Sesja naukowa: „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o niepodległość i suwerenność Polski w pierwszej ćwierci XX wieku” - zaproszenie


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 11–13 października 2018 roku planuje organizację sesji naukowej pod tytułem: „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o niepodległość i suwerenność Polski w pierwszej ćwierci XX wieku”.

Zaplanowane wydarzenia wpisują się w ogólnopolskie obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP. Będą jednocześnie VI edycją wystaw czasowych i spotkań naukowych z cyklu „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, organizowanych przez Muzeum.

Naszym celem jest zaprezentowanie i przypomnienie działalności patriotycznej polskiego ziemiaństwa w walce o niepodległość i w utrwalaniu suwerenności odrodzonego państwa polskiego w pierwszej ćwierci dwudziestego wieku, m.in. Adama i Aleksandra Zamoyskich z Kozłówki, Maurycego Zamoyskiego z Warszawy, Zdzisława Lubomirskiego z Małej Wsi, Kazimierza Rojowskiego z Sobianowic, Tadeusza Rojowskiego z Bystrzycy, Kazimierza Fudakowskiego z Krasnobrodu, Jana Steckiego z Łańcuchowa, Leona Przanowskiego z Krasnego i innych.

Temat sesji naukowej może zostać uzupełniony wybranymi zagadnieniami politycznymi i historycznymi dotyczącymi polskich formacji wojskowych, np. Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera czy Korpusu Polskiego w Rosji gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Chcielibyśmy przypomnieć także znaczący wkład dla sprawy niepodległościowej organizacji patriotycznych i społecznych, m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Ligi Narodowej, Związku Ziemian, itp.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej przyszłorocznej sesji. Przewidujemy możliwość wygłoszenia dziesięciominutowych komunikatów lub dwudziestominutowych referatów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru i weryfikacji zgłoszeń. Materiały z sesji zostaną wydane drukiem.

Program konferencji.

11 października (czwartek)
9.00 – 9.10 otwarcie konferencji, Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
9.10 – 9.30 Józef Piłsudski i Roman Dmowski i ich wizja niepodległości, dr hab. Marcin Kruszyński, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Lublinie
9.30 – 9.50 Maurycy Klemens Zamoyski (1871–1939), XV ordynat zamojski, dyplomata, współtwórca Polskiego Komitetu Narodowego we Francji 1914–1919, dr Jacek Feduszka, Muzeum Zamojskie w Zamościu
9.50 – 10.10 Biskup lubelski Marian Leon Fulman (1864–1945), ksiądz dr hab. Jarosław R. Marczewski, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
10.10 – 10.30 przerwa kawowa
10.30 – 10.50 Adam Zamoyski. Biografia nieznana, Sławomir Grzechnik, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
10.50 – 11.10 „Charakter skrystalizowany, prawy. Bardzo lojalny”. Kariera wojskowa Aleksandra Leszka Zamoyskiego, Katarzyna Kot, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
11.10 – 11.30 Independence of Finland and Polish connections, Jukka Soisalon-Soininen, Polsko-Fińska Grupa Projektowa
11.30 – 11.50 Trzy pokolenia Kołaczkowskich w walce o niepodległość Polski, dr hab. Tadeusz Epsztein, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
11.50 – 12.10 przerwa kawowa
12.10 – 12.30 Hrabia Maurycy Potocki z Jabłonny w służbie Niepodległej, dr Jolanta Załęczny, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
12.30 – 12.50 Jana Stanisława Łosia spojrzenie na Niepodległość, dr Elżbieta Wierzbicka, Lublin
12.50 – 13.10 Zofia i Bronisław Korwin Szlubowscy. Działalność społeczna i polityczna ostatnich właścicieli majątku radzyńskiego, dr Joanna Kowalik-Bylicka, Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Radzyniu Podlaskim
13.10 – 13.30 Seweryn książę Czetwertyński w walce o polskość na polu społecznym i narodowym, dr Agnieszka Gątarczyk, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
13.30 – 14.30 przerwa
14.30 – 14.50 Działalność polityczna i społeczna Antoniego i Wojciecha Hilarego Rostworowskich z Milejowa, Wojciech Kazimierz Rostworowski, Warszawa
14.50 – 15.10 Ofiary materialne składane przez lubelskie ziemiaństwo w okresie wojny polsko-bolszewickiej, dr Tomasz Osiński, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie
15.10 – 15.30 Działalnośc dobroczynna ziemiaństwa u progu Niepodległości, dr Katarzyna Jedynak, Muzeum Wsi Kieleckiej
15.30 – 15.50 Struktury POW w wydarzeniach listopada 1918 roku w Zamościu i w okolicach, dr Jacek Feduszka, Muzeum Zamojskie w Zamościu
15.50 dyskusja, podsumowanie obrad.

12 października (piątek)
10.00 – 10.20 Szkoła Lubelska i jej fundatorzy, dr hab. Andrzej Przegaliński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
10.20 – 10.40 Wojenne życiorysy. Uczniowie Szkoły Lubelskiej w walkach o niepodległość, Małgorzata Surmacz, Muzeum Historii Miasta Lublina, oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie
10.40 – 11.00 Szkoła Domowej Pracy Kobiet Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej w latach 1900–1924. Kuźnia charakterów kobiecych w zakopiańskich Kuźnicach, Emilia Dziewiecka, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Oddział Warszawski
11.00 – 11.20 Zapomniany bohater spod Osipowicz – losy ppłk. Stanisława Magnuszewskiego (1888–1968), Zbigniew Kiełb, Muzeum Czartoryskich w Puławach
11.20 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 12.20 Hrabia Jerzy Potocki z Łańcuta, dr Krzysztof Jankowiak, Poznań
12.20 – 12.40 Patriotyzm gospodarczy. O działaniach pań z ziemiaństwa na rzecz wspierania wytwórczości krajowej, Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Muzeum Wsi Lubelskiej
12.40 – 13.00 Udział ziemian w życiu gospodarczym na Lubelszczyźnie w okresie kształtowania się odrodzonego państwa polskiego, Grzegorz Miliszkiewicz, Muzeum Wsi Lubelskiej
13.00 – 13.20 Kazimierz Fudakowski (1880–1965) działacz społeczno-polityczny w służbie odzyskiwania niepodległości Polski, Izabela Broszkowska, Warszawa
13.20 – 13.40 Bolesław Sekutowicz. Biografia, Magdalena Piwowarska, Muzeum Historii Miasta Lublina, oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie
13.40 – 14.40 przerwa
14.40 – 15.00 „Patrz, dąb między krzakami”. O Róży z Potockich primo voto Krasińskiej secundo voto Raczyńskiej, Aldona Łyszkowska, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
15.00 – 15.20 Nie tylko Medal Niepodległości – kilka uwag o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Marii Kuncewiczowej, Monika Januszek- Surdacka, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
15.20 – 15.40 Przywracanie polskości. Działalność Wiktora Ambroziewicza, pedagoga, założyciela i patrona Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Krystyna Mart, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
15.40 – 16.00 Zaangażowanie rodu Lechnickich z Ziemi Chełmskiej w działalność polityczną, społeczną, ekonomiczną i kulturalno-oświatową w Polsce pierwszej połowy XX wieku, Beata Mojska-Zając, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
16.00 dyskusja, podsumowanie obrad

13 października (sobota)
10.00 – 10.20 Ziemianie w szeregach I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego – losy dowódcy i jego żołnierzy, dr Jarosław Durka, Opole
10.20 – 10.40 Generał Wojska Polskiego Adam Mokrzecki, Waldemar Patyra, Lublin
10.40 – 11.00 Oficerowie polskiej marynarki wojennej II RP z terenów Polski wschodniej, Andrzej Kotecki, Muzeum Niepodległości w Warszawie
11.00 – 11.20 Jeden z wielu. Porucznik Jan Wojtkiewicz, ułan Beliny, Zygmunt Nasalski, Lublin
11.20 – 11.50 przerwa kawowa
11.50 – 12.10 Kazimierz Rojowski. Legionista z Sobianowic, Andrzej Rojowski, Lublin
12.10 – 12.30 Rodzina Jankowskich. Droga do niepodległości, Grzegorz Sztal, Prywatne Muzeum Historyczne „ZNAKI CZASU” w Jakubowicach Konińskich
12.30 – 12.50 Edward Krasiński – AMOR PATRIAE NOSTRA LEX i Zenon Belina Brzozowski – PER DEUM PRO PATRIA, Antoni Belina Brzozowski, Dwór Brzozówka, Tomice
12.50 – 13.10 Zbigniew Rozmanit – przemysłowiec i społecznik, Ewa Belina Brzozowska, Dwór Brzozówka, Tomice
13.10 – 13.30 Patriotyczne postawy przedstawicieli rodziny Hemplów ze Skorczyc na przełomie XIX i XX wieku, dr Anna Wnuk-Bednarczyk, Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej
13.30 – 13.50 „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani […]?” Wybrane kobiety z otoczenia Konstantego Zamoyskiego wobec walki o niepodległość – w świetle wspomnień, Karolina Wilkowicz, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
13.50 dyskusja, zakończenie sesji

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz