Tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLIX Olimpiady Historycznej


Komitet Główny Olimpiady Historycznej podał tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLIX Olimpiady Historycznej.

Starożytność

Rozważ, odwołując się do aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych, czy główną przyczyną upadku cesarstwa zachodniorzymskiego były najazdy barbarzyńców.

Średniowiecze

Scharakteryzuj i oceń rolę zakonów w średniowiecznej Europie.

Nowożytna

Przedstaw i oceń sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej w I połowie XVII w.

Historia XIX wieku

Przedstaw i oceń stosunek Napoleona do sprawy polskiej.

Historia XX wieku

Scharakteryzuj rolę kultury masowej i sportu w Europie i na świecie w okresie międzywojennym.

Historia parlamentaryzmu w Polsce

Scharakteryzuj na wybranych przykładach rolę Polaków w parlamentach państw zaborczych do roku 1918.

Historia regionu

Scharakteryzuj realia życia codziennego w latach 80. XX w. w Twoim regionie.

Przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać do 4 listopada 2022 r.

Więcej: liceum.olimpiadahistoryczna.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz