Polska Akademia Olimpijska ogłasza konkurs na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej


Konkurs dotyczy osób, które są autorami pracy magisterskiej, doktorskiej lub habilitacyjnej albo innej pracy naukowej o tematyce olimpijskiej napisanej i obronionej w latach od lipca 2014 do czerwca 2016 roku. Konkurs odbywa się raz na dwa lata. W tym roku będzie to VII edycja konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu można znaleźć w regulaminieformularzu zgłoszeniowym.

Kategoria I: Prace magisterskie:
• Paulina Kowalczyk: „Starożytne i nowożytne igrzyska olimpijskie w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej”;
• Anna Błaszkowska: „Ekonomiczne aspekty igrzysk olimpijskich”;
• Michał Święchowicz: „Sport i jego instytucje w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”;
• Adrianna Banio: „Koleją transsyberyjską na XXIX letnie Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008”;
• Joanna Konieczna: „Igrzyska olimpijskie, jako przykład produktu sportowego”;
• Agnieszka Banicka: „Naczelne wartości sportu w ujęciu Zbigniewa Krawczyka”;

Kategoria II: Prace doktorskie:
• Magdalena Mańkowska Gleaves: „Koncepcja związków sportu z literaturą i sztuką w dziełach Pierre de Coubertina”;

Kategoria specjalna: Monografie o tematyce olimpijskiej:
• Małgorzata Tomecka: „Kariery sportowe a kariery zawodowe czynnych i byłych zawodników w hokeju na trawie”;
• Piotr Błajet: „Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne”;
• Jolanta E. Kowalska: „Fair Play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego”;

Laureatami poprzednich edycji konkursu byli min.:

Kategoria I: Prace magisterskie:
• Paulina Kowalczyk: „Starożytne i nowożytne igrzyska olimpijskie w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej”;
• Anna Błaszkowska: „Ekonomiczne aspekty igrzysk olimpijskich”;
• Michał Święchowicz: „Sport i jego instytucje w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”;
• Adrianna Banio: „Koleją transsyberyjską na XXIX letnie Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008”;
• Joanna Konieczna: „Igrzyska olimpijskie, jako przykład produktu sportowego”;
• Agnieszka Banicka: „Naczelne wartości sportu w ujęciu Zbigniewa Krawczyka”;

Kategoria II: Prace doktorskie:
• Magdalena Mańkowska Gleaves: „Koncepcja związków sportu z literaturą i sztuką w dziełach Pierre de Coubertina”;

Kategoria specjalna: Monografie o tematyce olimpijskiej:
• Małgorzata Tomecka: „Kariery sportowe a kariery zawodowe czynnych i byłych zawodników w hokeju na trawie”;
• Piotr Błajet: „Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne”;
• Jolanta E. Kowalska: „Fair Play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego”;

Polska Akademia Olimpijska powstała 11 października 1984 roku jako społeczny organ Polskiego Komitetu Olimpijskiego, obdarzony specjalnym statutem, zadaniami i uprawnieniami. Grupuje on czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy - jako wybitni znawcy olimpizmu - rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie, a także tworzą - poprzez swe dzieła i słowo żywe - atmosferę humanistycznej refleksji nad sportem jako składnikiem kultury nowoczesnej. Głównym zadaniem Polskiej Akademii Olimpijskiej jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem, organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie współpracy w kraju i za granicą ze związkami sportowymi oraz regionalnymi centrami olimpijskimi. Jest współorganizatorem poważnych konkursów i plebiscytów, takich jak „Wawrzyn Olimpijski”, medal „Kolos Kagathos” i konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie o tematyce olimpijskiej. Wydaje własny periodyk „Almanach Olimpijski”, zamieszczający najlepsze polskie prace, związane z ideą olimpijskiego sportu. PAOl współpracuje ściśle z Międzynarodową Akademią Olimpijską (MAOl) oraz licznymi narodowymi Akademiami w innych krajach. Organizuje też współpracę młodzieży z MAOl, prowadząc systematyczną pracę z Kołem Młodych. Uczestniczy w procesie edukacji olimpijskiej w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz współdziała w realizacji nowych przedsięwzięć, takich jak prowadzenie studiów podyplomowych (wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim) w zakresie managementu sportowego. PAOl inicjuje publiczne debaty na węzłowe tematy ruchu olimpijskiego, jego stanu obecnego, przyszłości i możliwych zagrożeń.

W latach 1984-2007 Akademią kierowali kolejno: dr Włodzimierz Reczek (1984-1992), prof. dr inż. arch. Wojciech Zabłocki (1992-2000) oraz prof. dr hab. Józef Lipiec (od 2000 roku). Członkami - założycielami było 25 osób. Obecnie PAOl liczy 42 członków, reprezentujących różne ośrodki akademickie, uczelnie, redakcje i instytucje. Są wśród nich autorzy najważniejszych książek poświęconych sportowi i kulturze olimpijskiej, profesorowie, rektorzy i dziekani, pisarze, laureaci „Wawrzynów Olimpijskich” i medalu „Kalos Kagathos”, olimpijczycy.

Polska Akademia Olimpijska jest partnerem merytorycznym działu historii sportu portalu historia.org.pl

 

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz