita Mróz (UŁ) – Oblicza śmierci w filmach Ingmara Bergmana
18:15 – 18:30 – dyskusjaPIĄTEK 23 MAJA
9:00 – 9:15 – Karol Wilczyński (UJ) – Ćwiczenie się w umieraniu? Śmierć jako narzędzie filozoficzne we wczesnych dialogach Platona
9:15 – 9:30 – Danuta Stasiak (UKSW) – Chrześcijańska wizja śmierci – znaczenie i sens, głos Kościoła w nauce Jana Pawła II
9:30 – 9:45 – Paweł Matejek (UMCS) – „Waść widzę porysował marmury ostrogą./ Coż to jest za rysunek... trupia głowa?” Echa barokowej sztuki sepulkralnej w twórczości Juliusza Słowackiego
9:45 – 10:00 – Joanna Pater (UAM) – Droga do oczyszczenia czy najwyższa kara? Ukrzyżowanie w okresie przemian przełomu XV i XVI wieku na przykładzie malarstwa Hieronima Boscha i Pietera Bruegela
10:00 – 10:15 – Anna Wójtowicz (KUL) – Homo bulla est… czyli stosunek człowieka do śmierci i przemijania w plastycznych wyobrażeniach z XVII i XVIII wieku na terenach Niderlandów
10:15 – 10:30 – dyskusja
10:30 – 10:45 – przerwa
10:45 – 11:00 – Paulina Rudnik (UMCS) – Słodka śmierć od obsydianowego noża, czyli rzecz o mexickich świętach Toxcatl i Panqetzaliztli
11:00 – 11:15 – Jan Gawron (UMCS) – Napoić krwią bogów, czyli jak wyglądały mexickie ofiary z ludzi
11:15 – 11:30 – Kamil Karski (UR) – Święta wykluczonych - wykluczona Święta. Zjawisko Świętej Śmierci we współczesnym Meksyku
11:30 – 11:45 – Lucyna Streich (UJ) – Nietrwałość, śmierć i stan pośredni (bardo) w sztuce tybetańskiej
11:45 – 12:00 – Marta Nowak (UMCS) – Wpływ buddyzmu na postrzeganie śmierci podczas ludobójstwa w Demokratycznej Kampuczy
12:00 – 12:15 – dyskusja
12:15 – 12:30 – przerwa
12:30 – 12:45 – Joanna Łaszcz (UG) – Trzy śmierci w Bajce starego prokuratora Michaiła Arcybaszewa
12:45 – 13:00 – Agnieszka Barátka (UW) – Wystawa róż – Istvána Örkénya historie o umieraniu
13:00 – 13:15 – Adrian D. Kowalski (UJ) – „Zgaszona, powróciła do swojej prywatnej wizji: piękna, które jest dobrem, morza, które unosi” - o kuszeniu śmierci w życiu i twórczości Virginii Woolf
13:15 – 13:30 – Angelika Babiarz (UMCS) – „Pierwszym objawem starzenia się jest miłość do życia…” Starość i śmierć w ujęciu Marii Konopnickiej na podstawie Banasiowej
13:30 – 13:45 – Aneta Nazarewicz (KUL) – A widziałeś ty kiedy trupa pod całunem, nieruchomego trupa, na którego twarzy płachta się zagina, tworząc jakby nową białą twarz bez wyrazu? Czyli śmierć w jednoaktówkach Amelii Hertzówny.
13:45 – 14:00 – dyskusja
14:00 – 14:45 – przerwa obiadowa
14:45 – 15:00 – Małgorzata Moskal, Ewelina Powroźnik (UMCS) – Rzecz o ceremoniale królewskim epoki Wazów na przykładzie uroczystości funeralnych Zygmunta III i Konstancji
15:00 – 15:15 – Kamil Michaluk (UMCS) – Od groźby do argumentu politycznego? Funkcjonowanie motywu śmierci w poezji barskiej
15:15 – 15:30 – Kamil Jakimowicz (UMCS) – Postrzeganie śmierci przez pensjonarki z klasztoru żeńskiego Cysterek w Abbaye-aus-Bois w świetle zapisków Apolonii Heleny Massalskiej z lat 1771-1779
15:30 – 15:45 – Marta Kalarus (UŚ) – Śmierć i życie po śmierci w „dziwnych i straszliwych” opowieściach jezuickich doby saskiej
15:45 – 16:00 – Magdalena Pierzchała (KUL) – Bułgarskie obyczaje pogrzebowe w świetle badań Christo Vakarelskiego
16:00 – 16:15 – dyskusja
16:15 – 16:30 – przerwa
16:30 – 17:00 – Michał Bielecki (UW) – Obrzędy pogrzebowe ludu Toradża
17:00 – 17:15 – Emil Ciecieląg (KUL) – Seppuku – honorowa śmierć samuraja
17:15 – 17:30 – Karolina Sternik, Joanna Rucińska (UMCS) – Kamikadze – samobójcza śmierć w obronie ojczyzny. Prawda i Mity
17:30 – 17:45 – Oskar Kalarus (UŚ) – Pierwsi polscy podróżnicy po Japonii wobec śmierci w japońskiej kulturze
17:45 – 18:00 – Michał Krzyżanowski (UMCS) – Masakra w Teintsin jako przykład konfliktu kulturowego w okresie dynastii Qing
18:00 – 18:15 – dyskusja
18:15 – 18:30 – uroczyste zamknięcie obrad

patronat medialny sprawuje historia logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz