Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie 2017. Terminy, ile trwa, zasady, wymogi i wyniki


Tegoroczna część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego odbędzie się 19 kwietnia. Wtedy uczniowie napiszą test z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

Zakres zadań

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie sprawdza, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też – w myśl przyjętej w podstawie zasady kumulatywności – odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II).

Konstrukcja pytań

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych.

Ile trwa egzamin

Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Z czego na historię i WOS przewidziano 60 minut, a na język polski 90 minut.

Wyniki

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 czerwca 2017 r., a zaświadczenia zdającym zostaną wydane 23 czerwca 2017 r.

Termin dodatkowy

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się w części humanistycznej 1 czerwca 2017 r.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz