Polska na przestrzeni wieków. Atlas z kolorowymi mapami Polski od X w. do XIX w.


W 1920 r. w Warszawie został wydany Atlas do dziejów Polski zawierający czternaście mapek barwnych według Lelewela i innych do użytku szkolnego. Publikacja została opracowana przez Eligiusza Niewiadomskiego.

W wstępie do Atlasu Niewiadomski zaznaczył:

„Pierwsze wydanie niniejszego Atlasu wywołało szereg zarzutów, wyrażonych publicznie w sprawozdaniach pp. K. Króla, G. Manteuffla i Wł. Smoleńskiego.

Zadaniem drugiego wydania było dokonanie odnośnych zmian i uzupełnień. Poszliśmy dalej, wprowadzając poprawki błędów przez krytykę pominiętych. Mimo wszystko, i drugie wydanie nie jest i nie może być wolne od braków, co łatwo zrozumie każdy, kto się stykał z kartografią historyczną, zwłaszcza w tak rozległym zakresie.

Jedynym środkiem sprowadzenia ich do minimum jest czynny współudział w opracowaniu Atlasu szeregu koła specjalistów, czego - być może - doczekają się wydania następne.”

Czytaj takżeMapy przedstawiające znany Europejczykom świat w różnych okresach historycznych. Od 753 r. p.n.e. do 1828 r.

Plemiona słowiańskie w epoce monarchii Karola Wielkiego

Plemiona słowiańskie w epoce monarchii Karola Wielkiego

Polska za Mieszka I w 992 r.

Polska za Mieszka I w 992 r.

Polska za Bolesława Chrobrego w 1025 r.

Polska za Bolesława Chrobrego w 1025 r.

Polska przez Bolesława Krzywoustego między synów podzielona w 1138 r.

Polska przez Bolesława Krzywoustego między synów podzielona w 1138 r.

Polska w podziałach w 1279 r.

Polska w podziałach w 1279 r.

Polska za Władysława Łokietka w 1333 r.

Polska za Władysława Łokietka w 1333 r.

Polska za Kazimierza Wielkiego w 1370 r.

Polska za Kazimierza Wielkiego w 1370 r.

Polska w ostatnim dziesięcioleciu XV w.

Polska w ostatnim dziesięcioleciu XV w.

Polska za Stefana Batorego w 1586 r.

Polska za Stefana Batorego w 1586 r.

Polska po rozejmie Andruszowskim i traktacie Buczackim w 1673 r.

Polska po rozejmie Andruszowskim i traktacie Buczackim w 1673 r.

Polska w XVIII w. podział administracyjny

Polska w XVIII w. podział administracyjny

Rozbiory Polski w 1772 r., 1793 r., 1795 r.

Rozbiory Polski w 1772 r., 1793 r., 1795 r.

Księstwo Warszawskie utworzone przez Napoleona w 1807 r. i 1808 r.

Księstwo Warszawskie utworzone przez Napoleona w 1807 r. i 1808 r.

Królestwo Polskie utworzone w 1815 r.

Królestwo Polskie utworzone w 1815 r.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

Zostaw własny komentarz