Jakie książki są najchętniej wydawane w Polsce? Ile w Polsce wydaje się rocznie książek?


Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w Polsce od 2010 r. wydaje się ok. 30 tys. różnych książek i broszur. Jednymi z książek najchętniej wydawanych w Polsce są książki o tematyce historycznej.

Według przyjętej przez GUS metodologii książka to wydawnictwo zwarte o objętości powyżej 48 stron, broszura - o objętości od 5 do 48 stron. Wydawnictwa te zaliczane są do wydawnictw nieperiodycznych.

Z zaprezentowanych wyników GUS-u wynika, że w 2021 r. w Polsce wydano 33957 różnych książek i broszur. 31092 spośród nich stanowiły pierwsze wydania.

Szczegółowe dane GUS obejmują dane do 2021 r. Wynika z nich, że najwięcej wydań w 2021 r. miały teksty literackie, bo aż 8342. Natomiast na drugim miejscu znalazły się książki o tematyce historycznej. Tych w 2021 r. wydano w Polsce 2514. Na trzecim miejscu są książki związane z religią i teologią, których w 2021 r. wydano 2210.

Ile w Polsce wydaje się książek?
Rok Liczba wydanych książek i broszur w Polsce
2010 29539, w tym 25498 wydania pierwsze
2015 33454, w tym 30533 wydania pierwsze
2020 30391, w tym 27694 wydania pierwsze
2021 33957, w tym 31092 wydania pierwsze
Jakie książki są najchętniej wydawane w Polsce?
Rodzaj książki Liczba wydanych książek danego rodzaju
Teksty literackie 8342
Historia 2514
Religia, teologia 2210
Prawo, administracja publiczna,
pomoc i opieka socjalna,
ubezpieczenia
1918
Polityka, ekonomia 1676
Szkolnictwo, dokształcanie
nauczycieli, czas wolny
1405
Inżynieria, technika, przemysł,
handel i rzemiosło
1345
Nauki medyczne,
Zdrowie publiczne
1191
Sztuki plastyczne, grafika,
fotografia
1039

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz