„Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN” – red. M. Czekaj – recenzja


Za kilka miesięcy będzie obchodzona setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W polskiej historii 11 listopada przyjmuje się za dzień, w którym Orzeł Biały zerwał kajdany i wyzwolił się z ucisku trzech zaborców. Z tej okazji wydawnictwo PWN przygotowało w formie encyklopedii niezwykłą publikację wszechstronnie ukazującą dzieje odrodzonego państwa polskiego.

Polska niepodległa. Encyklopedia PWN jest jedną z czterech publikacji rocznicowych PWN związanych z odrodzeniem państwa polskiego. Nie ogranicza się jedynie do haseł encyklopedycznych, lecz pozwala czytelnikowi całościowo spojrzeć na wiele problemów. Dla bardziej przejrzystego układu została podzielona na dziewięć rozdziałów tematycznych: Historia; Społeczeństwo i gospodarka; Nauka i oświata; Literatura; Sztuka; Muzyka; Teatr i film; Książka, Prasa i radio; Sport.

Już tytuły poszczególnych sekcji tematycznych jasno wskazują, że recenzowana pozycja nie ogranicza się jedynie do opisu wydarzeń historyczno-politycznych, wraz z przedstawianiem głównych postaci z tamtego okresu, lecz sięga głębiej. Ukazuje całe spektrum życia społeczno-politycznego II RP. Niewątpliwym plusem jest wyodrębnienie mało znanych zagadnień, które w podobnych publikacjach często traktowane są po macoszemu. Przykładem może być dział poświęcony sportowi w wolnej Polsce.

Każdy rozdział składa się z wprowadzenia oraz encyklopedycznych haseł, zawierających biogramy postaci, opis najważniejszych wydarzeń, instytucji, partii politycznych, organizacji społecznych czy nawet doktryn politycznych. Uzupełnieniem całości jest aneks źródłowy zawierający odezwy Marszałka Piłsudskiego, dekrety, uchwały, ustawy oraz traktaty.

Kolejnym plusem recenzowanej publikacji jest bogata szafa graficzna. Książka została starannie wydana na papierze kredowym w twardej oprawie, nawiązującej do barw flagi Rzeczypospolitej. Ponadto każdy rozdział wzbogacony został ilustracjami przedstawiającymi najważniejsze postacie, wydarzenia, zabytki oraz osiągnięcia z zakresu kultury, sztuki i sportu, a także materiały prasowe. Znaleźć też można mapy ilustrujące granice odrodzonego państwa oraz walki stoczone o ich ukształtowanie. Uzupełnieniem są tabele zawierające wykazy osób odznaczonych najważniejszymi orderami międzywojennej Polski, kolejnych rządów II RP czy klubów sportowych działających na jej terenie.

Podsumowując, można jasno stwierdzić, że Polska niepodległa. Encyklopedia PWN jest kompendium, które skupia się nie tylko na zagadnieniach związanych z politycznym kontekstem odzyskania niepodległości, a następnie życia odrodzonego państwa. Ukazuje bowiem w sposób całościowy dzieje II RP we wszystkich jej aspektach – społecznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych i naukowych. Swoje miejsce mają też mniejszości narodowe, w przypadku których nie ograniczono się jedynie do suchej statystyki, lecz przedstawiono wszystkie dziedziny ich życia i działania.

Recenzowaną książkę mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim, gdyż każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Pozycja zasługuje też na najwyższą ocenę, jeśli idzie o merytoryczne aspekty, a dodatkową gwarancją tego jest wydawnictwo mające wyrobioną markę rzetelności i staranności na polskim rynku wydawniczym.

 

Plus minus:

Na plus:

+ bogata szata graficzna

+ publikacja dobrze opracowana pod względem merytorycznym

+ aneks źródłowy

+ wprowadzenie do każdego rozdziału

+ szerokie spektrum przedstawianych problemów

+ duża ilość haseł

Na minus:

- brak

 

Tytuł: Polska niepodległa. Encyklopedia PWN

Autor: red. Maria Czekaj

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-01-19843-5

Liczba stron: 600

Okładka: twarda

Cena: 99,00 zł

Ocena recenzenta: 10/10

 

Redakcja merytoryczna: Malwina Lange
Korekta językowa: Aleksandra Czyż

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz