Cztery miliardy na wsparcie dla ludzi i instytucji kultury


Do 4 mld zł może wynieść całkowita wartość pomocy dla sektora kultury w różnych formach. Obejmuje ona instrumenty wsparcia przygotowane przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej, gwarancje bankowe oraz działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone bezpośrednio na wsparcie dla ludzi i instytucji kultury.

Pałac Potockich, siedziba MKiDN / fot. CC-BY-SA 3.0

Minister kultury czynnie uczestniczy w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz w pracach nad pakietem antykryzysowym. Dzięki temu w agendzie działań wspierających gospodarkę znalazły się ważne problemy twórców, artystów, ludzi kultury, co ostatecznie doprowadziło do uwzględnienia w ustawie zapisów dotyczących pomocy dla osób pracujących w oparciu o umowy o dzieło i umowy-zlecenia.

Na pomoc mogą liczyć również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury. Tarcza Antykryzysowa obejmuje także przedsiębiorców działających w sektorze kultury – przysługują im te same świadczenia, co pozostałym przedsiębiorcom, w tym m.in. ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, dopłaty do pensji, zwolnienie ze składek ZUS, zawieszenie spłat kredytów oraz wakacje od obowiązków administracyjnych. Według szacunków, do przedsiębiorstw ma trafić ponad 100 mld zł.

W projekcie aktualizacji Tarczy Antykryzysowej na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego znaczące wsparcie zyskały organizacje pozarządowe, które zostały zrównane z przedsiębiorcami w zakresie wybranych rozwiązań pomocowych.

Ponadto zmieniona została formalna definicja dzieła filmowego, co umożliwia realizację premier filmowych poza kinami. Wprowadzone zostały ułatwienia w aplikowaniu o środki na produkcję filmową, zarówno w ramach dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jak i mechanizmu tzw. zachęt dla produkcji audiowizualnych, na który przewidziane jest w tym roku 100 mln zł.

Tarcza Antykryzysowa umożliwia także instytucjom czy przedsiębiorstwom działającym w obszarze kultury zamianę niezrealizowanych świadczeń na vouchery o odpowiadającej wartości do wykorzystania w ciągu roku. To również pomoże zaktywizować kulturę po zakończeniu stanu epidemii.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upoważniła Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeznaczenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu środków budżetowych oraz środków z Funduszu Promocji Kultury na wsparcie finansowe osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności. Na mocy tego upoważnienia minister kultury 3 kwietnia 2020 r. ogłosił nowy program dotacyjno-stypendialny przeznaczony dla podmiotów, które chcą rozszerzyć oferowane formy kontaktu ze sztuką o działalność i udostępnianie twórczości w Internecie. Łączny budżet tego programu w pierwszym etapie wynosi 20 mln zł, wypłaty przewidywane są od 1 maja 2020 r. W przypadku przedłużających się ograniczeń, budżet programu zostanie zwiększony.

Dokładne oszacowanie strat w sektorze kultury będzie możliwe dopiero po zakończeniu stanu epidemii. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają jednak prace nad uruchomieniem kolejnego programu rekompensującego te straty. Wstępnie planowany budżetu tego programu to 50 mln zł.

O ok. 25 mln zł zwiększony został budżet Programów Ministra, który obecnie wynosi ok. 380 mln zł. Dodatkowe środki są kierowane na programy, w których trwa proces odwoławczy. W projekty realizowane w ramach 32 programów zaangażowane są setki artystów i twórców z całej Polski. Minister kultury i dziedzictwa narodowego rekomendował elastyczne podejście do kwestii realizacji i rozliczeń zadań podejmowanych w ramach już przyznanych dotacji.

Zwiększona została także pula środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla artystów – to pomoc, o którą artyści w trudnej sytuacji życiowej zawsze mogą się zwrócić do ministra kultury. Jednocześnie wprowadzono rozwiązania ułatwiające ubieganie się o tę pomoc, odchodząc od wymogu przedstawiania dodatkowych zaświadczeń oraz umożliwiając aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

MKiDN planuje również zwiększenie dotacji dla prowadzonych i współprowadzonych instytucji kultury, które ponoszą straty w związku z ograniczeniem ich działalności z uwagi na obowiązujący stan epidemii. Minister kultury prowadzi i współprowadzi ok. 100 instytucji kultury na różnym etapie organizacyjnym.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący swoją działalność w branżach zaliczanych do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury mogą skorzystać także z opiewającego na ponad 500 mln zł programu gwarancji Kreatywna Europa wdrożonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

MKiDN pozostaje w bieżącym kontakcie z dyrektorami instytucji i organizacjami branżowymi, monitorując problemy sektora kultury, tak aby odpowiadać na jego najpilniejsze problemy wynikające ze stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, także poprzez prace nad aktualizacją Tarczy Antykryzysowej.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz