Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Wielkopolscy ewangelicy na przestrzeni dziejów i materialne ślady ich obecności w przestrzeni publicznej regionu”


Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na Ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką „Wielkopolscy ewangelicy na przestrzeni dziejów i materialne ślady ich obecności w przestrzeni publicznej regionu”. Obrady odbywać się będą 26 V 2017 w sali 3.312 Wydziału Historycznego UAM. 

W 2017 r. mija pięćset lat od ogłoszenia dziewięćdziesięciu pięciu tez przez Marcina Lutra. Od tego momentu bardzo wiele wydarzyło się. Reformacja rozpoczęła okres wojen religijnych, które przetoczyły się przez niemal całą Europę. Na szczęście ominęły one Polskę. Nasz kraj nie ma złych wspomnień z związanych z wojnami wyznaniowymi i prześladowaniem innowierców. Jednak większość Polaków postrzega protestantów przez pryzmat zaborców, ale wśród osób tego wyznania było także wielu wybitnych twórców polskiego życia społeczno-polityczno-gospodarczego, którzy przyczynili się w znacznym stopniu do budowy Polski. Wśród nich wymienić można Jana Łaskiego, Mikołaja Reja, Samuel Bogumił Linde czy ze współczesnych Stefan Żeromski, gen. Władysław Anders, premier Jerzy Buzek.

Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel ukazanie w jaki sposób wybitne osbowy wyznań protestanckich przyczyniały się do budowy Polski. W kręgu zainteresowania konferencji będzie: wpływ protestantów na życie społeczno-polityczno-gospodarcze kraju, postrzeganie ich przez Kościół katolicki, katolików i pozostałe wyznania, a w przypadku zachodniej Polski jak protestanci-w większości Niemcy byli odbierani przez Polaków-katolików, a także pamięć historyczna: czy Polacy pamiętają, iż jeszcze niedawno żyli obok innych narodowości oraz wyznań i upamiętnienie wybitnych protestantów, chociażby w przestrzeni miejskiej. Ponadto chcemy poświęcić jeden z paneli bohaterowi zbiorowemu, czyli protestantom w społecznościach lokalnych i ich wkład w budowę mniejszych miast i miasteczek.

Program konferencji:

10:30-10:45  Rejestracja uczestników konferencji
10:45-11:15 Przywitanie uczestników i słowo wstępne hab. Konrada Białeckiego, prof. UAM

Panel I: Niezwykłe losy wielkopolskich protestantów

Część I
11:15-11:35 Agata Strzelczyk (UAM), Życie i działalność wielkopolskich dysydentów na przykładzie dwóch pokoleń rodziny Bronikowskich z Żychlina
11:35-11:55 Jakub Smarzyński (UAM): Antoni Huhne. Postać i działalność.
11:55-12:15 lic. Agnieszka Lach (UAM), Krzysztof Hegendorfer i jego wkład w rozwój Akademii Lubrańskiego.
12:15–12:35 Norbert Czechowski (UWr), Valerius Herber – Mały Luter z Miasta Pani
12:35–13:05 Dyskusja
13:05–13:20 Przerwa kawowa

Część II
13:20-13:40 mgr Adam Maliński, mgr Bartosz Kiełbasa (UAM), Pionierzy ekumenizmu we wschodniej Wielkopolsce – ks. Robert Badke  (Konin), Ewald Diesner (Koło), rodzina Woltersdorf (Kłodawa)
13:40-14:00 Marcin Tomczak (UAM), Ewangelicy w gnieźnieńskiej Radzie Miejskiej w latach 1919-1939
14:00-14:20 Zuzanna Górnikiewicz (UAM), Mogileńska wspólnota ewangelicka w okresie zaboru pruskiego
14:20-14:40  mgr Mateusz Szłapka (UAM), Trandowie. Lwowsko-wielkopolscy ewangelicy-reformowani
14:40-15:00 lic. Katarzyna Kruszyńska (UAM), Karol Ruprecht- polski patriota XIX wieku ocalony spod szubienicy
15:00-15:30  Dyskusja
15:30-16:00  Przerwa obiadowa

Panel II: Wielkopolscy protestanci - pamięć i obecność

16:00-16:20 mgr Jakub Wieszczak(UWr), Pamięć o ewangelikach na dawnym pograniczu. Cmentarze ewangelickie w okolicach Kępna i Bralina.
16:20-16:40 mgr Marta Machowska (UAM), Cmentarz ewangelicki w Borówcu jako miejsce niepamięci.
16:40-17:00 Sara Fruga, Anna Kosmaczewska, Katarzyna Sołtys, Denitsa Zarkova (UAM), Pamięć o protestantach wśród społeczności lokalnej na przykładzie badań terenowych w Czarnymlesie.
17:00-17:20 lic. Bartosz Łączak (UAM), Pamięć o dawnych sąsiadach. Ewangelicy na wielkopolskiej wsi – Sowinki
17:20 -17:50 Dyskusja
17:50- 18:05 Przerwa kawowa

Panel III: Obiekty poewangelickie w wielkopolskiej przestrzeni miejskiej

18:05-18:25 Maciej Elantkowski (UAM) Ślady ewangelickiej kultury materialnej w tkance miejskiej Gniezna
18:25-18:45 mgr Marcin Tunak (UAM), Dziedzictwo ewangelickie w Nowym Tomyślu.
18:45-19:05 Adam Bigosiński (UAM), To, co ewangelicy pozostawili po sobie czyli rzecz o istniejących budynkach zborów ewangelickich na ziemi mogileńskiej..
19:05-19:35 Dyskusja i zakończenie konferencji

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz