Atrakcyjność turystyczna polskich powiatów. Najbardziej atrakcyjne turystycznie powiaty Polski


Warszawa została oceniona jako najbardziej atrakcyjna turystycznie, uzyskując wskaźnik atrakcyjności turystycznej (WaT) na poziomie 63,5. Drugie miejsce przypadło powiatowi nowosądeckiemu z wartością 57,5. Na kolejnych miejscach plasują się Kraków oraz powiaty kłodzki i nowotarski, które mają wartości wskaźnika w przedziale 51-54.

Atrakcyjność turystyczna polskich powiatów wg GUS

Wskaźnik walorów turystycznych uwzględniający otoczenie i poprawkę transgraniczną według przedziałów wartości wskaźnika walorów turystycznych / fot. GUS

Warszawa i Kraków wyróżniają się głównie dzięki walorom kulturowym, natomiast powiaty nowosądecki, kłodzki i nowotarski przyciągają głównie dzięki walorom przyrodniczym.

Omawiane opracowanie zostało przygotowane równocześnie z materiałem metodologicznym pt. „Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu”. Oba bazują na badaniu z 2015 r., które skupiało się na analizie atrakcyjności turystycznej powiatów na podstawie różnych danych, w tym m.in. noclegów, kultury i dziedzictwa narodowego. Badanie uwzględniało także atrakcyjność miejsc sąsiadujących z danym powiatem oraz atrakcje turystyczne w krajach UE graniczących z Polską.

2021 rok obserwował powrót do aktywności turystycznej po ograniczeniach związanych z COVID-19. To był także rok przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, spowodowanego atakiem Rosji. Analiza dotyczyła danych z tego roku.

W ramach badania dla każdego powiatu określono wartość wskaźnika WaT, bazując na różnych kryteriach, takich jak kultura, środowisko, infrastruktura turystyczna oraz czynniki negatywne jak zanieczyszczenie środowiska i przestępczość.

Najlepsze wyniki wskaźnika WaT uzyskały duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław oraz powiaty górskie i nadmorskie, które charakteryzują się atrakcyjnym krajobrazem, wartościami uzdrowiskowymi oraz chronioną przyrodą.

W podziale na województwa, najwyższe średnie wartości wskaźnika WaT odnotowano w małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Walory kulturowe

Gdyby jednak brać pod uwagę wyłącznie walory kulturowe (WaK) to warto podkreślić dominującą pozycję liderów: Krakowa i Warszawy oraz bardzo wyraźną trzecią lokatę Gdańska i czwartą Wrocławia. Kolejne cztery pozycje z bardzo podobną wartością WaK zajmują powiaty ziemskie: krakowski i wielicki, które obok własnych zasobów korzystają z bliskości bogatych zasobów kulturowych Krakowa. Kolejne lokaty zajęły Toruń, Poznań, Katowice i powiat wadowicki.

Powiaty uszeregowane według wartości wskaźnika walorów turystycznych WaT

Powiaty uszeregowane według wartości wskaźnika walorów turystycznych WaT / fot. GUS

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz