Projekt „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej”


Na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy powstanie szlak turystyczny po żydowskich miasteczkach tzw. sztetlach. Projekt będący inicjatywą ośrodków z tych trzech krajów, zaprezentowano w czasie Kongresu Inicjatywy Europy Wschodniej trwającego w Lublinie.

Miasteczko Chmielnik w latach 20. XX wieku i jego żydowscy mieszkańcy

Dla wyjaśnienia - sztetle były miasteczkami, w których dominującą grupą ludności byli Żydzi. Ośrodki osadnicze tego typu rozsiane były na ziemiach dzisiejszej Polski centralnej i wschodniej, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, wschodniej Słowacji, wschodnich Węgier oraz Rumunii. Sztetl jako taki był jedynym w swoim rodzaju, oryginalnym, żydowskim tworem kulturowym.

Koordynator projektu Emil Majuk z Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie podkreślił, że celem projektu jest stworzenie produktu turystycznego w oparciu o historię żydowskich miasteczek w regionie pogranicznym. Projekt „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej” rozpoczęto w 2013 rok, jego zakończenie przewidziano na listopad 2015. Wspólnie uzgodniono, że każda ze stron wyznaczy po 20 miasteczek, które zastaną włączone do projektu.

Białoruś i Ukraina mają jednak problemy, gdyż na ich terenach dziedzictwo kultury żydowskiej zanika, zostało niewiele jej śladów. Czasy radzieckie przyczyniły się do zniszczenia pozostałości po żydowskich mieszkańcach, dzieło upadku dokończył upływ czasu. Obecnie edukacja o Żydach i ich historii, która nierozerwalnie związana jest z dziejami ludów tego regionu, jest bardzo słaba lub wcale jej nie ma. Świadomość wielowiekowej egzystencji Żydów na Białorusi i Ukrainie, jest wśród ich mieszkańców bardzo nikła. W porównaniu z naszymi wschodnimi sąsiadami, edukacja polska o dawnych żydowskich sąsiadach stoi na dobrym poziomie.

W ramach projektu ma także powstać portal internetowy poświęcony sztetlom i ich historii. Całkowity koszt inicjatywy to ok. 450 tys. euro (412 tys. pochodzi z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013).

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz