Wszystkie kobiety Kim Jong Ila


Wokół Korei Północnej i jej przywódców narosło wiele mitów i legend, często mijających się z rzeczywistością. Bez wątpienia jest to państwo o którym sami jego obywatele mówią niczym o przysłowiowym raju na ziemi, a swojego przywódcę utożsamiają z bogiem. W rzeczywistości rządzone jest twardą ręką przez członków rodu Kim, a Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna jest jednym z niewielu przykładów krajów komunistycznych z rodzinną sukcesją władzy.

Po śmierci Kim Il Sunga w 1994 r. władzę przejął jego najstarszy syn, Kim Jong Il, który tak jak i ojciec nigdy nie stronił od towarzystwa kobiet.

Prywatne życie Kim Jong Ila, określanego mianem niebezpiecznego ekscentryka, erotomana i nieobliczalnego psychopaty, jest jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic północnokoreańskiego dworu. Z oficjalnych źródeł niewiele dowiemy się o jego gustach i zainteresowaniach. To samo dotyczy relacji z najbliższą rodziną, kochankami oraz dziećmi. Ma to oczywiście swoje uzasadnione przyczyny. Waldemar Dziak, wybitny znawca problematyki dalekowschodniej uważa, iż Kim Jong Il, który dzięki mechanizmom propagandy urósł do rangi boskiej istoty, nie może być przedstawiany jako zwykły człowiek. Drugim powodem jest aspekt ideologiczny, w którym życie prywatne nie odgrywa żadnej znaczącej roli.1

Kim Jong Il znany był ze swojego zamiłowania do kobiet. Jego życie erotyczne doczekało się wielu zagranicznych opracowań, a informacje w nich zawarte nierzadko pochodzą od bezpośrednich uczestników wydarzeń, którzy opuścili granice KRL-D.

Koreańska Międzynarodowa Liga Obrony Praw Człowieka w Seulu w oficjalnym raporcie z 1999 roku podała informację, iż w Korei Północnej w czasie rządów Kim Il Sunga zapoczątkowano istnienie tak zwanych „grup rozkoszy złożonych z młodych kobiet mieszkających w specjalnie przygotowanych dla nich willach. Ich zadaniem było spełnienie wszelkich pragnień północnokoreańskiego przywódcy i jego najbliższej świty. Każda z grup rozkoszy składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest „zespół zaspokojenia, który zapewnia usługi seksualne. Drugi, nazywany „zespołem szczęścia, zajmuje się wykonywaniem masaży, a do obowiązków trzeciego zespołu należy organizowanie rozrywek związanych ze sztuką. Za rekrutację kobiet odpowiedzialne jest Biuro Ochrony, które wyszukuje odpowiednie kandydatki pośród uczennic ostatnich klas szkół średnich. Po spełnieniu wieloetapowych eliminacji, dyktator sam akceptował wybrane kandydatury. W latach osiemdziesiątych do grup rozkoszy sprowadzano także kobiety z terenów Bliskiego Wschodu oraz Hong Kongu. Kobiety po przejściu ścisłej selekcji odbywają następnie kilkumiesięczne „staże„, po ukończeniu których do 25 roku życia zatrudnione są we wspomnianych ”grupach rozkoszy”. Gdy kobieta osiągała odpowiedni wiek wydawana była za mąż za północnokoreańskiego oficera lub członka bezpośredniej ochrony przywódcy.2

Kim Jong Il miał wiele oficjalnych kochanek, a kilka z nich odegrało znaczącą rolę w jego życiu. Co ciekawe, wszystkie swoje oblubienice nazywał żonami mimo, iż pod względem prawnym najprawdopodobniej nigdy nimi nie były. Źródła południowokoreańskie podają, iż Kim Jong Il był trzykrotnie żonaty, jednakże podczas rozmowy z doradcą Putina, Konstantinem Pulikowskim przyznał się on do zawarcia aż czterech małżeństw.3

Oficjalnie miał tylko jedną żonę, Kim Young Sook, córkę wysokiego rangą generała północnokoreańskiej armii. O zawarciu małżeństwa w 1974 roku zdecydował sam Kim Il Sung. Young Sook pracowała jako scenopisarka w departamencie bezpieczeństwa Partii Pracy, gdzie poznała Kim Jong Ila. Małżeństwo to nie należało do udanych. Jedynym dzieckiem pochodzącym z tego związku jest urodzona w 1974 roku córka Kim Sul Song.4

Kim Jong Il był wielkim miłośnikiem kina. Jedną z jego pierwszych, a zarazem ważniejszych kochanek była starsza od niego o kilka lat północnokoreańska aktorka, Song Hye Rim. Problem polegał jednak na tym, iż kobieta była w owym czasie już zamężna. Kim Jon Il nie zważając na ten fakt, zmusił ówczesnego męża nowej sympatii do wzięcia z nią rozwodu.5 Związek ten utrzymywany był w tajemnicy przed Kim Il Sungiem, ponieważ rodzina Song Hye Rim pochodziła z Korei Południowej i należała do tak zwanej „wrogiej klasy”. W 1971 roku na świat przyszedł najstarszy syn Jong Ila, Jong Nam. Wspominam o tej postaci nieprzypadkowo, ponieważ o schedę po zmarłym w 2011 roku przywódcy mogło ubiegać się trzech z jego synów: Kim Jong Nam, Kim Jong Chol oraz Kim Jong Un. Nowym przywódcą został najmłodszy syn, ze związku z kolejną kobietą, która niewątpliwie miała największy wpływ na Kim Jong Ila.

Kim Jong Nam, będący najstarszym z synów, przez długie lata był najpoważniejszym kandydatem do objęcia po ojcu władzy, jednak 2001 roku jego błyskotliwa kariera legła w gruzach. Został zatrzymany na lotnisku Narita w Tokio przez japońskie służby bezpieczeństwa podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy z fałszywym paszportem Republiki Dominikany na nazwisko Pang Xiong. Podczas przesłuchania tłumaczył, iż chciał udać się na wycieczkę do japońskiego Disneylandu. Okazało się również, że już wcześniej podróżował legitymując się podrobionymi dokumentami.6 Informacja ta wywołała drobny kryzys dyplomatyczny.

Po tym wydarzeniu, kiedy stało się jasne, że odsunięty od władzy Kim Jong Nam najprawdopodobniej nie zostanie wytypowany na następcę tronu, zaczęto tworzyć kult wokół matki dwóch następnych synów północnokoreańskiego dyktatora , Ko Young Hee.

Ko Young Hee urodziła się 16 czerwca 1952 roku w Osace w rodzinie koreańskich emigrantów, którzy do Japonii przybyli w latach 30. XX wieku. Jej rodzinie bliskie były socjalistyczno - rewolucyjne ideały, dzięki czemu pochodzenie matki przyszłego przywódcy KRL-D było bardzo dobre z punktu widzenia władz Korei Północnej.7Niewielu mieszkańców tego kraju wie, iż jej prawdziwe imię w rzeczywistości brzmiało Koh Hui Hoon, natomiast w Japonii znana była pod imieniem Takada Hime.8

Dzieciństwo Ko Young Hee nie należało do zbyt szczęśliwych. Jej matka zajmowała się prowadzeniem domu, natomiast ojciec w 1956 roku zaczął występować jako zapaśnik wrestlingu, w związku ze wzrostem popularności tego sportu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Drużyna do której należał bardzo szybko została rozwiązana, co spowodowało, iż ojciec Young Hee popadł w alkoholizm.((Ibidem.))

W 1961 roku rodzina Ko przybyła do Korei Północnej. Skorzystała z możliwości jakie gwarantował emigrantom koreańskim mieszkającym na terytorium Japonii program repatriacyjny rozpoczęty w grudniu 1959 roku. W Korei Północnej do dnia dzisiejszego nie podchodzi się zbyt przychylnie w stosunku do północnokoreańskich emigrantów, którzy powrócili do ojczyzny po wojnie koreańskiej. Decyzja rodziny Ko Young Hee o przyjeździe do KRL-D miała przede wszystkim podłoże ekonomiczne. Jej ojciec w niedługim czasie po powrocie do kraju przodków został zaangażowany do pracy przy tworzeniu Północnokoreańskiego Związku Judo, na którym bardzo zależało samemu Kim Il Sungowi w związku z planami zorganizowania wielkiej międzynarodowej imprezy sportowej.9

Ko Young Hee znana była ze swojej wyjątkowej urody. Po raz pierwszy zwróciła uwagę Kim Jong Ila w 1973 roku. Jej grupa taneczna Mansudae Art Troupe została zaangażowana w przedstawienie artystyczne, które odbywało się podczas jednej z licznych imprez organizowanych przez młodego Kima.

Kim Jong Il mimo, iż miał już żonę i oficjalną kochankę Song Hye Rim, uczynił z młodek tancerki kolejną faworytę, odsuwając pozostałe kobiety na dalszy plan.((Bradley, Under the Loving…, s. 690.)) Uważa się, iż Young Hee była największą miłością życia Kim Jong Ila i aż do śmierci pełniła rolę głównej „żony”.((Zob. James Brook, A Mystery About a Mistress in North Korea, The New York Times, 27.09.2004, s. 1, dostępne na: http://www.nytimes.com/2004/08/27/world/a-mystery-about-a-mistress-in-north-korea.html, )) Z tego związku na świat przyszła trójka dzieci: Kim Jong Chol urodzony w 1981 roku, dwa lata od niego młodszy Kim Jong Un oraz córki Kim Yo Jong, która na świat przyszła w 1987 roku.

Żadna z jego kobiet, niezależnie od tego czy była z nim w oficjalnym związku, czy też pełniła rolę kochanki, nie odgrywała politycznie i społecznie najważniejszej roli. Tytuł „Pierwszej Damy” należał bowiem do młodszej siostry Kim Jong Ila, Kim Kyung Hee, która nigdy nie ukrywała swoich ambicji politycznych.

Kochanki Kim Jong Ila żyły w dostatku i luksusie w pięknych nadmorskich posiadłościach, jednakże nie utrzymywały kontaktów z najważniejszymi przedstawicielami rodziny Kimów. Poziom ich życia wyraźnie kontrastował z ubóstwem północnokoreańskich obywateli. Nie wszystko jednak w życiu ulubienic przywódcy było tak piękne jakby mogło się zdawać. Kim Jong Il bowiem miał obsesję na punkcie swojej rodziny, a każdy krok jego najbliższych musiał być przez niego zaakceptowany. Nie mogło być więc mowy o swobodnym poruszaniu się po kraju, aczkolwiek kochanki oraz spłodzone z tych związków dzieci mogły podróżować po świecie.10 Było więc to życie w pięknej, złotej klatce.

Kim Jong Il był osobą, która nie tolerowała sprzeciwu. O wyjątkowości relacji między nim a matką jego następcy świadczyć może chociażby to, iż Ko Young Hee była podobno jedyną kobietą w życiu północnokoreańskiego dyktatora, która mogła odważyć się by powiedzieć  słowo „nie” i nie zostać za to ukaraną.11

Siostra Song Hye Rim, pierwszej kochanki Kim Jong Ila z którą miał wspomnianego syna Jong Nama, w wywiadzie dla azjatyckiego wydania tygodnika „Time„ opisała go jako człowieka, który jeśli ”był w dobrym nastroju, potrafił traktować cię bardzo dobrze. Lecz kiedy wpadł w złość, mógł sprawić, że wszystkie szyby w mieszkaniu zaczynały drżeć”.12

Czy Ko Young Hee była z Kim Jong Ilem szczęśliwa? Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Z relacji osób z najbliższego otoczenia pary można wysunąć wniosek, iż była ona miłością jego życia. Otoczona troskliwą opieką północnokoreańskiego dworu wiodła wygodne życie w luksusie. Kim Jong Il niewątpliwie darzył ją silnym uczuciem, ale na pewno nie był je wierny.

Kim Jong Il zmarł w grudniu 2011 roku. Przez kilka ostatnich lat świat zastanawiał się kto zostanie nowym przywódcą Korei Północnej. W tradycji konfucjańskiej bardzo silną pozycję ma najstarszy syn, jednakże często zdarza się, iż to syn młodszej żony czy konkubiny zostaje wybrany na następcę.((Bradley, Under the Loving…, s. 690.)) Stało się tak również w przypadku przejęcia sukcesji po zmarłym cztery lata temu przywódcy. W połowie stycznia 2009 roku Kim podpisał dyrektywę, w której swoim następcą wyznaczył najmłodszego z synów z małżeństwa z Ko Young Hee, Kim Jong Una.13

Gdy po śmierci ojca, Kim Jong Un  przejął oficjalnie władzę w kraju,  rozpoczął on etap ugruntowania kultu Ko Young Hee. Została włączona do panteonu wielkich matek narodu, obok matki Kim IL Sunga, Kang Ban Seok oraz matki Kim Jong Ila, Kim Jong Suk.14 Jej kult zaczął być kreowany od 2002 roku, gdy stało się jasne, że najstarszy syn najprawdopodobniej nie zostanie wyznaczony na następcę, a tego zaszczytu dostąpi któryś z synów pochodzących z trzeciego związku. Ko Young Hee nazwano Matką Korei i „najbardziej lojalną wśród lojalnych wobec Naczelnego Wodza Towarzysza Kim Jong Ila”.15

Ko Young Hee zmarła na raka piersi w październiku 2004 roku w Paryżu.

Kim Jong Il był człowiekiem posiadającym wiele kompleksów, które według psychologów rzutowały na jego kontakty z kobietami. Jednym z największych kompleksów dyktatora był dość niski wzrost, który ukrywał nosząc buty na wysokich platformach.

Bardzo ważnym wydarzeniem w jego życiu była przedwczesna śmierć matki, która zmarła w wyniku komplikacji poporodowych, gdy Kim Jong Il był zaledwie ośmioletnim dzieckiem. Kim Il Sung w zaledwie trzy lata po jej śmierci poślubił swoją dotychczasową kochankę Kim Song Ae, która bardzo chłodno traktowała pasierba. Druga żona, młodsza od Kim Il Sunga o dwadzieścia lat nie ukrywała swojej niechęci do młodego Kima. Jej celem było odsunięcie Kim Jong Ila od władzy, tak aby największe szanse na sukcesję po ówczesnym przywódcy miał narodzony z ich związku syn, Kim Pyong Il.

Przykre doświadczenia lat młodzieńczych niewątpliwie wpłynęły na jego umiejętność budowania relacji międzyludzkich. Dotyczy to również związków Kim Jong Ila z kobietami.

Po śmierci Ko Young Hee nawiązał on kolejny poważny romans. Tym razem ulubienicą została Kim Ok, od 1980 roku pełniąca funkcję osobistego sekretarza północnokoreańskiego przywódcy. Wkrótce zaczęła pojawiać się u jego boku podczas oficjalnych spotkań z innymi politykami. Kim Ok nigdy nie uzyskała jednak szczególnych przywilejów politycznych. a po śmierci Kim Jong Ila została odznaczona jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych.

 1. Dziak Waldemar J., Kim Jong Il, Warszawa 2004,  s. 149. []
 2. Dziak, Kim…, s. 155; za: Prawdziwy obraz przestrzegania praw człowieka w Korei Północnej, Koreańska Międzynarodowa Liga Obrony Praw Człowieka, Seul 1999. []
 3. Ibidem, s. 150. []
 4. Paul French, North Korea, The Paranoid Peninsula, A Modern History, Zed Books 2007, s. 66. []
 5. Ibidem []
 6. Martin K. Bradley, Under the Loving Care of the Fatherly Leader; North Korea and the Kim Dynasty, St. Martins‚s Press 2006, s. 684. []
 7. Zob. Ko Young Ki, Happy Birthday, Koh Young Hee, DailyNK, 26.06.2012, s.1, dostępne na: http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk00400&num=9418. []
 8. Ibidem. []
 9. Ibidem []
 10. Zob. Adriana S. Lee, Secret Lives, Time, 20.06.2003. []
 11. . James Brook, A Mystery About …, The New York Times, s. 1, dostępne na: http://www.nytimes.com/2004/08/27/world/a-mystery-about-a-mistress-in-north-korea.html. []
 12. Zob. Lee, Secret …, Time, 20.06.2003, s. 1, dostępne na: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,460254-1,00.html. []
 13. Dziak, Korea Północna…, s. 293 []
 14. Zob. Cho Jong Ik, Great Mother Revealed to the World, DailyNK, 20.06.2012, s. 1, dostępne na: http://www.dailynk.com/english/read.php?num=9441&cataId=nk00100. []
 15. Dziak, Korea Północna…, s. 292. []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz