Nowoczesne muzea i interaktywna edukacja. Relacja z seminarium


8 września w Katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyło się XXIII seminarium z cyklu „Nowoczesna muzea, interaktywna edukacja muzealna, muzea partycypacyjne - współuczestnictwo publiczności”.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Nina Simon definiuje partycypacyjną instytucję kultury jako miejsce, w którym zwiedzający mogą tworzyć treści, dzielić się nimi i łączyć się – wchodzić w interakcje między sobą – wokół tych treści. Temuż zagadnieniu poświęcone było katowickie seminarium zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki.

Nowoczesne sale Międzynarodowego Centrum Kongresowego sprzyjały wymiany doświadczeń moderowanych przez Piotra Górajca, znanego muzealnika, świetnego „fachowca”, zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. P. Górajec inaugurował spotkanie swoim raportem o stanie edukacji muzealnej, traktujący o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji muzealnej. Moją uwagę jako uczestnika i obserwatora zwróciła (nomen omen słuszna) opinia, że muzea są w swych działaniach konserwatywne i istnieje potrzeba unowocześniania ich, przy czym należy pamiętać o zachowaniu umiaru i nie zapominać o właściwej misji tych instytucji polegającej na edukacji przez eksponowanie zasobów.

Następnym punktem programu był referat Muzea partycypacyjne w kontekście funkcji edukacyjnych„Aleksandry Janus, antropolożka, badaczka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, specjalistka ds. otwartości w instytucjach kultury w Centrum Cyfrowym, współautorka projektu Laboratorium muzeum, poświęconego teoretycznym i praktycznym aspektom partycypacji w muzeach. Ta wybitna specjalistka w swojej dziedzinie w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała zgromadzonym o modelach partycypowania zwiedzających w działalności jednostki.

Ciekawym urozmaiceniem wydarzenia było spotkanie ze Sławomirem Mazanem, współwłaścicielem firmy Ad!Venture Multimedialne Muzea. Kilkunastominutowe wystąpienie wypełnione było prezentacjami z kolejnych projektów realizowanych przez jego przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwracały kadry poświęcone Muzeum Ognia w Żorach, będące doskonałym przykładem na prowadzenie wzorowej współpracy organizatorów muzeum z mieszkańcami.

Referat Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej – potencjał edukacyjny muzeów. Koncepcja muzeum partycypacyjnego wygłoszony przez znakomitą znawczynie tematu Dr Renatę Pater adiunkt w Uniwersytecie Jagiellońskim,współautorka Strategii Rozwoju Muzealnictwa w Polsce opracowanej przez NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów); od 2011 Prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału Krakowskiego; miłośniczka podróży, fotografii , interaktywnych muzeów dla dzieci i młodzieży. Wedle prelegentki: otwarta przestrzeń edukacji ukazuje instytucję muzeum w nowym świetle, jako centrum lokalnej kultury, środowisko otwarte na zróżnicowane potrzeby (edukacyjne) publiczności, miejsce gdzie każdy może odnaleźć właściwe ścieżki dostępu do wiedzy, informacji, przestrzenie w których przeszłość odsłania wartości kultury, uświadamia procesy związane z ewolucją dziejów, pomaga zrozumieć teraźniejszość.

Bożena Alejziak, Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego. Jej zainteresowania dydaktyczno-naukowe dotyczą turystyki (wychowawcze i kulturowe aspekty turystyki, aktywność turystyczna, czas wolny) oraz pedagogiki (pedagogika społeczna, pedagogika czasu wolnego) wygłosiła wykład: Znaczenie innowacyjności w muzealnej ofercie edukacji kulturowej. Celem wystąpienia było zaprezentowanie innowacyjnych i nowoczesnych form prezentowania oferty muzealnej na przykładzie wybranych muzeów krakowskich. Interdyscyplinarny wykład mógł zaciekawić wszystkich uczestników seminarium. Dla mnie jako historyka i amatora marketingu był to zdecydowanie najciekawszy element szkolenia.

Kolejne referaty dotyczyły bardzo istotnych, lecz zdaje się dotychczas zaniedbywanych obszarów działalności muzeów. Były to kwestie związane z poruszaniem się niepełnosprawnych po przestrzeni muzealnej poruszone przez Lucynę Mizer, dyrektor Muzeum w Stalowej Woli, oraz dostosowania konserwatywnych muzeów do potrzeb dziecka, najtrudniejszego z zwiedzającego z perspektywy muzealników.

Świetną puentą seminarium Nowoczesna muzea, interaktywna edukacja muzealna, muzea partycypacyjne było zwiedzanie pięknych i nowoczesnych wnętrz Muzeum Śląskiego, które dla mnie jako rodowitego mazowszanina było wielką atrakcją.

Reasumując należy rzetelnie ocenić merytoryczną wartość Seminarium zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki. Bez dwóch zdań mogę uznać je za bardzo atrakcyjne, gdyż wymiana doświadczeń z wybitnymi praktykami muzealnictwa jest interesujące, zarówno z perspektywy pracownika muzeum jak i osób pośrednio związanych z promocją historii.

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz