Nowe inwestycje Amerykanów w Powidzu. Powstaną obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej oraz dużego magazynu paliw


W poniedziałek w Powidzu, Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej poinformuje o rozpoczęciu nowych inwestycji wynikających z umowy o wzmocnionej współpracy obronnej z USA (EDCA). To, m.in. obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej oraz dużego magazynu paliw. M. Błaszczak spotka się również z polskimi i amerykańskimi pilotami.

33 Baza Lotnictwa Transportowego z lotu ptaka (2019) / fot. Adrian Tync, CC-BY-SA 4.0

Strona amerykańska realizuje na terytorium Polski szereg przedsięwzięć w ramach rozbudowy potencjału Sojuszniczych Sił Wzmocnienia.

Zasadnicze zamierzenia infrastrukturalne i logistyczne obejmują m.in. budowę w Powidzu magazynów mobilnego systemu bazy lotniczej (ang: Deployable Airbase Systems - DABS) oraz składy paliwa (ang: Bulk Fuel Storage - BFS). Inwestycje te wynikają z umowy podpisanej w 2020 r. o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (ang: Enhanced Defense Cooperation Agreement - EDCA).

Umowa EDCA stwarza warunki dla trwałej, długookresowej obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce, a tym samym wzmacnia bezpieczeństwo i potencjał obronny Polski. Przewiduje realizację 114 projektów infrastrukturalnych w 11 uzgodnionych przez obie strony lokalizacjach. Inwestycje służyć będą rozbudowie narodowego potencjału obronnego i dotyczą  stworzenia obiektów, które będą współużytkowane przez Siły Zbrojne RP.

Powstanie infrastruktura umożliwiająca bardzo szybkie rozwinięcie dodatkowych zdolności bojowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w postaci ukompletowanych, wyposażonych i  zaopatrzonych materiałowo, znaczących sił sojuszniczych.

Źródło: mon.gov.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz