Międzynarodowa konferencja: „Miasto w procesie przemian. Od czasów nowożytnych po współczesność”


Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Miasto w procesie przemian - od czasów nowożytnych po współczesność, która odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 8-10 czerwca 2017 r. Abstrakty będą przyjmowane do 17 stycznia.

Rynek we Wrocławiu / fot. Tcie, CC-BY-SA 3.0

Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na zachowania mieszkańców wobec zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej, którą charakteryzował brak stałości głównie ze względu na postępującą od czasów nowożytnych urbanizację i globalizację.

Organizatorzy proponują aby czerwcowe obrady skupić wokół następujących kwestii:

1) władza i obywatele,
zachęcamy do podjęcia rozważań odnoszących się do relacji między władzą państwową a samorządem komunalnym oraz stosunków obu tych władz do mieszkańców miast; ważnym aspektem będzie oddziaływanie polityki prowadzonej przez urzędników różnego szczebla na higienę, zdrowie, bezpieczeństwo, sądownictwo, kulturę (edukacja, sztuka, moda), obyczajowość (poglądy, mentalność, wartości) czy relacje interpersonalne (klientyzm, rywalizacja, konflikty interesów); równie interesujące będzie zagadnienie emancypacji politycznej i społecznej różnych grup mieszkańców;

2) kontakty międzykulturowe
miasto było (i jest) obszarem stałego napływu ludzi z zewnątrz; wystarczy przypomnieć historię osadnictwa żydowskiego czy XIX-to i XX-wieczne migracje; stąd przestrzeń miejską cechowała wielokulturowość na wielu płaszczyznach: publicznej, prywatnej, intymnej; motywem przewodnim tej części konferencji będą relacje z migrantami oraz współżycie różnych grup narodowościowych, wyznaniowych i kulturowych: ich adaptacja, asymilacja czy integracja;

3) między ideałem a rzeczywistością
ludzie od zawsze tworzyli wizję „miasta idealnego”: Atlantydy, Niebiańskiego Jeruzalem, campanellowskiego Miasta Słońca, Czandigarh Le Corbusiera, Brasilię Niemayera, aż po dzisiejszy Jin-Jin-Ji; przedmiotem dyskusji chcielibyśmy uczynić wyobrażenia o mieście idealnym oraz rzeczywiście mające miejsce przeobrażenia przestrzeni miejskiej, ale także konsekwencje ‘ekspansji’ miasta na tereny podmiejskie oraz wpływ urbanizacji i przemian gospodarczych na życie codzienne.

Organizatorzy namawiają także do nadsyłania innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Zaproszenie jest kierowane do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historyków, historyków sztuki, architektów, urbanistów, etnologów, antropologów, kulturoznawców, socjologów, literaturoznawców, psychologów itd.

Języki konferencji: polski, angielski

Abstrakty (w języku polskim lub angielskim) należy dostarczyć do 17 stycznia 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: cityandtheprocessoftransition.wufoo.com/forms/z1nf6fwi0ydkrie/

Zgłoszenia zostaną przekazane do oceny pracownikom naukowym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Informację o przyjęciu/odrzuceniu referatu zostaną rozesłane do 1 marca 2017 r.

Informacja o ewentualnej opłacie konferencyjnej podana zostanie wraz z decyzją o przyjęciu referatu.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego: ul. Szewska 49, Wrocław.

Pytania należy kierować drogą elektroniczną:
mgr Magdalena Gibiec magdalena.gibiec@uwr.edu.pl
mgr Dorota Wiśniewska dorota.wisniewska@uwr.edu.pl

Rada naukowa:
dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr.
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. UWr.
prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold
dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr.

Szczegóły: miastowprocesieprzemian.wordpress.com

* * *

Zobacz więcej ciekawych wydarzeń historycznych w naszym kalendarzu. Tam też znajdziesz informacje o tym jak zgłosić nam historyczne przedsięwzięcia, o których napiszemy lub zaproponować nam patronat medialny nad wydarzeniem.

Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum.Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz