H. Stańczyk S. Zwoliński „Wojsko Berlinga i Żymierskiego 1943 - 1945” - premiera


Nakładem Oficyny Wydawniczej „Rytm” ukazała się fascynując opowieść Henryka Stańczyka i Stefana Zwolińskiego pt.: „Wojsko Berlinga i Żymierskiego 1943 - 1945”. 

Wojsko Berlinga i Żymierskiego 1943-45400Autorzy przedstawili polityczne uwarunkowania towarzyszące tworzeniu Wojska Polskiego w ZSRR, rozwój organizacyjny od dywizji do armii a po wkroczeniu do Polski dalszą jego rozbudowę trwająca do końca wojny. Wiele miejsca poświęcili problemom polityki kadrowej, obecności w ich szeregach radzieckich oficerów i instruktorów oraz podnoszeniu kwalifikacji dowódczych kadry kierowniczej. Zaprezentowali jednocześnie rozwój polskiego szkolnictwa wojskowego, które miało na celu zabezpieczenie potrzeb kadrowych systematycznie rozbudowywanych jednostek. Przedstawili proces szkolenia bojowego żołnierzy i oddziałów wojskowych. Wiele miejsca poświęcili problemom wyposażenia i uzbrojenia formowanych oddziałów, zwracając uwagę na niedobory ilościowe i jakościowe sprzętu otrzymywanego z dostaw radzieckich. Najszerzej potraktowane zostały działania bojowe armii Berlinga i Żymierskiego toczone podczas II wojny światowej na Białorusi, w Polsce, i za Odrą, na kierunku, który okazał się decydujący dla określenia terytorialnego kształtu powojennej Polski, walkom stoczonym nad Środkową Wisłą, w tym próbie przyjścia z pomocą powstańcom warszawskim, oraz działaniom bojowym na Pomorzu, które po wojnie w całości znalazło się w granicach Polski.
Prace uzupełniają schematy organizacyjne, szkice obrazujące przebieg poszczególnych bitew oraz zdjęcia.

Sformowane w Związku Radzieckim Wojsko Polskie swój szlak bojowy zapoczątkowało bitwę stoczoną przez 1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Po wkroczeniu do Polski brało udział w wyzwalaniu Ojczyzny spod okupacji niemieckiej, a w ostatnim etapie wojny w operacji berlińskiej i praskiej. Po szturmie na berlin z satysfakcją zatknęło polskie flagi na jego gruzach. Był to znaczący wkład w dzieło wyzwalania kraju i zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Autorzy przedstawili w pracy polityczne uwarunkowania tworzenia Wojska Polskiego w ZSRR, rozwój organizacyjny do dywizji do armii, a po wkroczeniu do Polski dalszą jego rozbudowę trwającą do końca wojny. Wiele miejsca poświęcili problemom polityki kadrowej, obecności w ich szeregach radzieckich oficerów i instruktorów oraz podnoszeniu kwalifikacji dowódczych kadry kierowniczej. Zaprezentowali jednocześnie rozwój polskiego szkolnictwa wojskowego, proces szkolenia bojowego żołnierzy, a także problemy z wyposażeniem i uzbrojeniem formowanych oddziałów, zwracając uwagę na niedobory ilościowe i jakościowe sprzętu otrzymywanego z dostaw radzieckich. Najszerzej potraktowane zostały działania bojowe dla określenia terytorialnego kształtu powojennej Polski, walki stoczone nad Środkową Wisłą, w tym próba przyjścia z pomocą powstańcom warszawskim, oraz działania bojowe na Pomorzu, które po wojnie w całości znalazło się granicach Polski. Pracę uzupełniają schematy organizacyjne, szkice obrazujące przebieg poszczególnych bitew oraz zdjęcia. (tekst pochodzi z okładki książki).

Tytuł: Wojsko Berlinga i Żymierskiego 1943 - 1945
Autor: Henryk Stańczyk; Stefan Zwoliński
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Rytm”
ISBN: 978 - 83 - 7399 - 644 - 1
Liczba stron: 380
Cena: 48,30

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz