Karuzela stanowisk w kulturze. Nowi dyrektorzy Instytut Pileckiego, Zachęty i NID


Wraz z początkiem roku minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał nowych dyrektorów w instytucjach kultury. Magdalena Gawin została dyrektorem Instytut Pileckiego, Katarzyna Zalasińska Narodowego Instytut Dziedzictwa, a Janusz Janowski Zachęty. Natomiast nowym Generalnym Konserwatorem Zabytków został Jarosław Sellin.

Magdalena Gawin dyrektorem Instytutu Pileckiego

Magdalena Gawin na stanowisku dyrektora Instytutu Pileckiego zastąpiła Wojciecha Kozłowskiego.

Magdalena Gawin jest historykiem, doktorem habilitowanym, profesorem IH PAN, autorką i współautorką książek, prac zbiorowych i artykułów. Teksty jej autorstwa ukazywały się w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych oraz w prasie codziennej. Zajmuje się historią XIX i XX w., m.in. historią kultury.

Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego inicjuje, podejmuje i wspieranie działania mające na celu: uhonorowanie i upamiętnienie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.; prowadzenie badań w zakresie nauk historycznych oraz badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów oraz zbrodni nazistowskich i komunistycznych w XX wieku; gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.

Katarzyna Zalasińska dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Katarzyna Zalasińska na stanowisku dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa zastąpiła Bartosza Skaldawskiego. Przez ostatnie cztery lata Katarzyna Zalasińska pełniła funkcję dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katarzyna Zalasińska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, a także ekspertem w zakresie ochrony dziedzictwa, prawa ochrony zabytków oraz obrotu dobrami kultury. Uzyskała BLC Diploma in English and European Law w Szkole Prawa Brytyjskiego. Studiowała w Institute of Art and Law w Anglii. W 2010 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie została zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na WPiA UW. W 2015 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Muzea publiczne. Studium administracyjno-prawne” uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego stopień doktor habilitowanej.

W latach 2009–2016 współpracowała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polskim Komitetem ds. UNESCO, a także Biurem Analiz Sejmowych jako ekspert. W latach 2012–2017 była członkinią Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN. 1 stycznia 2018 została powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków. Przyczyniła się m.in. do złożenia pierwszego polskiego wniosku i wpisania szopkarstwa na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Katarzyna Zalasińska jest autorką licznych monografii i artykułów naukowych, a także redaktorką komentarzy i publikacji prawniczych. Jest autorką komentarza do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz redaktorką i współautorką komentarza do Konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Od 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce.

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Jarosław Sellin Generalnym Konserwatorem Zabytków

Jarosław Sellin na stanowisku Generalnego Konserwatora Zabytków zastąpił Magdalenę Gawina, która złożyła rezygnację z dotychczasowej funkcji.

Jarosław Sellin jest doktorem nauk humanistycznych. Po studiach na Uniwersytecie Gdańskim pracował jako nauczyciel w V LO w Gdańsku, a następnie, w latach 1989-93, jako nauczyciel akademicki w swojej Alma Mater, specjalizując się w historii nowożytnej XVI-XVIII wieku. Prowadził również zajęcia z historii sztuki. W 1998 r. objął funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka. W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 roku został ponownie wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. We wrześniu 2010 roku przystąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość, jest członkiem PiS w Kole Gdańsk. Od listopada 2015 jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Janusz Janowski dyrektorem Zachęty

Janusz Janowski na stanowisku dyrektora Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki zastąpił Hannę Wróblewską, która była dyrektorem od 2010 r.

Janusz Janowski jest polskim malarzem, doktorem nauk humanistycznych i teoretykiem sztuki. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2006–2014 prezes Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 19 października 2014 prezes Związku Polskich Artystów Plastyków.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. sas pisze:

    Ten ipn to coś takiego jak zbowid ?jestem trochę wiekowy i pytam

Zostaw własny komentarz