Konferencja: Historią pod kołami, kilem i skrzydłami. Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów


Zapraszamy Państwa na konferencję naukową do Nowego Targu. W Bursie Gimnazjum im. dra Jana Bednarskiego w dniach 19 - 20 czerwca 2015 roku odbędzie się sesja pt.: „Historią pod kołami, kilem i skrzydłami. Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów”.

Wydarzenie zostało objęte honorowym Patronatem Pana Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Patronatem Naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Konferencja w głównej mierze poświęcona zostanie jednemu z najważniejszych elementów ludzkiej egzystencji tj. potrzebie przemieszczania w poszukiwaniu lepszych warunków życia, a w dalszym jego etapie rozwoju, szybszej wymianie informacji i osiągnięć cywilizacyjnych.

W sesji wezmą udział młodzi historycy oraz architekci z kilkunastu ośrodków naukowych w kraju m.in. z Częstochowy, Gdańska, Gliwic, Słupska, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Wrocławia. Mamy zatem nadzieję, że ich obecność pozwoli na konstruktywną debatę i wymianę wyników najnowszych badań oraz ich prezentację szerokiej grupie odbiorców: studentom, regionalistom i miłośnikom historii.

Ogólnopolska konferencja naukowa to kolejna wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Urząd Miasta Nowego Targu oraz Urząd Gminy Nowy Targ.

Termin i miejsce konferencji:

19-20 czerwca 2014 r.
Bursa Gimnazjalna im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu
Ul. Nadwodnia 5, 34-400 Nowy Targ

Program konferencji:

19 czerwca 2015 r. (piątek)

08.00-09.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Uroczyste otwarcie konferencji naukowej
10.15-10.45 Wykład inauguracyjny: dr Piotr Miodunka (Uniw. Ekonomiczny, Kraków),
Szlaki komunikacyjne zachodniej Galicji w okresie przedautonomicznym

I. Blok tematyczny: Jak podróżowano – część 1
Moderator:
10.45-11.05 dr Justyna Żychlińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz),
Podróże w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
11.05-11.25 Halina Kumur (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Zagraniczne podróże
w czasach w I Rzeczypospolitej.
11.25-12.45 mgr Jacek Ptak (Zespół Szkół w Pałecznicy), Podróż w Tatry w XIX wieku.
Przerwa kawowa: 12. 45-12.00

II. Blok tematyczny: Jak podróżowano – część 2
Moderator:
12.00-12.20 mgr Gabriel Szuster (Uniwersytet Pedagogiczny, PTH), Podróżowanie na
„Dzikim Zachodzie”
12.20-12.40 dr Małgorzata Śliż-Marciniec (Akademia Pomorska, Słupsk), Podróż po Bliskim Wschodzie w pierwszych latach XX wieku, w świetle „Listów z podróży” Mariana Jędrzejowicza
12. 40-13.00 mgr Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński), Korespondenci wojenni
I wojny światowej - wybrane podróże i relacje
Dyskusja: 13. 00-13.15

III. Blok tematyczny: Rozwój drogownictwa i infrastruktury drogowej
Moderator:
13.15-13.35 mgr Maciej Wawrzczak (Muzeum Uzdrowiska, Szczawnica), Problemy
komunikacyjno –transportowe uzdrowiska w miejscowości Szczawnica
w XIX i na początku XX wieku
13.35-13.55 dr Bożena Królczyk-Kurdas (PTH, Nowy Targ), Rozbudowa dróg i praca
nad ulepszeniem komunikacji w działalności Związku Podhalan.
13.55-14.15 mgr Marek Barton (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Turystyka
Samochodowa próba zdefiniowania zagadnienia na przykładzie pol-skim.
Przerwa obiadowa: 14.15-15.30

IV. Blok tematyczny: Żegluga śródlądowa i morska
Moderator:
15.30-15.50 mgr Krzysztof Haptaś (Muzeum Regionalne, Mielec), Kanał Galicyjski. Plu-sy i minusy budowy i funkcjonowania (na przykładzie Mielca i regionu).
15.50-16.10 mgr Tomasz Basarabowicz (Kraków), Żegluga śródlądowa w II Rzeczpo-spolitej - stan zastany i ambitne projekty.
16.10-16.30 mgr Łukasz Kosiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin),
Żegluga w Irlandii wczesnośredniowiecznej.
16.30-16.50 mgr Anna Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki), Podróż prawie dookoła świata
– ekspedycja USS Essex na Jawę (I – XII 1800).
16.50-17.10 mgr Oskar Myszor (Uniwersytet Gdański), Morska żegluga pasażerska w
porcie Gdynia w latach 1923-1950.

Dyskusja: 17.10-17.30

18.00 Wernisaż wystawy historycznej: Galicyjskie drogi żelazne przełomu wieków: Chabówka
– Nowy Sącz oraz Sucha Góra – Nowy Targ.

20.00 Kolacja i spotkanie integracyjne prelegentów

20 czerwca 2015 r. (sobota)

08.00-09.30 Rejestracja uczestników

V. Blok tematyczny: Lotnictwo komunikacyjne od idei do rozwoju
Moderator:

09.30-09.50 mgr Łukasz Cholewiński (Akademia Jana Długosza, Częstochowa), Powsta-nie, działalność i upadek „Warszawskiego Towarzystwa Lotniczego”
w świetle pamiętników i prasy polskiej.
09.50-10.10 dr Mariusz W. Majewski (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Pod obcym
niebem. Organizacja linii komunikacyjnych PLL LOT 1930 -1939
10.10-10.30 mgr Mateusz Drożdż (Urząd Miasta Krakowa), Komunikacja lotnicza
Krakowa w okresie II Rzeczypospolitej.
10.30-10.50 mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski, PTH), Blaski i cienie ko-munikacji lotniczej. Katastrofy samolotów PLL LOT w latach 1936-1938.
10. 50-11.10 dr Wojciech Mazur (Uniwersytet Jagielloński), PLL LOT i jego samoloty na prze-łomie pokoju i wojny (lato - jesień 1939 r.)

Dyskusja: 11.15-11.30
Przerwa kawowa: 11.30 -11.50
VI. Blok tematyczny: Transport kolejowy w XIX i XX w.
Moderator:
11.50-12.10 Dr Dariusz Opaliński (Uniwersytet Rzeszowski), Podróż Koleją Karola Ludwika
12.10-12.30 inż. arch. Aneta Sulka, inż. arch. Arkadiusz Krauzowicz, inż. arch. Elżbieta Napora,
inż. arch. Maria Polak (Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska), Gali-cyjska Kolej Transwersalna, nieużytkowana linia 104 Chabówka – Nowy Sącz.
12.30-12.50 mgr Dominik Lulewicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Kolej lokalna:
Podgórze-Mszana Dolna. Koncepcja budowy i jej losy w pierwszych dekadach XX w.
12.50-13.10 dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku), Centralizacja i decentralizacja – spory
o kształt administracji kolejowej po 1918 r.

Dyskusja 13.10-13.30
Przerwa obiadowa: 13.30-15.00

VII. Blok tematyczny: Podróż koleją
Moderator:

15.00-15.20 mgr Marek Wasilewicz (Uniwersytet Jagielloński), XIX-wieczna Galicja z okien pociągu – gdzie, w jakim czasie i w jakich warunkach można
było przemieszczać się koleją żelazną? Relacje podróżnych i rozkłady jazdy – źródłem wiedzy o i ówczesnym sposobie podróżowania.
15.20-15.40 dr Iwona Kawalla (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), W służbie społeczeństwu – pociągi popularne w dwudziestoleciu międzywojennym.
15.40-16.00 mgr Filip Gończyński-Jussis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Podróże pociągami przyjaźni do ZSRR jako przykład „turystyki socjali-stycznej”

Dyskusja: 16.00-16.15
Przerwa kawowa: 16.15-16.30

VIII. Blok tematyczny: Kolej wczoraj i dziś
Moderator:

16.30-16.50 mgr Kamil Krzysztof Bogusz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Fablok znany i nieznany. O „Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce” w Chrzanowie w okresie 20-lecia międzywojennego.

16.50-17.10 mgr Piotr Syczak (Uniwersytet Gdański), PKP na początku III RP w świetle raportów NIK z lat 1990 i 1991

17.10-17.30 mgr inż. arch. Sandra Czapińska–Nowak (PTH, Nowy Targ), Tożsamość
terenów poprzemysłowych – drugie życie dworca kolejowego
w Nowym Targu.

Dyskusja: 17.30-18.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz