M. Leszka, K.Marinow „Carstwo bułgarskie. Polityka-kultura-społeczeństwo. 866–971” - premiera


Nakładem Wydawnictwa PWN w najbliższych dniach ukaże się książka „Carstwo bułgarskie. Polityka-kultura-społeczeństwo. 866–971” autorstwa Mirosława J. Leszka i Kiriła Marinowa.

CARSTWO_BULGARSKIE_COV_okAutorzy, znawcy historii Bułgarii i Bizancjum, prezentują sto lat z dziejów średniowiecznego państwa bułgarskiego, kiedy dokonywały się w nim wyjątkowo dynamiczne przemiany w sferze ustrojowej, religijnej i kulturalnej. Państwo bułgarskie przekształciło się wówczas w carstwo chrześcijańskie, odgrywające na Bałkanach – szczególnie w okresie panowania Symeona I Wielkiego (893–927) – rolę mocarstwa, konkurenta Bizancjum.
W pierwszej części książki, wykorzystując zarówno własne badania, jak i znakomitą znajomość współczesnej literatury naukowej, autorzy barwnie opisują dzieje polityczne carstwa bułgarskiego, zwłaszcza stosunki z Bizancjum, cesarstwem ottońskim, ludami stepowymi i Rusią Kijowską. Ukazują proces chrystianizacji społeczeństwa bułgarskiego i drogę nowo powstałej organizacji kościelnej do autokefalii, jak również wpływ uczniów Konstantyna i Metodego na rozwój kultury bułgarskiej. W drugiej części omawiają zagadnienia ustrojowe, społeczne, religijne, gospodarcze i kulturowe, przedstawiając złożony obraz funkcjonowania państwowości bułgarskiej. Szczególną uwagę warto zwrócić na rozdział poświęcony sprawom gospodarczym, stosunkowo rzadko podejmowanym w literaturze naukowej. Książka jest, co godne podkreślenia, dziełem nowatorskim i to nie tylko w wymiarze polskim.
Walorem publikacji są kolorowe ilustracje, ukazujące miejsca, w których rozgrywały się opisywane wydarzenia. Integralną częścią pracy jest również aneks, w którym Czytelnik znajdzie tłumaczone na język polski zabytki piśmiennictwa starobułgarskiego

O autorach:

Mirosław J. Leszka jest profesorem w Katedrze Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się m.in. w: problematyce związanej z władzą cesarską w Bizancjum oraz rolą kobiet na dworze konstantynopolitańskim, dziejach Konstantynopola, a przede wszystkim historii Bułgarii od VII do XI wieku. Tej ostatniej kwestii poświęcił jak dotąd dwie książki (Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyjskich źródłach pisanych (pierwsza połowa XII wieku; Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-publikowane w kraju i za granicą. Z dziejów stosunków bułgarsko - bizantyjskich w latach  893 - 927) oraz liczne artykuły publikowane w kraju i za granicą.

Dr Kirił Marinow jest adiunktem w Katedrze Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistą z zakresu historii średniowiecznej Bułgarii, wojskowości bizantyńskiej oraz geopolityki i geografii historycznej Półwyspu Bałkańskiego w średniowieczu. W obszarze jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z ideologią polityczną, światopoglądem i wzajemnym postrzeganiem się mieszkańców średniowiecznych Bałkanów. Problematyce bułgarskiej poświęcił książkę W klisurach Hemosu. Znaczenie masywów Starej Płaniny i Srednej Gory w zmaganiach zbrojnych Bizancjum z Bułgarią (koniec VII–początek XI wieku) oraz liczne artykuły naukowe, opublikowane w kraju i za granicą, w tym także w Bułgarii.

Tytuł: Carstwo bułgarskie. Polityka-kultura-społeczeństwo. 866–971
Autorzy: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 352
ISBN: 978-83-01-18224-3
Cena: 59,90 zł

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz