„Tworzymy historię” z Kołem Naukowym Historyków Studentów UJ


W ramach cyklu „Tworzymy historię” przedstawiamy koła naukowe, instytucje, organizacje oraz wydawnictwa, które wspólnie z nami działają na rzecz popularyzacji historii.  Dziś prezentujemy Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

34823_113802465356418_6379011_nKoło Naukowe Historyków Studentów UJ założone zostało w 1892 r. jako korporacja studencka o charakterze naukowym, mająca za zadanie integrować środowisko studentów historii Krakowa (nosiło wówczas nazwę: Kółko Historyczne Uczniów UJ). Jego historię należy powiązać z powstaniem w 1869 r. pierwszej na Uniwersytecie Jagiellońskim katedry Historii Polski i ogólnym rozwojem naukowym na ziemiach polskich (zwłaszcza Galicji).

KNHS UJ nie była pierwszą tego typu organizacją na gruncie krakowskim. W 1863 roku założono Kółko, którego prezesem został Tadeusz Wojciechowski, w latach osiemdziesiątych funkcjonował Cech Historyków, również we Lwowie istniała podobna korporacja. To, co wydarzyło się w 1892 roku, było natomiast trwałe.

Już wtedy, w pierwszym okresie istnienia Koła na przełomie wieków można dopatrzyć się przejawów działalności charakterystycznej dla dnia dzisiejszego. Koło istniało niemal nieprzerwanie. Ze względu na sytuację polityczną zmuszone zostało do zawieszenia swej działalności jedynie w latach 1939–45 i 1950–57. Wśród prezesów tej korporacji znaleźć można tak wybitnych historyków jak Wacław Sobieski, Stanisław Kutrzeba, Oskar Halecki, Józef Feldman, Kazimierz Piwarski i inni. Koło zawsze aktywne, choć programowo apolityczne, wierne było swym wolnościowym przekonaniom. Wydarzenia roku 1980 przyniosły kołom na UJ zerwanie zależności od Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Rozpoczął się proces tworzenia niezależnej Rady Kół Naukowych (RKN) pod patronatem JM Rektora UJ. Wielki wkład w pracach nad jej zawiązaniem mają członkowie Koła Historyków. Wielu spośród nich sprawowało funkcję przewodniczącego RKN. Ze środowiska krakowskiego wyszła także inicjatywa powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia wszystkich studenckich kół historycznych. KNHS UJ wydaje własne czasopismo naukowe – „Studenckie Zeszyty Historyczne”.

Wspólne zdjęcie uczestników Gali Jubileuszowej Koła z 13 III 2012 r. źródło: www.facebook.com/knhs.uj

W roku 1992, kiedy Koło obchodziło 100-lecie swego istnienia, wydano księgę pamiątkową: Dzieje Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 18921992. Wspomnienia Seniorów. Redaktor owej publikacji, a jednocześnie ówczesny kurator koła – prof. Krzysztof Baczkowski – tak scharakteryzował żywotność i popularność KNHS traktując je jako fenomen, którego źródeł szukać należy w stale odczuwanej potrzebie naukowej i towarzyskiej integracji środowiska studenckiego, w dążności do podejmowania prób własnych poszukiwań badawczych i nieskrępowanej niczym dyskusji na tematy autentycznie interesujące młodych historyków.

Nazwa: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rodzaj działalności: Koło Naukowe
Rok powstania: 1892
Adres korespondencyjny: ul. Gołębia 13, 31 - 007 Kraków
Adres www:  knhs.hist.uj.edu.pl
Facebook:  facebook.com/knhs.uj

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Justyna pisze:

    Dziękujemy 🙂

Zostaw własny komentarz