5 miejsc w Polsce najbardziej związanych z Mikołajem Kopernikiem


Mikołaj Kopernik to najwybitniejszy polski astronom. Jest twórcą heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. W trakcie swojego życia był w szczególny sposób związany z pięcioma miejscami w Polsce, w których po dziś dzień wspomina się tego wielkiego astronoma.

Toruń. Dom Kopernika w Toruniu

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu / fot. Ymblanter, CC-BY-SA 4.0

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu. Miasto po pokoju toruńskim kończącym wojnę trzynastoletnią wraz z Prusami Królewskimi weszło w skład państwa polskiego. Zatem Kopernik urodził się jako poddany polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. Jego ojciec, również Mikołaj, zmarł w 1483 r. Rolę opiekuna dziesięcioletniego chłopa przejął brat matki, a późniejszy biskup warmiński, Łukasz Watzenrode.

Obecnie w dwóch zabytkowych kamienicach należących niegdyś do jego rodziny znajduje się Muzeum Dom Mikołaja Kopernika prezentujące sylwetkę wielkiego astronoma i jego dokonania. Na gości czeka nowoczesna, multimedialna i interaktywna ekspozycja.

Adres: ul. Kopernika 15/17, Toruń

Kraków. Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W 1491 r. Kopernik rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej (dziś Uniwersytet Jagielloński). Tam zapewne zetknął się z Wojciechem Brudzewskim i wyszkolonymi przez niego wykładowcami. Brudzewski należał do wybitnych astronomów, który należał do krytyków systemu Ptolemeusza, a więc systemu geocentrycznego (teoria, wedle której Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata). Co prawda Brudzewski już wtedy nie wykładał na uczelni, ale prowadził zajęcia poza uniwersytetem. Wielce prawdopodobne jest to, że to Brudzewski zasiał w Koperniku nieufność wobec ptolemeuszowskiej wizji świata.

Po czteroletnich studiach w Krakowie Kopernik wyjechał na uniwersytet we włoskiej Bolonii. Tam tajniki astronomii odkrywał przed nim Dominik Maria Novara, z którym Kopernik prowadził wspólne obserwacje.

Collegium Maius to najstarszy budynek Akademii Krakowskiej. Obecnie znajduje się w nim m.in. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego z kolekcją przyrządów astronomicznych, którymi posługiwał się Mikołaj Kopernik.

Adres: ul. Jagiellońska 15, Kraków

Lidzbark Warmiński. Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Po tym jak Kopernik zakończył edukację w Krakowie przez kolejne lata studiował na włoskich uniwersytetach. Do kraju powrócił w 1503 r. i od razu stał się ważnym współpracownikiem swojego wuja, a biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. Na zamku w Lidzbarku Warmińskim Kopernik mieszkał do 1510 r. gdy wyjechał na stałe do Fromborka.

Obecnie na zamku znajduje się Muzeum Warmińskie.

Adres: plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

Olsztyn. Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Zamek w Olsztynie na zdjęciu z XX w.

W 1519 r. wybuchła ostatnia wojna z Krzyżakami. Ucierpiała na tym Warmia, która została napadnięta przez Krzyżaków. Sytuacja była ciężka. Kopernik został mianowany administratorem dóbr Olsztyna. Rezydował na tamtejszym zamku przygotowując go do obrony. Kopernikowi pomocy udzielił król Polski Zygmunt Stary oraz miasto Elbląg. Po podpisaniu w 1521 r. rozejmu polsko-krzyżackiego (ostatecznie wojna zakończyła się w 1525 r. traktatem krakowskim), Kopernik ustąpił z funkcji zostając komisarzem Warmii.

Kopernik przebywał jeszcze na zamku w latach 1524, 1531, 1535 i 1538 jako wizytator.

Obecnie na zamku znajduje się Muzeum Warmii i Mazur wraz z wystawą poświęconą Kopernikowi. Na ścianie jednej z komnat znajduje się tablica astronomiczna wykonana prawdopodobnie przez samego Kopernika.

Adres: ul. Zamkowa 2, Kraków

Frombork. Wieża Kopernika we Fromborku

Wieża Kopernika we Fromborku

Mikołaj Kopernik jako kanonik kapituły warmińskiej w latach 1510-1543 niemal nieprzerwanie przebywał we Fromborku, gdzie na Wzgórzu Katedralnym znajdowała się wieża będąca jego własnością. To właśnie we Fromborku Kopernik opracował swoje najważniejsze dzieło De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich).

Na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku do dzisiaj znajduje się Wieża Kopernika. Była wielokrotnie przebudowywana, a w 1945 r. uległa spaleniu. Jednakże w 1965 r. zakończono jej rekonstrukcje. We Fromborku znajduje się również Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja, w której Kopernik został pochowany.

Adres: ul. Katedralna 8.

Czytaj także:

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz