Szlachecka Zawierucha na Zamku w Ogrodziencu


Szlachecka Zawierucha na Zamku w Ogrodziencu to fes­tyn his­to­ryczny osad­zony w cza­sach potopu szwedzkiego i pow­stań koza­c­kich. Obo­zowiska his­to­ryczne, nauka tańców dawnych, poje­dynki na szable, scenki rodza­jowe i konkursy dla publiczności. Pokazy konne najlepszej ówcześnie formacji wojskowej – Husarii oraz widowiskowa bitwa o zamek.

Program: Szlachecka Zawierucha

02.07.2016 — Sob­ota
12.00 – 12.30
Rozpoczę­cie turnieju– przy­wi­tanie gości
12.30 – 13.00
Pokaz tańców dwors­kich w wyko­na­niu Zespołu Tańca Dawnego
13.00 – 14.30
„Sokole Oko” – Turniej łuczniczy szlachty i szlachcianek
14.30 – 15.00
Prezen­tacja umiejęt­ności powodowa­nia koniem „Dama Pik i Dama Karo”
15.00 – 16.00
Turniej bojowy o „Szablę Bon­era” — do pier­wszej krwi
16.00 – 17.00
„Jak to dawniej bywało…” – turniejowe prezen­tacje scenek z życia szlachty
17.00 – 17.40
Pokaz konny sprawności lisow­czyków w wyko­na­niu Grupy Kon­nej Dextrarius
17.40 – 18.00
Autorska prezen­tacja „Ubiory staropol­skie a moda zachodnia”
18.00 – 19.00
Bitwa o zamek cz.1 OBLĘŻENIE

03.07.2016 — Niedziela
11.00 – 11.30
Przy­wi­tanie oraz rozpoczę­cie drugiego dnia zma­gań turniejowych
11.30 – 12.30
Finał turnieju łuczniczego szlachty „Sokole Oko”
12.00 – 13.00
Bitwa o zamek cz.2 WIELKIE STARCIE
13.00 – 14.00
Pokaz tańców dwors­kich wraz z nauką tańca dla publiczności
14.00 – 15.00
Konkurs his­to­ryczny -„ Zamek Ogrodzie­niecki w XVII w”
15.00 – 16.00
Finał Turnieju Bojowego o „Szablę Bon­era”- do pier­wszej krwi
16.00 – 16.30
Autorska prezen­tacja „Co dziś wiemy o husarii ?”
16.30 – 17.00
Pokaz fech­tunku biała bronią i opowieści o exer­cunku XVII w
17.00 – 18.00
Pokaz ciężkozbro­jnej HUSARII – w wyko­na­niu Grupy Kon­nej „Dextrarius”
18.00
Zakończe­nie
Bilety w cenie:
zwiedzanie Zamku Ogrodzie­nieck­iego + udział w imprezie
„Szlachecka Zaw­ierucha” — 17zł/os normalny
zwiedzanie Zamku Ogrodzie­nieck­iego + udział w imprezie
„Szlachecka Zaw­ierucha” — 12zł/os ulgowy

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz