Od upadku republiki rzymskiej po bilans gospodarki II RP - matura z historii 2017


Do dzisiejszego egzaminu z historii przystąpiło 20 tys. abiturientów. Uczniowie zmagali się się z 26 zadaniami, musieli także napisać pracę na jeden z pięciu tematów. 

Do matury w tym roku podeszło - według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017. Historię wybrało 7% z nich.

By otrzymać świadectwo maturalne abiturient powinien z każdego obowiązkowego pisemnego i ustnego egzaminu uzyskać co najmniej 30%. Wynik z egzaminów dodatkowych nie wpływa na uzyskanie świadectwa.

Nowa matura - od 2015. Uczeń wybierał jeden z pięciu tematów

1. Dlaczego doszło do upadku republiki rzymskiej? Odpowiedz na pytanie, charakteryzując przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Rzymie w okresie II–I w. p.n.e. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 26–27).

2. Uwzględniając międzynarodowe położenie Polski, porównaj metody prowadzenia i oceń efekty polityki zagranicznej Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego.

3. Reformacja zarówno osłabiła, jak i wzmocniła Kościół katolicki. Ustosunkuj się do powyższej tezy, analizując wydarzenia z historii Europy XVI w. (z uwzględnieniem przemian w dziedzinie kultury).

4. Małe państwo wielkich nadziei. Uzasadnij trafność tego określenia w stosunku do Księstwa Warszawskiego, charakteryzując ustrój polityczny, wysiłek militarny i gospodarczy tego państwa. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 28–29).

5. Przedstaw bilans gospodarki II RP, charakteryzując sukcesy i porażki polskiej polityki ekonomicznej w latach 1918–1939.

Stara matura - do 2014. Uczeń wybiera jeden z dwóch tematów

Temat 1. Porównaj organizację władzy państwowej oraz relacje między władzą a społeczeństwem w monarchii patrymonialnej i monarchii stanowej na przykładzie średniowiecznej Polski.

Temat 2. Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy państwowej w Królestwie Polskim w latach 1815–1830.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz