Uniwersytet Warszawski i Wrocławski najlepszymi w dziedzinie historii


W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Najwyższy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 w dziedzinie historii otrzymały tylko dwie uczelnie. Są to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.

Alegoria historii na obrazie Nikolaosa Gyzisa pochodzącym z 1892 r.

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Komisja Ewaluacji Nauki w oparciu o ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki wartości referencyjne oraz na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji, przedstawiła propozycje kategorii naukowych dla ewaluowanych podmiotów prowadzących działalność naukową w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Uchwała obejmuje propozycje kategorii naukowych A+, A, B+, B oraz C. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.

Uczelnia Wynik
Uniwersytet Warszawski A+
Uniwersytet Wrocławski A+
Akademia Finansów i Biznesu Vistula A

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

A
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk A
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk A
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie A
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie A

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

A
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu A
Uniwersytet Szczeciński A
Uniwersytet w Białymstoku A
Akademia Pomorska w Słupsku B+
nstytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk B+
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie B+
Uniwersytet Gdański B+
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu B+
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie B+
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach B+
Uniwersytet Opolski B+
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie B+
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie B+
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach B+
Uniwersytet Rzeszowski B+
Uniwersytet Śląski w Katowicach B+
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie B+
Uniwersytet Zielonogórski B+
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy B
Akademia Sztuki Wojennej B

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz