W Japonii wydano książkę o Witoldzie Pileckim


Rotmistrz Witold Pilecki to człowiek, którego odwaga i męstwo po dziś budzą podziw, jak się okazuje – nie tylko w Polsce. Na japońskim rynku wydawniczym ukazała się właśnie książka pt. „Człowiek, który na ochotnika zgłosił się do Auschwitz” opowiadająca trudne losy Witolda Pileckiego. Autorem publikacji jest Koji Kobayashi, którego – jak sam przyznaje – zafascynowała historia polskiego bohatera.

pilecki

„Człowiek, który na ochotnika zgłosił się do Auschwitz” - okładka książki

Kobayashi kilkukrotnie odwiedził Polskę, a podczas swoich wizyt miał okazję poznać historię życia i działalności rotmistrza Pileckiego. Owocem zainteresowania losami tej postaci jest licząca 274 strony książka, opublikowana nakładem wydawnictwa Kodansha, jednej z największych oficyn wydawniczych w Japonii. Jak się okazuje, autor postanowił przedstawić czytelnikom nie tylko postać polskiego rotmistrza. Co zatem znajdziemy w książce poza biografią Witolda Pileckiego? Koji Kobayashi przybliża Japończykom losy naszego kraju od napaści Niemiec we wrześniu 1939 roku, przez trudną sytuację na okupowanych terenach polskich, aż po sowiecki terror w powojennej Polsce. Jeśli chodzi o samego Witolda Pileckiego, to autor nie skupił się wyłącznie na opisaniu jego działalności w trakcie pobytu w niemieckim obozie śmierci Auschwitz, lecz uwzględnił także jego udział w Powstaniu Warszawskim, powrót do kraju z niewoli niemieckiej i ostatnie lata przed śmiercią rotmistrza. Co istotne – w książce opisano także nieudane działania komunistów, mające doprowadzić do wymazania nazwiska Pileckiego z historii Polski.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy postać rotmistrza Witolda Pileckiego została zauważona i doceniona poza granicami naszego kraju. We włoskiej miejscowości Vicoli w Abruzji powstał jakiś czas temu park miejski, którego patronem, w uznaniu za bohaterskie czyny, uczyniono Witolda Pileckiego – ochotnika do Auschwitz.

Przypominamy, że Witold Pilecki (pseudonim „Witold„, „Druh„, nazwiska konspiracyjne  „Roman Jezierski„, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, ”Witold Smoliński”) – był polskim wojskowym, rotmistrzem Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej i żołnierzem Armii Krajowej. W trakcie II wojny światowej działał w konspiracji. Na ochotnika zgłosił się jako więzień do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby zebrać informacje wywiadowcze na temat jego funkcjonowania i zorganizować wewnątrz obozu ruch oporu. Efektem jego pobytu w Auschwitz były pierwsze na świecie raporty o Holokauście, zwane ”Raportami Pileckiego”. Za swoją działalność konspiracyjną został awansowany w 1941 roku, czyli jeszcze jako więzień obozu koncentracyjnego, przez gen. Stefana Grota-Roweckiego do stopnia porucznika. W kwietniu 1943 roku Witold Pilecki wraz z dwoma współwięźniami ucieka z Auschwitz. Następnie w latach 1943–1944 służy w oddziale III Kedywu KG AK. Bierze także udział w Powstaniu Warszawskim. Końcówkę wojny spędza w niewoli niemieckiej.

Pilecki_photo_1947

Rotmistrz Witold Pilecki - zdjęcia zrobione po aresztowaniu w warszawskim więzieniu mokotowskim (1947)

Witold Pilecki został aresztowany 8 maja 1947 roku przez władze komunistyczne. W areszcie był wielokrotnie przesłuchiwany i brutalnie torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W trakcie ostatniego widzenia z żoną miał powiedzieć: „Oświęcim to była igraszka”.

Rotmistrz Pilecki został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji i postawiony przed sądem. Proces tzw. „Grupy Witolda” rozpoczął się 3 marca 1948 roku. 15 marca zapadł wyrok – rotmistrz Witold Pilecki został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Po przeprowadzonych w 2012 roku ekshumacjach i badaniach ustalono, że ochotnik do Auschwitz został pochowany w Kwaterze na Łączce.

1 października 1990 roku Sąd Najwyższy unieważnił wyrok w sprawie Witolda Pileckiego i pozostałych zasądzonych wraz z nim w 1948 roku więźniów. W 1995 roku odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 roku prezydent Polski Lech Kaczyński przyznał Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białego, a w 2013 roku Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak mianował pośmiertnie rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika.

Warszawa, 1948-03-03. Proces przed Wojskowym S¹dem Rejonowym w Warszawie tzw. grupy Witolda ? Witolda Pileckiego i jego towarzyszy: Marii Szel¹gowskiej, Tadeusza P³u¿añskiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego, Maksymiliana Kauckiego, Witolda Ró¿yckiego, Makarego Sieradzkiego i Jerzego Nowakowskiego. Pilecki, ¿o³nierz Armii Krajowej, który po uwiezieniu w Oœwiêcimiu, w obozie utworzy³ siatkê konspiracyjn¹ Pañstwa Podziemnego - zosta³ oskar¿ony o wspó³pracê z wywiadem obcego mocarstwa oraz wspó³pracê z II Korpusem. G³ównego oskar¿onego sk³ad sêdziowski pod przewodnictwem pp³k. Jana Hryckowiana skaza³ na karê œmierci, wyrok wykonano. Nz. Pilecki sk³ada zeznania. uu PAP Warsaw, March 3, 1948. The distruict Military Court in Warsaw held a lawsuit against Witold Pilecki and his colleagues, namely Maria Szelagowska, Tadeusz Pluzanski, Ryszard Jamontta-Krzywicki, Maksymilian Kaucki, Witold Rozycki, Makary Sieradzki and Jerzy Nowakowski. Pilecki, Home Army (AK) soldier who formed a Polish underground state clandestine network in Auschwitz Nazi death camp was accused of cooperation with the intelligence service of a foreign power and cooperation with the 2nd Corp. Judges chaired by Lt. Colonel Jan Hryckowian sentenced the main defendant to death. The punishment was meted out. Pictured: Pilecki testifies. uu PAP

Witold Pilecki w trakcie procesu

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

4 komentarze

 1. Bilbo pisze:

  Ciekawe, kiedy my odpowiednio uczcimy tego bohatera narodowego? Może po jesieni tego roku, bo obecne rządy mają gdzieś takich Polaków.

  • Białokiernica pisze:

   Bilbo...

   Tak w 2014, jak i teraz, w 2019 rząd polski woli Karskiego, który w późniejszym okresie swojego życia był oportunistą ąasym na sławę i pieniądze.
   Poczekamy jeszcze.

  • Human pisze:

   Czlowiweku, opanuj sie! Co Ty wypisujesz! POprzedni rzad mial gdzies takich Polakow. Obecny zas dba o ich pamiec. Gdzie Ty zyjesz? Czyzbys sie gdzies ukrywal?

Zostaw własny komentarz