Pokaz możliwości systemu Wisła. Wyrzutnie PATRIOT w Wojsku Polskim


W Warsztatach Techniki Lotniczej w Toruniu odbył się pokaz elementów wchodzących w skład polskiego systemu WISŁA, które przechodzą proces sprawdzenia i integracji – System Integration Checkout (SICO).

Test Patriotów i pozostałych elementów systemu Wisła / fot. MON, mon.gov

Podczas prezentacji przedstawione zostały poszczególne elementy I fazy systemu WISŁA, które przechodzą obecnie integrację i testy poprawności funkcjonowania. Wśród nich wymienić można: radar AN/MPQ-65, elektrownię polową EPP (Electric Power Plant) wraz z transporterami specjalnymi TS EEP, kabinę ECS/RIU (Engagment Control Station/Radar Interface Unit), 4 wyrzutnie M903A2 wraz z testerami symulującymi pociski rakietowe PAC-3MSE, 2 wyrzutnie M903A2 z kontenerami startowymi dla rakiet szkolnych, stacje obsługowo-naprawcze poziomu dywizjonu ISE (Intermediate Support Element) oraz baterii BMC (Battery Maintenance Center), ciągniki siodłowe-specjalne CSS 8x8, transporter dużych podzespołów zapasowych LRPT (Large Repair Parts Transporter) oraz samochód transportowo-załadowczy GMT (Guided Missiles Transporter).

Wymieniony powyżej sprzęt nie stanowi naturalnie całego ukompletowania pierwszych baterii systemu WISŁA. Równolegle prowadzone są bowiem prace konfiguracyjne i montażowe mające na celu przygotowanie do sprawdzenia kolejnych, dostarczonych już elementów systemu WISŁA, tj. kolejnej kabiny ECS/RIU, elektrowni polowej EPP, wyrzutni M903A2 wraz z pociskami rakietowymi PAC-3MSE, stacji ISE, transportera LRPT oraz samochodów transportowo-załadowczych GMT i ciągników siodłowych-specjalnych CSS 8x8.

Procedura SICO ma fundamentalne znaczenie w procesie przyjęcia i wdrożenia systemu WISŁA do Sił Zbrojnych RP. W ramach tego procesu polskie i amerykańskie zespoły SICO przeprowadzają inwentaryzację dostaw i realizują finalny montaż sprzętu wojskowego oraz dokonują pierwszego uruchomienia i testów poprawności funkcjonowania systemu. Pozytywny wynik tych testów będzie stanowił niezbędny wymóg na drodze przekazania systemu WISŁA do pododdziałów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

SICO jest procesem podzielonym na 3 etapy. Pierwszy etap dotyczy integracji wyrzutni M903A2 systemu PATRIOT z pozostałymi elementami systemu i jest obecnie realizowany w Toruniu. Testy zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS zostaną zrealizowane w kolejnym etapie w 37 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Sochaczewie. Na koniec zostanie dokonane sprawdzenie kompletnego systemu PATRIOT/IBCS, które ponownie zostanie przeprowadzone w Warsztatach Techniki Lotniczej w Toruniu.

Test Patriotów i pozostałych elementów systemu Wisła / fot. MON, mon.gov

Zakończenie procesu SICO, które zostało zaplanowane na II kwartał 2023 r., będzie stanowiło milowy krok na drodze osiągnięcia wstępnej gotowości operacyjnej przez pododdziały wykorzystujące system WISŁA. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem podstawowa gotowość systemu (Basic Operational Capability) została przewidziana na 2023 r. i ma nastąpić wraz z pozytywnym zakończeniem ćwiczenia certyfikacyjnego, co zostanie poprzedzone jeszcze etapem szkolenia i zgrywania pododdziałów.

Ostatnimi dwoma elementami dla I fazy systemu WISŁA będą mobilne węzły łączności oraz kabiny dowodzenia. Na mocy umowy zawartej 30 listopada 2021 r. pozyskane zostaną 4 Mobilne Węzły Łączności MCC-1, których dostawa zaplanowana została na przełomie 2024 i 2025 roku. W pierwszym tygodniu września br. zakontraktowano natomiast zakup 14 kabin dowodzenia (w tym 6 kabin kierowania walką E-OPS, 6 kabin operacyjnych C-OPS oraz 2 kabin planowania działania F-OPS), które zostaną dostarczone w latach 2024-2025. Ich wdrożenie do służby pozwoli na kompleksowe i pełne wykorzystanie systemu IBCS w ramach struktury systemu WISŁA.

Należy również podkreślić, że doświadczenia i wnioski pozyskane w ramach procedury SICO realizowanej dla I etapu systemu WISŁA przełożą się na doskonalenie przyszłych procesów związanych z integracją kolejnych systemów pozyskiwanych w ramach II fazy programu WISŁA oraz w ramach programów NAREW, czy PILICA+, w związku z czym już teraz można powiedzieć, że proces SICO stanowi jeden z fundamentów budowy zintegrowanego systemu naziemnej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski.

Warto również podkreślić, że na potrzeby realizacji procesu SICO przeprowadzono szereg remontów infrastruktury warsztatowej oraz dokonano inwestycji, w ramach której wybudowany został budynek warsztatowy dostosowany do potrzeb obsługiwania i napraw systemu WISŁA. Docelowo Warsztaty Techniki Lotniczej w Toruniu mają stać się zasadniczym wojskowym centrum serwisowym dla polskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Źródło: Agencja Uzbrojenia, wojsko-polskie.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz