Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2016 r. zwiększył pomoc dla kombatantów


Znaczne zwiększenie budżetu na pomoc pieniężną dla kombatantów i nowe formy pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej – to jedne z najważniejszych działań Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjętych w minionym roku.

W 2016 r. o 5 milionów złotych więcej niż w latach poprzednich przeznaczono na pomoc dla najbardziej potrzebujących kombatantów. Dla działaczy opozycji antykomunistycznej uruchomiono nowy program finansowania pobytu w sanatoriach i rozpoczęto prace nowelizacyjne nad ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych dążące do zrównania ich uprawnień z kombatanckimi.

Spłacamy nasz dług wdzięczności wobec tych, dzięki którym Polska jest niepodległa. Cieszę się, że w minionym roku mogliśmy wesprzeć kombatantów i weteranów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej kwotą ponad piętnastu milionów złotych – podkreśla p.o Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Pomoc tę uzyskało blisko 17 tysięcy osób, w tym kombatanci mieszkający na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej – na Białorusi, Ukrainie i Litwie. Wsparliśmy też najbardziej potrzebujących działaczy opozycji antykomunistycznej, przeznaczając na ten cel ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych.

Dodatkowo Urząd uruchomił w czerwcu 2016 roku specjalny Program leczenia uzdrowiskowego skierowany do działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych, dzięki któremu finansowany był ich pobyt w sanatoriach. Dla wielu z działaczy opozycji antykomunistycznej był to pierwszy w życiu wyjazd do uzdrowiska, na który w normalnym trybie z reguły oczekują około 2 lat. Na leczenie sanatoryjne w 2016 r. Urząd wydał ponad pół miliona zł. Program będzie również realizowany w tym roku.

W 2016 roku wychodząc na wprost oczekiwaniom zgłaszanym przez środowiska byłych opozycjonistów podjęto w parlamencie prace na rzecz nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Zostanie jej nadany bardziej godnościowy charakter poprzez wprowadzenie porównywalnych z kombatantami uprawnień dla byłych opozycjonistów – podkreśla Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu. Każda osoba, która posiada status działacza opozycji otrzyma m. in. stałe miesięczne świadczenie w wysokości około 400 zł., ulgi w przejazdach komunikacją krajową oraz pierwszeństwo w opiece zdrowotnej. Osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej będą mogły zostać objęte pomocą pieniężną okresową, a nie jak obecnie doraźną jednoroczną

Ponadto w 2016 r. w ramach Otwartych Konkursów Ofert Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał kilkudziesięciu podmiotom dotacje na łączną kwotę 2 250 000 złotych (w 2015 – 950 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc opiekuńczą dla kombatantów, organizację uroczystości rocznicowych, a także wydawnictwa poświęcone najnowszej historii Polski. Nowością był cieszący się ogromną popularnością konkurs na realizację filmów dokumentalnych i notacji filmowych archiwizujących m.in. relacje ostatnich żyjących świadków historii.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz